Đang tải...

Định giá xây dựng, đọc bản vẽ, bóc khối lượng, lập dự toán, lập giá thầu, đấu thầu, hợp đồng, tư vấn giám sát, thanh quyết toán, quản lý dự án

  1. Lịch các khóa học của GXD

   Công ty Giá Xây Dựng chuyên nghiệp: Đào tạo nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn lập và quản lý chi phí, Cung cấp phần mềm dự toán, dự thầu, quyết toán...
   Đề tài thảo luận:
   247
   Bài viết:
   488
   RSS
  1. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư

   Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   1.425
   Bài viết:
   9.146
   RSS
  2. Các vấn đề khác

   Đề tài thảo luận:
   531
   Bài viết:
   1.379
   RSS
  1. Hồ sơ, tài liệu mẫu...

   Hồ sơ, tài liệu mẫu và các dữ liệu khác
   Đề tài thảo luận:
   881
   Bài viết:
   2.948
   RSS
  1. Định giá xây dựng

   Nghiệp vụ định giá xây dựng, kỹ sư định giá
   Đề tài thảo luận:
   272
   Bài viết:
   1.113
   RSS
  2. TMĐT - hiệu quả dự án

   Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án
   Đề tài thảo luận:
   713
   Bài viết:
   4.966
   RSS
  3. Đọc bản vẽ bóc khối lượng

   Đề tài thảo luận:
   235
   Bài viết:
   1.143
   RSS
  4. Định mức, giá XD, chỉ số giá

   Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
   Đề tài thảo luận:
   1.705
   Bài viết:
   8.433
   RSS
  5. Thanh quyết toán hợp đồng

   Thanh toán hợp đồng; Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   898
   Bài viết:
   5.894
   Cách làm quyết toán Đến bài cuối bởi hoangthosl, 22/9/16 lúc 11:33
   RSS
 1. PHẦN MỀM KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  Các phần mềm do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất hoặc đào tạo
  1. Phần mềm DỰ TOÁN GXD

   Phần mềm DỰ TOÁN GXD dùng cho Chủ đầu tư và Tư vấn
   Đề tài thảo luận:
   482
   Bài viết:
   3.733
   RSS
  2. Phần mềm Đấu thầu GXD

   Phần mềm Đấu thầu GXD dành cho nhà thầu chuyên nghiệp
   Đề tài thảo luận:
   158
   Bài viết:
   633
   RSS
  3. Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD

   Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD thanh toán khối lượng hoàn thành
   Đề tài thảo luận:
   44
   Bài viết:
   314
   RSS
  4. Excel chuyên ngành định giá xây dựng

   Đăng các bài ứng dụng Excel kết hợp với phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán.
   Đề tài thảo luận:
   55
   Bài viết:
   251
   RSS
  1. Kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu

   Đề tài thảo luận:
   179
   Bài viết:
   880
   RSS
  2. Đánh giá hồ sơ thầu

   Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu
   Đề tài thảo luận:
   2.177
   Bài viết:
   13.055
   RSS
  1. Chuẩn bị xây dựng công trình

   Đề tài thảo luận:
   87
   Bài viết:
   94
   RSS
  1. Quy định chung và Quản lý Nhà nước

   Đề tài thảo luận:
   647
   Bài viết:
   4.606
   RSS
  1. Legal documents, Codes, Standards and Specificatio

   Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
   Đề tài thảo luận:
   126
   Bài viết:
   443
   RSS
  2. Bidding, estimate and Contract Documents

   Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
   Đề tài thảo luận:
   102
   Bài viết:
   573
   RSS
  3. Project Management Ebooks

   Tài liệu Quản lý dự án
   Đề tài thảo luận:
   42
   Bài viết:
   184
   RSS
  4. Civil Engineering Ebooks, Articles and Magazines

   Sách, báo, tạp chí chuyên ngành
   Đề tài thảo luận:
   117
   Bài viết:
   603
   RSS
  5. QA - Glossary of Civil Engineering Terminologies

   Hỏi đáp về thuật ngữ chuyên ngành
   Đề tài thảo luận:
   93
   Bài viết:
   505
   RSS
  6. Conversation and Academic English

   Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật
   Đề tài thảo luận:
   165
   Bài viết:
   784
   RSS

Thống kê diễn đàn

Thành viên đang hoạt động
Tổng: 68 (Thành viên: 1, Khách: 51, Robots: 16)
 1. mamen
Thống kê Đề tài thảo luận: 31.620 Bài viết:151.815 Thành viên: 294.056
Thành viên mới nhất: phương 695