Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Thẩm quyền phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán theo Luật Xây dựng số 50/2014

daotuananh2110

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
122
Điểm thành tích
28
Theo điều 82. Luật Xây dựng số 50 thì:
- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước và 2 bước.
- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước.
Theo Dự thảo Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng (Thay thế Nghị định 12):
Điều 25:
- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước và 2 bước.
- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước.

Như thế này thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, cơ quan ngang bộ phải phải làm rất nhiều việc. Chủ đầu tư sẽ rất vất vả trong quá trình thực hiện phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
Đề nghị mọi người cho ý kiến tham khảo.
 

vietpre

Thành viên năng động
Bài viết
55
Điểm thành tích
8
Kéo lên để Ae bàn luận nhé!

Việc này nữa: Công trình nhóm A, cấp I. UBND tỉnh/TP phê duyệt DAĐT.
Theo NĐ 15 (TT 13/2013/TT-BXD) (tất nhiên theo Luật XD cũ), Bộ XD thẩm định/thẩm tra HSTK - DT công trình (hạ tầng kỹ thuật). Chả nhẽ, Bộ XD thẩm định/thẩm tra trình UBND tỉnh/TP phê duyệt TKKT-DT???

Mọi người bàn luận nhé!
 

230

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Việc này nữa: Công trình nhóm A, cấp I. UBND tỉnh/TP phê duyệt DAĐT.
Theo NĐ 15 (TT 13/2013/TT-BXD) (tất nhiên theo Luật XD cũ), Bộ XD thẩm định/thẩm tra HSTK - DT công trình (hạ tầng kỹ thuật). Chả nhẽ, Bộ XD thẩm định/thẩm tra trình UBND tỉnh/TP phê duyệt TKKT-DT???

+ Trong luật XD mới ghi rõ Bộ..., sở..., các phòng chuyên môn là Cơ quan Chuyên Môn về xây dựng. Còn UBND các cấp là cơ quan quản lý . là người ra quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo phân cấp, tùy thuộc loại DA, cấp nào thì cơ quan Chuyên Môn về xây dựng có trách nhiệm trủ trì thẩm định ( tự làm....thuê,ủy quyền..,) ra kết quả thẩm định Gửi cơ quan quản lý làm cơ sở để phê duyệt dự án hoặc hồ sơ TK các giai đoạn.
Đây chỉ là nhiệm vụ đặc thủ giữa cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý thôi, có gì đâu
 

vietpre

Thành viên năng động
Bài viết
55
Điểm thành tích
8
@anh 230: Sở ngành chuyên môn thẩm định trình CQ quản lý NN phê duyệt là ok, đúng rồi (vì UBND Tỉnh/TP là người QĐ duyệt DA đầu tư). Tuy nhiên, theo NĐ 15 và TT 13/2013/TT-BXD (tất nhiên theo Luật cũ) thì Bộ XD là CQ quản lý dự án nhóm A (công trình cấp 1). Vậy mình làm theo Luật XD mới hay làm theo NĐ 15 (hiện chưa có Nđ hướng dẫn Luật XD mới).
 

ale_111

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
16
Điểm thành tích
13
@anh 230: Sở ngành chuyên môn thẩm định trình CQ quản lý NN phê duyệt là ok, đúng rồi (vì UBND Tỉnh/TP là người QĐ duyệt DA đầu tư). Tuy nhiên, theo NĐ 15 và TT 13/2013/TT-BXD (tất nhiên theo Luật cũ) thì Bộ XD là CQ quản lý dự án nhóm A (công trình cấp 1). Vậy mình làm theo Luật XD mới hay làm theo NĐ 15 (hiện chưa có Nđ hướng dẫn Luật XD mới).
Cái này thì cuối năm 2014, Bộ XD đã ban hành văn bản để hướng dẫn rồi.
Về cơ bản, vẫn áp dụng theo các Nghị định cũ, nhưng không được trái với Luật XD số 50/2014/QH13
Khá nhiều vấn đề chồng chéo, đan xen với nhau trong giai đoạn này đây.
Hi vọng các Nghị định mới sẽ ban hành trong tháng 01/2015 này (06 Nghị định)
Đến khoảng tháng 02, tháng 03/2015, ban hành đủ 18 Thông tư của Bộ XD nữa là đồng bộ từ A-Z
(dù sao thì Quý I hàng năm, dự án mới phê duyệt cũng sẽ không nhiều, còn nghỉ an tết cổ truyền nữa, ...)
 

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
Theo điều 82. Luật Xây dựng số 50 thì:
- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước và 2 bước.
- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước.
Theo Dự thảo Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng (Thay thế Nghị định 12):
Điều 25:
- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước và 2 bước.
- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước.

Như thế này thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, cơ quan ngang bộ phải phải làm rất nhiều việc. Chủ đầu tư sẽ rất vất vả trong quá trình thực hiện phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
Đề nghị mọi người cho ý kiến tham khảo.
Mình trao đổi như sau:

1. Theo quy định của Luật Xây dựng số 16 năm 2003, Luật Số 38 năm 2009 và Nghị định 83/2009/NĐ-2009 thì Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ góp ý kiến Thiết kế cơ sở và trao thẩm quyền cho chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng (Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công). Qua một thời gian triển khai, Bộ Xây dựng chúng tôi thấy rằng cần phải nâng cao sự kiểm soát của Nhà nước đối với các dự án nên tại Luật Xây dựng số 50 năm 2014 đã quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế, thậm chí thẩm định dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
2. Trong thời gian các Nghị định hướng dẫn Luật Xây dựng số 50 chưa được ban hành và có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản số 3482/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng, nhưng ở đây các bạn lưu ý rằng phải tuân thủ các quy định các quy định của Luật XD 50, được phép vận dụng các nội dung của Nghị định 12, NĐ 83, NĐ 15, NĐ 64,... nhưng không được trái Luật XD 50.

Trân trọng./.
Vũ Thành Nam
Đơn vị công tác: Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng (Mobile:01289.859.869)
Chuyên gia của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Hà Nội (Ha Noi ICDC)
(Ha Noi ICDC nhận hỗ trợ pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp)
 

230

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
18
Điểm thành tích
3
Bác Nam bên cục quản lý XD giải thích câu này hộ tớ chút có đc không.?
Theo mục a, điều 82 luật XD 50 có ghi như sau:
Cơ quan chuyên môn về XD theo phân cấp Chủ trì thiết kế kỹ thuật đối với trường hợp TK 3 bước, thiết kế bản vẽ thi công với trường hopwn thiết kế 2 bước.....
vậy với dự án nhóm a, cấp I thì cơ quan chuyên môn về phân cấp là bộ XD hay sở XD chủ trì nhỉ.?
Chủ trì thẩm định ( thẩm tra) nhé.!
mình đang định hình cái câu quyền chủ trì nhưng chưa hiểu lắm
 

NamTVDS

Thành viên năng động
Bài viết
73
Điểm thành tích
33
Mình trao đổi như sau:

1. Theo quy định tại Dự thảo Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng đang trình Chính phủ ban hành thì chủ trì thẩm định thiết kế công trình cấp I thuộc thẩm quyền cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng, các Bộ quản lý công trình chuyên ngành.

2. Chủ trì thẩm định là có trách nhiệm tổ chức thẩm định khi cần có quyền đề nghị các cơ quan nhà nước có liên quan góp ý kiên bằng văn bản; có quyền yêu cầu tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung hồ sơ thiết kế phục vụ công tác thẩm định./.

Các bạn cho ý kiến thảo luận thêm,
thân,

Thành Nam
 
Last edited by a moderator:

keepranXD

Thành viên rất nhiệt tình
Bài viết
275
Điểm thành tích
63
Theo điều 82. Luật Xây dựng số 50 thì:
- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước và 2 bước.
- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước.
Theo Dự thảo Nghị định quản lý dự án đầu tư xây dựng (Thay thế Nghị định 12):
Điều 25:
- Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán, thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước và 2 bước.
- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán đối với công trình thiết kế 3 bước.

Như thế này thì Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ, cơ quan ngang bộ phải phải làm rất nhiều việc. Chủ đầu tư sẽ rất vất vả trong quá trình thực hiện phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán.
Đề nghị mọi người cho ý kiến tham khảo.
Tôi có đọc Luật số 50/2014/QH13, tại Khoản 1 Điều 82 thì thấy "Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế ba bước". Vậy sao bạn lại cho rằng Chủ đầu tư có thẩm quyền phê duyệt "Dự toán" công trình thiết kế 3 bước nhỉ?
Điểm này tôi thấy Luật có sự nhầm lẫn, nhờ mọi người góp ý thêm.
 

kulumalu

Thành viên mới
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Các bác cho e hỏi 1 vấn đề này là theo luật xây dựng số 50 về việc điều chỉnh dự toán khi có báo cáo ktkt thì chủ đầu tư được quyền tự quyết hay là lại phải gửi lại người quyết định đầu tư
E xin cảm ơn
 

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
2. Chủ trì thẩm định là có trách nhiệm tổ chức thẩm định khi cần có quyền đề nghị các cơ quan nhà nước có liên quan góp ý kiên bằng văn bản; có quyền yêu cầu tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung hồ sơ thiết kế phục vụ công tác thẩm định./.
Cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành có quyền yêu cầu tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung hồ sơ thiết kế phục vụ công tác thẩm định ...!

Bác cho em hỏi đơn vị nào sẽ thanh toán cho đơn vị tư vấn?
 

linhdat86

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
Cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành có quyền yêu cầu tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung hồ sơ thiết kế phục vụ công tác thẩm định ...!

Bác cho em hỏi đơn vị nào sẽ thanh toán cho đơn vị tư vấn?
chủ đầu tư bác à :)
 

minhchau1011

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành có quyền yêu cầu tư vấn thẩm tra một phần hoặc toàn bộ nội dung hồ sơ thiết kế phục vụ công tác thẩm định ...!

Bác cho em hỏi đơn vị nào sẽ thanh toán cho đơn vị tư vấn?

Chủ đầu tư là đơn vị sẽ thanh toán cho đơn vị tư vấn thẩm tra dự án. Quy trình của dự án giai đoạn sau thiết kế cơ sở có thể hiểu như thế này:
1, Chủ đầu tư thuê tvtk lập TKKT với dự án 3 bước, TKBVTC với dự án 2 bước để trình lên cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành. Sau đó:
2.1 Nếu Cqqlxd chuyên ngành sẽ thẩm định luôn thì CĐT chỉ mất phí thẩm định theo quy định của BTC (đang có TT hướng dẫn nhưng chắc cũng gần như TT75 vì cách thức nó cũng như nhau). Lúc đó sẽ tính phí giống PL1 thông tư 75.
2.2 Nếu cqqlxd chuyên ngành yêu cầu phải thẩm tra thì lúc đó sẽ yêu cầu thẩm tra (hoặc CĐT đã có hồ sơ thẩm tra rồi) thì Chủ đầu tư phải ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra (tất nhiên là CĐT sẽ phải thanh toán cho đơn vị TVTT). Lúc đó phí thẩm định sẽ tính giống theo PL2 TT75 (phí ở PL2 này sẽ thấp hơn PL1 vì có sự phối hợp đơn vị TT).
 

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
2.2 Nếu cqqlxd chuyên ngành yêu cầu phải thẩm tra thì lúc đó sẽ yêu cầu thẩm tra (hoặc CĐT đã có hồ sơ thẩm tra rồi) thì Chủ đầu tư phải ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra (tất nhiên là CĐT sẽ phải thanh toán cho đơn vị TVTT). Lúc đó phí thẩm định sẽ tính giống theo PL2 TT75 (phí ở PL2 này sẽ thấp hơn PL1 vì có sự phối hợp đơn vị TT).
Chủ đầu tư muốn ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra thì phải ban hành Quyết định chỉ định thầu, và muốn ban hành Quyết định chỉ định thầu thì phải có QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) do người QĐ đầu tư phê duyệt.

Bác cho em hỏi là sau khi dự án được duyệt thì CĐT trình KHLCNT (lúc bấy giờ do đã xác định được Cqqlxd chuyên ngành là đơn vị thẩm tra) nên CĐT trình gói thầu thẩm tra là phần công việc không phải tổ chức lựa chọn nhà thầu. Như vậy, nếu như KHLCNT không có gói thẩm tra thì làm sao chủ đầu tư ký hợp đồng với tư vấn thẩm tra được?
 

minhchau1011

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
23
Điểm thành tích
3
Chủ đầu tư trả bằng cách nào khi không ban hành Quyết định chỉ định thầu . . . .? :)
Bác 0nickname0 lại đề cập đến vấn đề Luật XD 50/2014 trái với Luật Đấu Thầu 43. Giải thích vấn đề này thì chắc có 2 tình huống tôi nêu quy trình ở trên.
Nếu trường hợp CĐT đã thuê TT rồi trình lên cơ quan cqqlxd chuyên ngành thì vẫn đấu thầu TT như thường chứ nhỉ ;) (cái này chắc phải được kiểm tra năng lực từ trước).
Nếu trình lên mà chưa có TT thì cqqlxd chuyên ngành phải yêu cầu thẩm tra để phục vụ thẩm định thôi.
Suy cho cùng thì thẩm tra vẫn phải theo tinh thần là phục vụ thẩm định chứ không trái với Luật Đấu Thầu.
 

linhdat86

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
Chủ đầu tư trả bằng cách nào khi không ban hành Quyết định chỉ định thầu . . . .? :)
tất nhiên là phải có quyết định chỉ thầu chứ bác :)
 

linhdat86

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
20
Điểm thành tích
3
Chủ đầu tư là đơn vị sẽ thanh toán cho đơn vị tư vấn thẩm tra dự án. Quy trình của dự án giai đoạn sau thiết kế cơ sở có thể hiểu như thế này:
1, Chủ đầu tư thuê tvtk lập TKKT với dự án 3 bước, TKBVTC với dự án 2 bước để trình lên cơ quan quản lý xây dựng chuyên ngành. Sau đó:
2.1 Nếu Cqqlxd chuyên ngành sẽ thẩm định luôn thì CĐT chỉ mất phí thẩm định theo quy định của BTC (đang có TT hướng dẫn nhưng chắc cũng gần như TT75 vì cách thức nó cũng như nhau). Lúc đó sẽ tính phí giống PL1 thông tư 75.
2.2 Nếu cqqlxd chuyên ngành yêu cầu phải thẩm tra thì lúc đó sẽ yêu cầu thẩm tra (hoặc CĐT đã có hồ sơ thẩm tra rồi) thì Chủ đầu tư phải ký hợp đồng với đơn vị thẩm tra (tất nhiên là CĐT sẽ phải thanh toán cho đơn vị TVTT). Lúc đó phí thẩm định sẽ tính giống theo PL2 TT75 (phí ở PL2 này sẽ thấp hơn PL1 vì có sự phối hợp đơn vị TT).
bác này trả lời khá chuẩn và chính xác ạ !
 

0nickname0

:):):):):)
Bài viết
103
Điểm thành tích
28
Bác 0nickname0 lại đề cập đến vấn đề Luật XD 50/2014 trái với Luật Đấu Thầu 43. .
Em biết vấn đề trái Luật ở đây hơi loãng topic một chút, nhưng ý em là giữa Luật XD và Luật đấu thầu phải nói là có "quan hệ vô cùng gắn kết với nhau" :)
Do vậy, em nghĩ khi các bác bên Bộ XD khi soạn thảo, tham mưu Luật XD cũng phải hiểu cho nỗi khổ của những người thực hiện theo qui định của Luật đấu thầu nữa chứ (chưa tính tới công tác thanh quyết toán do ngành tài chính qui định). Trong khi đó, nghị quyết TW cũng như Chính phủ luôn khẳng định phải cắt giảm thủ tục hành chính để đẩy mạnh đầu tư phát triển, mà Luật và các văn bản dưới Luật cứ ban hành chồng chéo thế này . . .?
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom