Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Văn bản và tư liệu cần thiết để lập dự toán công trình (cập nhật đến 2017 - 2018)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.772
Điểm thành tích
113
Danh mục các văn bản làm cơ sở lập dự toán công trình (cập nhật đến 2017 - 2018)

Mới làm, nhiều thế này đọc như ma trận. Hãy đọc hướng dẫn: https://goo.gl/7Vc88G
1. Các văn bản pháp lý
2. Định mức dự toán xây dựng công trình
3. Đơn giá xây dựng công trình
 • Làm công trình ở địa phương nào bạn mua tập đơn giá xây dựng công trình ở địa phương đó. Nhiều địa phương đã công bố các tập đơn giá tương ứng với các tập định mức nói trên.
4. Giá vật liệu
 • Công bố giá vật liệu Liên Sở Xây dựng - Tài chính của địa phương nơi xây dựng công trình.
 • Báo giá vật liệu thị trường đối với một số loại vật liệu không có trong công bố giá vật liệu.
 • Giá vật liệu của một số công trình tương tự.
 • Quyết định công bố cước vận chuyển của địa phương nơi xây dựng công trình (nếu có, có địa phương không công bố, tìm như đi tìm lá diêu bông).
5. Giá nhân công
6. Giá ca máy
 • Hướng dẫn Phụ lục 5 Thông tư số 06/2016/TT-BXD
 • Bảng giá ca máy và thiết bị thi công của địa phương công bố.
 • Giá nhiên liệu theo thông cáo báo chí xăng dầu tại thời điểm lập dự toán.
 • Giá năng lượng (điện) theo thông tư của Bộ Công thương.
 • Văn bản hướng dẫn có liên quan đến vấn đề giá ca máy của địa phương.
7. Phần mềm công cụ và cơ sở dữ liệu
 • Sử dụng phần mềm Dự toán GXD và cơ sở dữ liệu mdb do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất là tốt nhất, cập nhật nhất.
 • Cơ sở dữ liệu các công trình tương tự lưu trữ tại Công ty Tư vấn - công ty của bạn…
8. Hồ sơ thiết kế của công trình
 • Quyết định phê duyệt dự án và tổng mức đầu tư
 • Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu
 • Báo cáo khảo sát địa chất, địa hình
 • Bản vẽ thiết kế và thuyết minh biện pháp thi công
 • Một số tài liệu có liên quan khác

Khi cần tìm bài này chỉ cần vào Google gõ từ khóa: Văn bản lập dự toán giaxaydung.vn

tim-kiem-van-ban-lap-du-toan-giaxaydung.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom