Lớp Nghiệm thu hoàn công
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Yêu cầu về "Cán bộ giám sát khảo sát thiết kế"

hoangthanh84tk

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Em có cái giấy chứng nhận giám sát các công trình điện cấp 3 (tức là đc giám sát các công trình điện đến 35kV).
Trước đây e vẫn ký được cả bên giám sát khảo sát thiết kế. Nhưng nay sở CThương yêu cầu cán bộ giám sát khảo sát thiết kế fải có chứng chỉ riêng. Nghe vậy mà mông lung quá.
Các bác biết tư vấn hộ em với. Có thông tư hay nghị định gì cho e tham khảo với.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom