Tại sao phải tạo cấu trúc cây thư mục cho dự án?

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Tham gia
6/7/07
Bài viết
4.322
Điểm thành tích
113
Website
giaxaydung.vn
Tại sao phải tạo cấu trúc cây thư mục cho dự án?
Why Create a Folder Structure for project?

Bài này vừa chia sẻ với bạn 1 chút kiến thức chuyên môn về quản lý thông tin dự án, vừa có thể học 1 số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành, vừa biết thêm về phần mềm QLTL GXD. Hãy nhặt cho mình nhé.

Imagine walking into a grocery store. Now imagine that there are no sections, no aisles, and no organization. There are apples next to the pasta sauce, frozen pizza in front of the cereal, and you’re just trying to buy some bread and milk… chaos!
Hãy tưởng tượng bạn đang bước vào một cửa hàng tạp hóa. Bây giờ hãy hình dung rằng hàng hóa trong đó không chia ra các phần, không có lối đi và không có tổ chức gọn gàng. Táo thì xếp cạnh nước sốt mì ống, bánh pizza đông lạnh trước ngũ cốc và bạn thì chỉ đang muốn mua một ít bánh mì và sữa… hỗn loạn!

That’s what your computer files are like with no organization.
Đó là những gì các thư mục và tệp trong máy tính của bạn trông giống như khi mà chúng không có tổ chức.

A disorganized system makes finding anything a challenge. Look at the picture. Where would you rather shop?
Một hệ thống vô tổ chức khiến việc tìm kiếm bất cứ thứ gì trở thành một thách thức. Nhìn vào bức hình. Bạn muốn mua sắm ở đâu?

anh-cua-hang-minh-hoa-tao-cau-truc-thu-muc-du-an.jpg

Designing a logical folder structure for yourself, your team, and your organization can make all the difference in your workflow. This systematic approach is the foundation of optimal digital asset management. And there is a real cost to disorganized folder structures. If you and your teammates can’t find what you need, it will cost even more to repurchase those digital assets or recreate them from scratch.

Thiết kế cấu trúc thư mục hợp lý cho chính bạn, nhóm của bạn và tổ chức của bạn có thể tạo ra rất nhiều sự khác biệt trong quy trình làm việc của bạn. Cách tiếp cận có hệ thống này là nền tảng của việc quản lý tài sản kỹ thuật số tối ưu. Và có một cái giá phải trả thực sự cho các cấu trúc thư mục vô tổ chức. Nếu bạn và đồng đội của bạn không thể tìm thấy những gì khi cần đến, bạn sẽ phải trả nhiều hơn nếu phải mua lại các tài sản kỹ thuật số đó hoặc tạo dựng lại chúng từ đầu.
cau-truc-thu-muc-van-ban-phan-mem-qltl-gxd.png

Tạo thư mục chứa các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD (viết tắt là QLTL GXD). Rất gọn gàng, ngăn nắp, chuyên nghiệp.

cau-truc-mau-du-an-phan-mem-qltl-gxd.jpg

Một mẫu cấu trúc thư mục chứa tài liệu dự án trong phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD (viết tắt là QLTL GXD). Rất bài bản và chuyên nghiệp.

Việc tạo thói quen tổ chức cấu trúc cây thư mục và lưu trữ tệp tin của bạn theo cách khoa học ngay từ giờ sẽ đặt nền móng cho ứng dụng mô hinh thông tin công trình BIM trở nên dễ dàng, nhẹ nhàng và sâu lắng. Hãy ứng dụng phần mềm Quản lý tài liệu dự án GXD (QLTL GXD) ngay và luôn nhé.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top