Văn bản & Tiêu chuẩn Khảo sát xây dựng

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý khảo sát (lập nhiệm vụ, báo cáo khảo sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát, tính chi phí khảo sát... ); sau đây pth911 sẽ hệ thống lại mốt số văn bản và tiêu chuẩn khảo sát có liên quan như sau:

I/ Văn bản khảo sát:
1. Luật xây dựng (Điều: 46, 47, 48, 49, 50, 51) -->Download

2. Nghị định 209/2004/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) -->Download

2. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 12, 13, 14, 15, 16) --> Download

3. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Khoản 2, Điều 1) -->Download

4. Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai -->Download

5. Thông tư số 12/2008/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng -->Download

6. Thông tư số 27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều 7) -->Download

6.Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 8, 9, 10, 11, 12) --> Download

7. Thông tư số 05/2011/TT-BXD quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng -->Download

8. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP của Bộ Xây dựng (Định mức cập nhật từ ĐM 24 cũ) -->Download hoặc Download file excel

II/ Tiêu chuẩn khảo sát:
1. TCVN 3972 :1985 Công tác trắc địa trong xây dựng. --> Download

2. TCVN 4119: 1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa. --> Download

3. TCVN 4419 : 1987 Quy trình khảo sát địa kỹ thuật. --> Download

4. TCXD 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc. --> Download

5. TCXD 161 : 1987 Công tác thăm dò diễn trong KSXD. --> Download

6. 96-TCN 42 : 90 Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 ( Phần trong nhà). --> Download

7. 96-TCN 43 : 90 Quy phạm đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500 đến 1/5000 ( Phần ngoài trời ). --> Download

8. TCVN 184 : 1997 Nhà cao tầng- khảo sát địa kỹ thuật. --> Download

9. TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công. --> Download

10. TCXD 271 : 2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học. --> Download

11. TCXDVN 309 : 2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung. --> Download

12. 14TCN 145 : 2005 về hưỡng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi. --> Download

13. TCXD 357 : 2005 Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa. --> Download

14. TCXDVN 194 : 2006 Nhà cao tầng-Công tác khảo sát địa kỹ thuật. --> Download

15. TCXDVN 364: 2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình. --> Download

16. TCXDVN 366 : 2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst. --> Download
 
Last edited by a moderator:

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
III/ Hồ sơ quản lý chất lượng công tác khảo sát:
1. Hợp đồng khảo sát xây dựng.
2. Nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát đã được chủ đầu tư phê duyệt.
3. Quyết định cử người có đủ năng lực phù hợp làm chủ nhiệm khảo sát (Nhà thầu khảo sát).
4. Quyết định cử người có năng lực phù hợp để thực hiện kiểm tra, giám sát, thẩm định, nghiệm thu công tác khảo sát (Chủ đầu tư hoặc nhà thầu tư vấn).
5. Nhật ký khảo sát.
6. Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh).
7. Biên bản xác nhận ranh giới khảo sát theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư 05/2011/TT-BXD.
8. Báo cáo kiểm tra công tác khảo sát của nhà thầu theo mẫu tại Phụ lục 4 Thông tư 05/2011/TT-BXD.
9. Biên bản bàn giao mốc trắc địa đã thi công giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu khảo sát theo mẫu tại Phụ lục 5 Thông tư 05/2011/TT-BXD.
10. Văn bản thẩm định chất lượng, khối lượng khảo sát của cơ quan, tổ chức thẩm định (Cơ quan thẩm định: Sở Xây dựng tổ chức thẩm định các bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng; đối với trường hợp không thuộc nguồn vốn của địa phương thì Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định; các bản đồ phục vụ thiết kế xây dựng công trình do Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định). Kết quả thẩm định là cơ sở để chủ đầu tư nghiệm thu sản phẩm bản đồ địa hình.
11. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của Chủ đầu tư theo mẫu tại Phụ lục 6 Thông tư 05/2011/TT-BXD.
12. Hồ sơ khảo sát đo đạc đã được Nhà thầu ký và đóng dấu.
13. Biên bản bàn giao hồ sơ khảo sát đo đạc theo Phụ lục 7 Thông tư 05/2011/TT-BXD.
 

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
IV/ Điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân tham gia khảo sát xây dựng:
Quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính Phủ, cụ thể:
- Điều 45. Điều kiện năng lực của chủ nhiệm khảo sát xây dựng.
- Điều 46. Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn khi khảo sát xây dựng.
- Điều 54. Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập thiết kế, khảo sát, giám sát thi công xây dựng công trình.
--> Download Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
 

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
V/ Hồ sơ trình thẩm định khảo sát:
1.Tờ trình thẩm định theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư 05/2011/TT-BXD.
2. Hồ sơ năng lực tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện công việc khảo sát;
2. Hợp đồng khảo sát.
3.Phương án kỹ thuật đã được chủ đầu tư phê duyệt.
4. Báo cáo tổng kết kỹ thuật công trình khảo sát (bao gồm bản vẽ và thuyết minh).
5. Các văn bản pháp lý có liên quan.
Cơ quan thẩm định:
1. Sở Xây dựng tổ chức thẩm định các bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch xây dựng.
2. Chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định các bản đồ phục vụ thiết kế xây dựng công trình.
3. Đối với trường hợp không thuộc nguồn vốn của địa phương thì Cơ quan quyết định đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định.
 

tancauduong

Thành viên năng động
Tham gia
24/11/07
Bài viết
67
Điểm thành tích
8
Tuổi
38
Bài viết tổng hợp khá đầy đủ trình tự từ lúc chưa có gì đến lúc có được thành phẩm để đi lấy tiền. Quá cool luôn anh em ơi. Em thay mặt anh em diễn đàn cảm ơn anh pth911 nhiều. Chúc anh năm mới sức khỏe, an lành, và hạnh phúc.
 

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Tiêu chuẩn về khảo sát trắc địa

TCVN 4419 :1987 Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

TCVN 3972 :1985 Công tác trắc địa trong xây dựng

TCXDVN 309 :2004 Công tác trắc địa trong xây dựng công trình.Yêu cầu chung

TCXDVN 301 : 2003 Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và chặt của đất tại hiện trường

TCXDVN 294 : 2003 Bêtông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCXDVN 239 : 2006 Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

TCXDVN 203 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCVN 194 : 1997 Nhà cao tầng - Công tác khảo sát địa kĩ thuật

TCXDVN 162 : 2004 Bêtông nặng - Phương pháp xác định độ nén bằng súng bật nảy

TCXDVN 161 : 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng
 

File đính kèm

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
Tiêu chuẩn về khảo sát trắc địa (Tiếp theo)

TCXDVN 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - Tiêu chuẩn công nhận
TCXDVN 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc
 

File đính kèm

viethd6

Thành viên năng động
Tham gia
6/6/10
Bài viết
51
Điểm thành tích
8
Tuổi
38
Hiện tại có rất nhiều tiêu chuẩn đã bị thay thế bởi các tiêu chuẩn mới hơn, Hiệp sĩ có thể up những tiêu chuẩn mới lên được không, mình tìm mãi những tiêu chuẩn mới này mà ko có
 

DutoanGXD

SmartSoftware
Tham gia
7/7/07
Bài viết
830
Điểm thành tích
93
I/ Văn bản khảo sát
2. Nghị định 209/2004/NĐ-CP Về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) -->Download

2. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 12, 13, 14, 15, 16) --> Download

6. Thông tư số 27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều 7) -->Download

6.Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Điều: 8, 9, 10, 11, 12) --> Download
Thay thế văn bản mới quy định về khảo sát tại mục I/ Văn bản khảo sát, pth911 bôi chữ màu xanh.
 

lucky_thao82

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Tham gia
27/8/07
Bài viết
84
Điểm thành tích
18
Tuổi
40
Thay thế văn bản mới quy định về khảo sát tại mục:
I/ Văn bản khảo sát, lucky_thao82 bôi chữ màu xanh.

5. Thông tư số 12/2008/TT-BXD hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng
-->Download
5. Thông tư số 17/2013/TT-BXD ngày 30/10/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
--------------------------------------------
P/s: do nick pth911 BQL www.giaxaydung.vn đang bảo trì nên mình dùng nick lucky_thao82để viết bài.
 

File đính kèm

nguyentranthienminh

Thành viên mới
Tham gia
25/9/10
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
Cám ơn bạn pth911 với bài viết tổng hợp rất đầy đủ về chủ đề này
 

thuycat

Thành viên mới
Tham gia
6/3/09
Bài viết
1
Điểm thành tích
1
May quá mình đang làm vụ này, bài của bạn thật hữu ích, cám ơn bạn nhiều
 

ms710

Thành viên mới
Tham gia
12/2/09
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Các bác cho em hỏi tí. Em có 2km đường dây điện, giờ phải lập phương án khảo sát để thuê đơn vị khảo sát rồi sau đó có đơn vị thi công cột kèo. Vậy phải lập mặt bằng tọa độ khống chế, theo quy định thì yêu cầu lập đường chuyền cấp 1 (em chọn khoảng cách tb 500m) và đường chuyền cấp 2 (em chọn kc tb 200m). Em giả định diện tích cần khảo sát là rộng từ tim tuyến 50m về mỗi bên, chiều dài tuyến là 2km, diện tích khảo sát sẽ là F=200,000m2. Theo công thức, diện tích khống chế 1 điểm là P= căn3/2 * S^2. Số điểm cần khảo sát sơ bộ sẽ là N=F/P. Trên cơ sở đó, em đưa phương án là lập 3 mốc đường chuyền cấp 1, đường chuyển cấp 2 theo tính toán cần 6 mốc. Tuy nhiên sếp bảo đã có 3 mốc cấp 1 rồi, chỉ cần thêm 2 hoặc 3 mốc cấp 2 nữa là thi công được. Vậy các bác cho em hỏi em làm thế có đúng chưa và có quy định nào được giảm trừ mốc như thế ko?
 

cây_xoài

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Tham gia
30/12/17
Bài viết
40
Điểm thành tích
16
Tuổi
29
Nơi ở
Hà Nội
Các bác cho em hỏi tí. Em có 2km đường dây điện, giờ phải lập phương án khảo sát để thuê đơn vị khảo sát rồi sau đó có đơn vị thi công cột kèo. Vậy phải lập mặt bằng tọa độ khống chế, theo quy định thì yêu cầu lập đường chuyền cấp 1 (em chọn khoảng cách tb 500m) và đường chuyền cấp 2 (em chọn kc tb 200m). Em giả định diện tích cần khảo sát là rộng từ tim tuyến 50m về mỗi bên, chiều dài tuyến là 2km, diện tích khảo sát sẽ là F=200,000m2. Theo công thức, diện tích khống chế 1 điểm là P= căn3/2 * S^2. Số điểm cần khảo sát sơ bộ sẽ là N=F/P. Trên cơ sở đó, em đưa phương án là lập 3 mốc đường chuyền cấp 1, đường chuyển cấp 2 theo tính toán cần 6 mốc. Tuy nhiên sếp bảo đã có 3 mốc cấp 1 rồi, chỉ cần thêm 2 hoặc 3 mốc cấp 2 nữa là thi công được. Vậy các bác cho em hỏi em làm thế có đúng chưa và có quy định nào được giảm trừ mốc như thế ko?
Đường dây điện bác tham khảo ở QĐ 255 này nhé
 

File đính kèm


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Các bài viết mới

Top