Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bộ Xây dựng

Các văn bản về đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng.
K
Trả lời
0
Đọc
4K
khanhme01
T
Trả lời
1
Đọc
3K
C
Trả lời
0
Đọc
3K
cuongvra
A
Trả lời
0
Đọc
12K
anhtuanhaisu
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom