Về thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công

Lebinh

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
21/11/07
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
Hiện nay, cơ quan tôi có nhận 1 hồ sơ về đề thẩm định, phê duyệt đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán bước thiết kế bản vẽ thi công theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021
Đây là dự án giao thông - nhóm B, nguồn vốn đầu tư công do Cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; UBND huyện làm chủ đầu tư. Và do BQL DA trình thẩm định về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ cho phòng chuyên môn thẩm định bước nêu trên. Vậy theo quy định về quản lý dự án và thẩm định dự án:
1) Chủ đầu tư cần có văn bản giao nhiệm vụ cho BQL DA làm đại diện chủ đầu tư các bước chuẩn bị dự án để trình thẩm định hay không?
2) Có văn bản giao nhiệm vụ phòng chuyên môn về xây dựng thẩm định và tham mưu giúp chủ đầu tư phê duyệt các bước nêu trên hay không vì theo Luật sửa đổi bổ sung số 62 sửa đổi luật xây dựng số 50/2014 , Nghị định 15/2021 thì cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố không còn nói rỏ là phòng đô thị hay phòng kinh tế - hạ tầng
3) Và BQL DA ĐTXD có chuyên môn về xây dựng có tham mưu được hay không?
Cảm ơn
 

Tran Tien Nam

Thành viên mới
Tham gia
2/4/09
Bài viết
2
Điểm thành tích
1
Tuổi
36
- "văn bản giao nhiệm vụ cho BQL DA làm đại diện chủ đầu tư" Thường tại các Quyết định thành lập Ban QLDA, UBND huyện đã quy định chức năng, nhiệm vụ chung cho các DA do UBND huyện làm CĐT.
- "Văn bản giao nhiệm vụ phòng chuyên môn về xây dựng thẩm định và tham mưu giúp chủ đầu tư phê duyệt": Cũng tương tự tại quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ đã nêu về nhiệm vụ của phòng chuyên môn
- "BQL DA ĐTXD có chuyên môn về xây dựng có tham mưu được hay không ": ý bạn là tham mưu ván đề gì, những vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA ?
 

Lebinh

Thành viên rất triển vọng
Tham gia
21/11/07
Bài viết
21
Điểm thành tích
3
- "văn bản giao nhiệm vụ cho BQL DA làm đại diện chủ đầu tư" Thường tại các Quyết định thành lập Ban QLDA, UBND huyện đã quy định chức năng, nhiệm vụ chung cho các DA do UBND huyện làm CĐT.
- "Văn bản giao nhiệm vụ phòng chuyên môn về xây dựng thẩm định và tham mưu giúp chủ đầu tư phê duyệt": Cũng tương tự tại quyết định của UBND huyện quy định chức năng, nhiệm vụ đã nêu về nhiệm vụ của phòng chuyên môn
- "BQL DA ĐTXD có chuyên môn về xây dựng có tham mưu được hay không ": ý bạn là tham mưu ván đề gì, những vấn đề quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA ?
" Bạn xem"theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 56 theo Luật sửa đổi số 62/2020 thì quy định: Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 57 của Luật này;
- Dự án do UBND tỉnh quyết định đầu tư - dự án nhóm B và chỉ giao UBND huyện làm chủ đầu tư; vậy chủ đầu tư có giao nhiêm vụ cho Phòng chuyên môn thẩm định dự án do tỉnh phê duyệt được không bạn?
 

Top