Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Taking off quantities - Civil Engineering - đo bóc khối lượng xây dựng công trình

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.772
Điểm thành tích
113
Taking off quantities - Civil Engineering - đo bóc khối lượng xây dựng công trình

Xin giới thiệu với bạn đọc quan tâm: Sách khoảng 200 trang, không nhiều chữ, 200 người mỗi người góp sức dịch 1 trang (hoặc góp tiền thuê dịch 1 trang), thế là có tài liệu tham khảo song ngữ. Hoặc là bạn phải cố đọc tiếng Anh, nếu là người mới thì qua phần tôi dịch dưới đây bạn cũng học được khá nhiều từ để bắt đầu - startup.

1 General principles of measurement - Các quy tắc chung về đo bóc khối lượng
2 CESMM 3 - How it works - Về hệ thống CESMM 3
3 Pumping Station No.1 - Trạm bơm số 1 (ví dụ minh họa bằng hình ảnh)
4 Pumping Station No.2- Trạm bơm số 2 (ví dụ minh họa bằng hình ảnh)
5 Retaining wall - Tường chắn đất
6 Road - Công trình đường
7 Reinforcement - Công tác thép
8 Gatehouse - Công tác cửa
9 Mensuration and useful data - Dữ liệu và đơn vị đo thông dụng


Preface - Lời tựa, lời nói đầu
The role of the quantity surveyor is changing rapidly and he is now expected to provide project and financial management services in addition to his traditional expertise. But whatever new skills are acquired, he must still possess a sound
knowledge of building construction and the ability to take-off quantities from drawings.
Vai trò của kỹ sư khối lượng (QS) đang thay đổi nhanh chóng và QS được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm dịch vụ (nghiệp vụ) quản lý tài chính và quản lý dự án đồng thời với nghiệp vụ theo truyền thống chuyên môn của mình. Nhưng dù bất cứ kỹ năng mới nào được yêu cầu, QS vẫn phải có nền tảng kiến thức về xây dựng công trình và khả năng đo bóc khối lượng từ bản vẽ.

CESMM 3 Explained was published in 1992 and was described as the definitive work on civil engineering measurement. Since publication, discussions have taken place with quantity surveyors, engineers, academics and students and it appeared that there was a need for a book containing examples of civil engineering taking-off only.
CESMM 3 Explained được xuất bản vào năm 1992 và đã mô tả rõ công việc đo bóc công trình dân dụng. Kể từ khi công bố, các tranh luận diễn ra giữa các QS, các kỹ sư, học giả và sinh viên làm nảy sinh một nhu cầu là cần có một cuốn sách với các ví dụ đo bóc đi kèm.

This book, Taking-Off Quantities Civil Engineering, re-presents the appendices from CESMM 3 Explained together with the first two chapters which deal with general principles of measurement and how CESMM 3 works.
Although it is expected that civil engineering and quantity surveying students will form the major part of the readership, interest has already been expressed by practising engineers and surveyors on the need for a book providing examples of
civil engineering taking-off accompanied by a commentary on the measurement techniques being used.

Cuốn sách này, kỹ thuật đo bóc khối lượng, trình bày lại phụ lục từ CESMM 3 Explained cùng với hai chương đầu phù hợp với các nguyên tắc chung đo bóc và giải thích ứng dụng CESMM 3 như thế nào.
Mặc dù các nội dung của cuốn sách chỉ dự kiến nhắm vào đối tượng sinh viên xây dựng dân dụng và sinh viên QS, nhưng sự quan tâm đã được mở rộng ra các độc giả là các kỹ sư, cán bộ QS có nhu cầu tham khảo các ví dụ về đo bóc khối lượng phù hợp với các bình luận về kỹ thuật đo bóc được sử dụng.


Phần dịch của tôi có thể chưa chuẩn, nhưng hy vọng mọi người hiểu đại ý, thế là OK.

 

File đính kèm

deming

Thành viên năng động
Bài viết
64
Điểm thành tích
18
Cảm ơn bác, em dịch chưa ngon bằng bác đâu nên thấy quá tốt rồi! Sắp mở lớp học phần 10 Đo bóc đọc bản vẽ và lập dự toán bác cho em xin một ghế để học cho nó có hệ thống, học mò học mẫm mệt quá rồi mà kết quả phập phù quá!
 

huyxp

Thành viên rất năng động
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
cảm ơn anh thế anh nhiều lắm vào diễn đàn thấy có nhiều cuốn anh giới thiệu hay lắm mong được anh chia sẻ và chỉ cho bọn em thêm
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom