Thêm 1 sheet là khối lượng của toàn bộ công trình, một sheet để chia các khối lượng công việc vào cá

congtranks

Thành viên mới
Bác có thể tạo thêm trong phần mềm TVGS thêm một shet là khối lượng của toàn bộ công trình, một sheet để chia các khối lượng công việc vào các biên bản nghiệm thu. Như vậy liệu có được không ạ. Cám ơn bác đã phát triển phần mềm này
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top