Tài liệu nước ngoài về quản lý tài liệu

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.486
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
1. Document Control Recommended Practice: A Guide for Implementation and Audit Purposes Tchao, Julie

Thực hành được khuyến nghị về kiểm soát tài liệu: Hướng dẫn cho mục đích thực hiện và kiểm toán. Tác giả: Tchao, Julie

Implementing, auditing or improving the effectiveness and the level of quality of the Document Control system is essential to any company managing large quantities of technical and engineering documentation. This short guide provides you with the list of all the essential elements that a proper Document Control system should entail (document numbering, revision system, quality control, etc). It is a practical tool that can be used as a guidance for implementing a Document Control System, or for enhancing or auditing an existing one. The requirements are intended to be applicable to all organizations, regardless of the type, the size and the nature of their activities. The Recommended Practice captures the minimum business requirements to be implemented in an efficient, quality-oriented and fit-for-purpose Document Control System.

Việc triển khai, đánh giá hoặc nâng cao hiệu quả và mức độ chất lượng của hệ thống Kiểm soát tài liệu là điều cần thiết đối với bất kỳ công ty nào quản lý số lượng lớn tài liệu kỹ thuật và công nghệ. Hướng dẫn ngắn này cung cấp cho bạn danh sách tất cả các yếu tố cần thiết mà một hệ thống Kiểm soát tài liệu thích hợp cần phải có (đánh số tài liệu, hệ thống sửa đổi, kiểm soát chất lượng, v.v.). Đây là một công cụ thực tế có thể được sử dụng như một hướng dẫn để triển khai Hệ thống kiểm soát tài liệu hoặc để cải tiến hoặc kiểm tra một hệ thống hiện có. Các yêu cầu này nhằm áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, quy mô và bản chất hoạt động của họ. Thông lệ được khuyến nghị nắm bắt các yêu cầu kinh doanh tối thiểu để được thực hiện trong Hệ thống kiểm soát tài liệu hiệu quả, định hướng chất lượng và phù hợp với mục đích.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top