Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Xử lý tình huống trong đấu thầu: chưa chào KL thiếu khi dự thầu có được bổ sung khi thương thảo HĐ?

longtranbom

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Các anh chị cho em hỏi vấn đề này với a. Công ty em vừa đấu thầu trọn gói 1 công trinh xong nhưng quên bổ sung khối lượng thiếu vào hồ sơ. Giớ vấn đề em muốn hỏi là trong thương thảo hợp đồng thì công ty em có được bổ sung thêm khối lượng đó không a. nếu bổ sung được thì căn cứ theo điều nào a. Em cảm ơn
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
724
Điểm thành tích
93
Bổ sung được bạn nhé. Trong các mẫu HSMT theo Thông tư 03/2015/TT-BKH phần 1 Thủ tục đấu thầu/ Chương I Chỉ dẫn nhà thầu. Về nguyên tắc thương thảo HĐ Điểm 34.2 Mẫu 01 (35.2 với mẫu 02):
"34.2. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:
a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT;
b) Trong quá trình đánh giá HSDT và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện hạng mục công việc, khối lượng mời thầu nêu trong Bảng tổng hợp giá dự thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong HSDT chưa có đơn giá thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;
c) Khi thương thảo hợp đồng đối với phần sai lệch thiếu, trường hợp trong HSDT của nhà thầu không có đơn giá tương ứng với phần sai lệch thì phải lấy mức đơn giá dự thầu thấp nhất trong số các HSDT của nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc lấy mức đơn giá trong dự toán được duyệt nếu chỉ có duy nhất nhà thầu này vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở thương thảo đối với sai lệch thiếu đó."
 

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
Bài viết
626
Điểm thành tích
93
Chưa ký hợp đồng thì vẫn còn cơ hội bổ sung, nhưng CĐT chấp nhận bổ sung hay không lại là vấn đề khác. Nếu phần KL thiếu của công ty anh có giá trị lớn thì có thể tổng giá trị chào thầu bên anh sẽ không còn được đánh giá xếp thứ 1 và tiếp tục thương thảo.
 

VanToanGXD

Thành viên sắp lên hạng là thành viên tuyệt vời
Bài viết
724
Điểm thành tích
93
Nếu phần KL thiếu của công ty anh có giá trị lớn thì có thể tổng giá trị chào thầu bên anh sẽ không còn được đánh giá xếp thứ 1 và tiếp tục thương thảo.
Vấn đề này em có quan điểm khác anh 1 chút. Chào KL thừa/thiếu phải để riêng không tính vào giá dự thầu, vì việc xếp hạng các nhà thầu phải trên 1 mặt bằng chung, tức là cứ đúng KL trong HSMT các nhà thầu chào giá sẽ chọn ra được NT xếp hạng 1. Ở đây xuất hiện tình huống có thể xảy ra là nếu cộng thêm giá trị phần KL thiếu này sẽ làm giá hợp đồng vượt giá gói thầu thì thực sự ban căng.
 

deathofwar

Thành viên sắp lên hạng nhiệt tình
Bài viết
125
Điểm thành tích
28
Mình có ý kiến thế này.
Ở đây có thể xảy ra 2 tình huống:
1. Chưa có Thông báo KQLCNT hoặc có TB KQLCNT nhưng công ty bạn không xếp thứ 1 ==> không ảnh hưởng gì:).
2. Có TB KQLCNT: công ty bạn xếp thứ nhất, lại có các khả năng xảy ra:
2.1. Giá trị khối lượng chào thiếu + Giá trị trong HSDT <= Giá trị DTGT: cái này mình nghĩ CĐT phê duyệt được.
2.2. Giá trị khối lượng chào thiếu + Giá trị trong HSDT > Giá trị DTGT: CĐT phải trình người QD ĐT phê duyệt.
Ngoài ra, nếu là HĐ trọn gói chắc không phải chào khối lượng thiếu nhỉ?
Xin ý kiến các bác
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom