Tổng hợp các QĐ Bộ giao thông về công nghệ cào bóc và tái chế mặt đương BTN tại chỗ ...

paulwalkerdn

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
22/10/19
Bài viết
14
Điểm thành tích
1
Tuổi
45
Nơi ở
Đà Nẵng
1.
QĐ - 3552/QĐ-BGTVT
ngày 22-9-2014 ..
Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ
bằng bitum bọt và xi măng
2.
QĐ - 4426/QĐ-BGTVT
ngày 24-11-2014..
Tái sinh nguội tại chỗ
bằng nhũ tương nhựa đường cải tiến ...
3.
QĐ - 1588/QĐ-BGTVT
ngày 23-5-2016..
Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ bằng xi măng hoặc xi măng và nhũ tương nhựa đường....
4.
QĐ - 2599/QĐ-BGTVT
ngày 07-9-2017..
Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ
bằng bitum bọt và xi măng
5.
QĐ - 1086/QĐ-BGTVT
ngày 29-5-2018...
Cào bóc tái sinh nguội tại chỗ
bằng bitum bọt và xi măng
 

File đính kèm


Top