thepthainguyen

Thành viên cực kỳ nhiệt tình
Tham gia
26/4/14
Bài viết
357
Điểm thành tích
16
Nơi ở
Phường Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên.
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
BẢNG GIÁ SẮT THÉP TẠI TỈNH TUYÊN QUANG THÁNG 5 NĂM 2023.
(Bảng báo giá đại lý cấp 1 tại tỉnh Tuyên Quang, Cập nhật ngày 7/5/2023)
I- THÉP XÂY DỰNG (Mác CB300, CB400, CB500- Dự án / Dân dụng)
1- Thép phi 10 đến phi 36 (Mác CB300, Gr 40;L=11,7 m) Việt Mỹ = 14.650
2- Thép phi 10 đến phi 36 (Mác CB300, Gr 40; L=11,7m) Việt Sing = 14.715
3- Thép phi 10 đến 36 (Mác CB300, Gr 40; L=11,7m) Thái Nguyên = 14.795
4- Thép phi 10 đến phi 36 (Mác CB400, CB500,L11,7 m) Việt Mỹ = 14.250
5- Thép phi 10 đến phi 36 (Mác CB300, CB500, L11,7m) Việt Sing = 14.410
6- Thép phi 10 đến phi 36 (Mác CB400, CB500;11,7m) Thái Nguyên= 14.610
7- Thép cuộn trơn, cuộn vằn phi 6, phi 8 (CB240, CB300) Việt Mỹ = 14.250
8- Thép cuộn trơn, cuộn vằn phi 6, phi 8 (CB240, CB300) Việt Sing = 14.410
9- Thép cuộn trơn, cuộn vằn phi 6, phi 8 (CB240,CB3) Thái Nguyên = 14.515
II- THÉP VUÔNG ĐẶC – TRÒN ĐẶC – THÉP DẸT (SS400, CT3, C45)
1- Thép vuông đặc 12*12, 14*14, 16*16 (Mác SS400, CB240, L=6m) = 16.635
2- Thép vuông đặc 20*20, 15*15, 10*10 (Mác SS400, CB240, L=6m) = 16.835
3- Thép tròn đặc phi 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 (Mác SS400,CB240) = 16.735
4- Thép tròn đặc phi 25, 28, 30, 32, 35, 36, 40, 42 (Mác SS400,CB240) = 16.635
5- Thép tròn đặc phi 19, 27, 34, 40, 50, 60, 76, 90, 100, 120 (Mác C45) = 16.950
6- Thép dẹt cắt từ thép tấm dày 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly (SS400) = 16.250
III – THÉP GÓC ĐỀU CẠNH (SS540, SS400, A36-Có hàng mạ kẽm nhúng nóng)
1- Thép góc v50*5, v50*4, v60*6, v60*5, v60*4, v63*6, v63*5 (SS400) = 15.550
2- Thép góc v30*3, v45*4., v50*6, v75*8, v75*9, v90*10 (Mác SS400.) = 15.650
3- Thép góc v65*5, v65*6, v70*5, v70*6, v70*7, v75*5, v75*7 (SS400) = 15.550
4- Thép góc v80*6, v80*7, v80*8, v90*6, v90*7, v90*8, v90*9 (SS400) = 15.550
5- Thép góc v100*100*7, thép v100*100*8, thép v100*100*10, (SS400) = 15.650
6- Thép góc v120*120*8, thép v120*120*10, thép v120*120*12(SS400) = 17.750
7- Thép v125*125*9, v125*125*10, v125*125*12, v125* (Mác SS400) = 18.350
8- Thép v130*130*9, v130*130*10, v130*12, v130*15,0 (Mác SS400) = 17.750
9- Thép góc v150*150*10; v150*150*12; v150*150*15,0(Mác SS400) = 18.550
10- Thép v175*12; v175*15, v200*15, v200*20, v200*25(Mác SS400) = 20.220
11- Thép góc v120*8, v120*10, v120*12.0, v100*100*10 (Mác SS540) = 18.250
12- Thép góc v125*9, v125*10, v125*12, v130*130*15. (Mác SS540) = 18.650
13- Thép góc v130*130*9, v130*10, v130*12, v130*13. (Mác SS540) =18.250
14- Thép góc v150*150*10, v150*150*12, v150*150*15 (Mác SS540 = 19.250
15- Thép góc v175*12, v175*15,v200*15, v200*20, v200*25(SS540) = 20.500
16- Thép góc v100*100*12, v130*130*14, v130*130*16(Mác SS540) = 18.950
IV- THÉP CHỮ U, I, H (Hàng trong nước/ Nhập khẩu - Có hàng mạ kẽm)
1- Thép chữ u65*30, thép u80*40*4, chữ u100*46*4.5, u120*52*4.8 = 15.600
2- Thép u140*58*4.9, thép u160*64*5*8.4, thép u200*76*5.2 (SS4) = 17.600
3- Thép chữ u180*70*5.1,thép u200*80*7.5, u250*78*7, u250*80*9 = 17.600
4- Thép u300*85*7, thép chữ u300*90*9*13.0, thép u400*100*10.5 = 18.550
5- Thép chữ u100x50x5, thép chữ u150x75x6.5x9, thép U200*73*7 = 17.290
6- Thép i100*55*4.5*7.2, thép i120*64*4.8*7.3, thép i150*75*5*7 = 15.950
7- Thép i194*150*6*9, thép i198*99*4.5*7.0, thép i248*124*5*8.0 = 19.250
8- Thép i200*100*5.5*8, thép i300*150*6.5*9,thép i400*200*8*13 = 17.650
9- Thép i298*149*5.5*8, thép i346*174*6*9.0, thép i396*199*7*11 = 19.150
10- Thép H100*100*6*8, thép H150*150*7*, thép H200*200*8*12. = 19.850
11- Thép H250*250*9*14, thép H300*300*10*15, thépH350*12*19 = 19.850
V- THÉP HỘP – THÉP ỐNG (Thép ống hộp đen + Ống hộp Mạ kẽm)
1- Thép hộp đen 16*16, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40 (1 ly đến 1,6 ly) = 17.250
2- Thép hộp đen 30*30, 40*40, 50*50,60*60, 100*100 (1,8 ly trở lên) = 16.950
3- Thép hộp đen 120*120, 150*150, 200*200, 75*75 (từ 2 đến 4.5 ly) = 18.650
4- Thép hộp đen 13*26, 20*40, 25*50, 30*60, 40*80 (từ 1 đến 1,6 ly) = 17.350
5- Thép hộp đen 25*50, 30*60, 40*80, 50*100, 60*120 (1,8 ly trở lên) = 16.950
6- Thép hộp đen 100*150, 100*200, 150*200, 200*200 (2,5 ly trở lên) = 16.950
7- Hộp kẽm 16*16, 20*20, 25*25, 30*30, 40*40, 50*50 (1 đến 1,6 ly) = 17.350
8- Hộp kẽm 100*150, 120*120, 150*150, 200*100, 200*200 (đến 4li) = 21.930
9- Hộp kẽm 25*50, 30*60, 40*80, 50*100, 100*100 (dày 2. ly trở lên) = 17.150
10- Ống thép đen phi 21, 33.5, 42.2, 48.1, 59.9, 75.6, 88.3 (đến 1,60 ly) = 17.250
11- Ống thép đen phi 59.9, 75.6, 88.3, 113.5, 126.8, 141 (dày đến 4 ly) = 16.950
12- Ống thép đen phi 105, 114, 141, 168, 219, 268, 329 (dày đến 5. ly) = 17.850
13- Ống thép đúc D50, D65, D80, D90, D100, D125, D150, D200 (10li)= 23.600
14- Ống kẽm phi 33.5, 42.2. 48.1, 59.9, 75.6, 88.3, 113.5(dày đến 1,6 ly)= 17.620
15- Ống kẽm nhúng nóng D80, D90, D100, D125, D150, D200 (đến 5li)= 23.600
16- Phụ kiện ống, phụ kiện hộp các loại: Đầu bịt, cút, góc, chếch các loại (Liên hệ)
VI- THÉP XÀ GỒ: C, U, L LỆCH DẬP NGUỘI (Có hàng mạ kẽm nhúng nóng)
1- Thép xà gồ đen C100, C150, C180, C220, C250, C300 (dày đến 5 ly) = 16.850
2- Thép xà gồ đen U75, U90, U110, U150, U180, U220, U250 (đến 5 ly)= 16.650
3- Thép góc lệch L60, L80, L100, L110, L140, L160, L180 (đến 5.0 ly) = 16.450
4- Xà gồ mạ kẽm C100, C125, C150, C180, C200, C250 (dày đến 5 ly) = 18.500
5- Xà gồ mạ kẽm U90, U100, U110, U130, U150, U180, U300 (đến 5li) = 18.400
6- Góc lệch mạ kẽm chữ L80, L100, L110, L140, L160, L180 (đến 5 ly) = 18.250
VII – TÔN TẤM, BẢN MÃ, TÔN NHÁM, TÔN MẠ MẦU, SƠN, MẠ KẼM
1- Tôn tấm cắt theo quy cách dày 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 2.8 ly, 3.8 ly, 4.8 ly = 15.650
2- Tôn tấm cắt theo quy cách 6 ly, 7,0 ly, 8 ly, 10 ly, 5.8 ly, 7.8 ly, 9.8 ly = 15.450
3- Tôn tấm cắt theo quy cách dày 11.8 ly, 12 ly, 14 ly; 16 ly; 18 ly, 20 ly = 15.750
4- Tôn chống trượt cắt theo quy cách dày 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, 6 ly, 10 ly = 15.500
5- Thép bản mã – Mặt bích cắt từ tôn tấm dày 5 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly = 15.950
6- Tôn màu xanh, màu đỏ dày từ 0.3 ly, 0.35 ly, 0.4 ly, 0.45 ly= 65.000 đến 95.000
7- Tôn xốp 3 lớp dày từ 0.3 ly, 0.35 ly, 0.4 ly, 0.45 ly, 0.5 ly = 95.000 đến 129.000
8- Sơn tĩnh điện các loại thép hộp,thép ống, xà gồ,vuông tròn đặc = 5.800 đến 8.500
9- Mạ kẽm nhúng nóng thép vuông đặc, tròn đặc, thép V, U, I, H = 5.400 đến 8.000
10- Mạ kẽm nhúng nóng thép hộp, thép ống, thép xà gồ các loại = 7.400 đến 12.300
11- Mạ điện phân các loại thép V, U, I, thép tấm, thép dẹt, vuông = 3.000 đến 4.300
*Ghi chú:
1- Bảng báo giá có hiệu lực từ ngày 01/05/2023. Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT. Có triết khấu thanh toán, triết khấu sản lượng và hoa hồng cho đơn hàng có khối lượng nhiều.
2- Có đầy đủ Chứng chỉ chất lượngHóa đơn GTGT.
3- Có Xe vận chuyển đến kho hoặc chân công trình bên mua (Có ô tô có cẩu để hạ hàng).
4- Nhận Cắt theo quy cách các loại thép trên theo yêu cầu hoặc theo bản vẽ.
5- Nhận Gia công cơ khí, chế tạo nhà tiền chế. SơnMạ kẽm nhúng nóngMạ điện phân các loại thép chưa gia công và Kết cấu thép đã gia công.
“Rất mong Quý khách hàng LƯU SỐ ĐIỆN THOẠI và liên hệ để được tư vấn và nhận bảng giá mới nhất tại thời điểm của Công ty chúng tôi”
Liên hệ mua hàng: 0912 925 032 / 0384 546 668 / 0904 099 863 (Mr. Việt)

Thep V U I Dai Viet (2) (600 x 450).jpg

Gia sat thep thang 4 nam 2023 tai tinh Tuyen Quang..jpg
Gia sat hop thang 3 nam 2023. Gia sat ong thang 3 nam 2023..jpg
Gia sat hop gia sat ong tai Bac Kan thang 3 nam 2023..jpg
Ong thep den (600 x 450).jpg
Gia sat V, U, I, H thang 3 nm 2023..jpg
Gia thep V, U, I, H ma kem nhung nong thang 3 nam 2023..jpg
1- (600 x 450).jpg
Giá cọc tiếp địa, giá cờ tiếp địa, giá dây tiếp địa taj Hà Nội năm 2022..jpg
Gia sat xa go gia sat V lech thang 3 nam 2023..jpg
Gia ton tam thang 3 nam 2023..jpg
Giá sắt vuông đặc 20, 18, 16, 15, 14 tại tỉnh Long An năm 2023..jpg
Gia thep hop tai tinh Binh Duong nam 2023..jpg

Tags: Giá sắt tháng 4 năm 2023 tại tỉnh Tuyên Quang. Giá thép xây dựng tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép ống đen phi 219; phi 329; phi 268; phi 168; phi 141; phi 114 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá ống thép d300; d250; d200; d150; d125; d100; d90 tạitỉnh Tuyên Quang tháng 45năm 2023. Giá ống thép phi 113,5; phi 108; phi 88,3; phi 75,6; phi 59,9; phi 48,1; phi 42,2; phi 33,5 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá ống kẽm D300; D250; D200; D150; D125; D100; D90; D80; D60 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Địa chỉ bán sắt hộp bán sắt ống loại 2 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép hộp 100*50; hộp 80*40; hộp 60*30; hộp 50*25; hộp 40*20 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá hộp kẽm vuông 150, vuông 100, vuông 75, vuông 60, vuông 50, vuông 40, vuông 30, vuông 25 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép vằn phi 32, phi 28, phi 25, phi 22, phi 20, phi 18, phi 16, phi 10 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá sắt tròn đặc d15,5; d19,5; d21,5; d23,5, d24, d30, d34, d50 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép vuông 20 đặc; vuông 18 đặc; vuông 16 đặc tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép vuông 15 đặc; vuông 14 đặc; vuông 12 đặc tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép i200; i250; i300; i350; i400; i500; i600 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá sắt i150; sắt i120; sắt i100 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép U250; U200; U180; U160; U150; U140; U120; U100; U80; U60; U50 tại tỉnh Tuyên Quảng tháng 5 năm 2023. Giá thép xà gồ mạ kẽm C300; C250; C200; C180; C160; C150; C100 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá tôn 4 li; 5 li; 6 li; 8 li; 10 li; 12 li; 14 li; 16 li; 20 li tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép V40, V50, V60, V63, V65, V70, V75, V80 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá sắt v3, v4, v5, v6, v63, v65, v7; v75 mạ kẽm nhúng nóng tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép V30; V40; V50; V60; V63; V65; V70; V75 mạ điện phân tại Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Giá thép V150; V175; V130; V125; V120; V100; V125 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Chat GPT: Tên các công ty bán sắt thép tại tỉnh Tuyên Quang năm 2023. (Chat GPT) Danh sách các doanh nghiệp đang bán sắt thép tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm2023. Xin số điện thoại công ty bánsắt thép tại tỉnh Tuyên Quang năm2023. Giá sắt thép tại thành phố Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023. Số điện thoại bán sắt thép tại tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Địa chỉ bán sắt V sắt U sắt I laoij 2 tại tỉnh Tuyên Quang năm 2023. Giá thép V thép U thép I loại 2 tại tỉnh Tuyên Quang tháng 5 năm 2023.
 
Chỉnh sửa cuối:

Top