Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD

thanhtung_gxd

Nhân viên Cty Giá Xây Dựng
Tham gia
8/5/14
Bài viết
86
Điểm tích cực
50
Điểm thành tích
18
Văn bản số 2156/BXD-KTXD ngày 22/09/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BXD hướng dẫn xác định giá nhân công của Bộ Xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

♣ Đối tượng áp dụng và mục đích của Thông tư số 01/2015/TT-BXD khác đối tượng áp dụng và mục đích của Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ

♦ Đối tượng áp dụng của Thông tư số 01 là chủ đầu tư, tư vấn, các cơ quan quản lý và các đối tượng có liên quan đến lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Mục đích của Thông tư số 01 là hướng dẫn cách xác định mức lương nhân công xây dựng đầu vào phù hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 và Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
♦ Đối tượng áp dụng của Nghị định số 103 là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... (sử dụng lao động) thuê mướn lao động theo hợp đồng. Mục đích của Nghị định số 103 là để người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về mức lương cơ bản trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng theo quy định của nhà nước (mức lương tối thiểu vùng này không được nhân với hệ số cấp bậc tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP để xác định đơn giá nhân công xây dựng đầu vào).
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Nắp ga, song chắn rác Gang, Composite
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top