Đang tải...

Định giá xây dựng, đọc bản vẽ, bóc khối lượng, lập dự toán, lập giá thầu, đấu thầu, hợp đồng, tư vấn giám sát, thanh quyết toán, quản lý dự án

  1. Lịch các khóa học của GXD

   Công ty Giá Xây Dựng chuyên nghiệp: Đào tạo nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn lập và quản lý chi phí, Cung cấp phần mềm dự toán, dự thầu, quyết toán...
   Đề tài thảo luận:
   247
   Bài viết:
   489
   RSS
  1. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư

   Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   1.421
   Bài viết:
   9.133
   RSS
  2. Các vấn đề khác

   Đề tài thảo luận:
   396
   Bài viết:
   1.235
   RSS
  1. Khảo sát xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   260
   Bài viết:
   1.792
   RSS
  2. Giấy phép xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   98
   Bài viết:
   603
   RSS
  1. Định giá xây dựng

   Nghiệp vụ định giá xây dựng, kỹ sư định giá
   Đề tài thảo luận:
   266
   Bài viết:
   1.106
   RSS
  2. TMĐT - hiệu quả dự án

   Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án
   Đề tài thảo luận:
   712
   Bài viết:
   4.958
   RSS
  3. Đọc bản vẽ bóc khối lượng

   Đề tài thảo luận:
   233
   Bài viết:
   1.137
   RSS
  4. Định mức, giá XD, chỉ số giá

   Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
   Đề tài thảo luận:
   1.705
   Bài viết:
   8.432
   RSS
  5. Dự toán xây dựng

   Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu
   Đề tài thảo luận:
   1.860
   Bài viết:
   10.335
   RSS
  6. Thanh quyết toán hợp đồng

   Thanh toán hợp đồng; Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   892
   Bài viết:
   5.867
   RSS
  7. Quyết toán vốn đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   213
   Bài viết:
   1.640
   RSS
 1. PHẦN MỀM KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  Các phần mềm do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất hoặc đào tạo
  1. Phần mềm DỰ TOÁN GXD

   Phần mềm DỰ TOÁN GXD dùng cho Chủ đầu tư và Tư vấn
   Đề tài thảo luận:
   479
   Bài viết:
   3.722
   RSS
  2. Phần mềm Đấu thầu GXD

   Phần mềm Đấu thầu GXD dành cho nhà thầu chuyên nghiệp
   Đề tài thảo luận:
   158
   Bài viết:
   633
   RSS
  3. Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD

   Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD thanh toán khối lượng hoàn thành
   Đề tài thảo luận:
   44
   Bài viết:
   309
   RSS
  4. Excel chuyên ngành định giá xây dựng

   Đăng các bài ứng dụng Excel kết hợp với phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán.
   Đề tài thảo luận:
   51
   Bài viết:
   245
   RSS
  1. Các quy định chung về đấu thầu

   Đề tài thảo luận:
   38
   Bài viết:
   144
   RSS
  2. Kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu

   Đề tài thảo luận:
   177
   Bài viết:
   874
   RSS
  3. Đánh giá hồ sơ thầu

   Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu
   Đề tài thảo luận:
   2.164
   Bài viết:
   13.018
   RSS
  1. Chuẩn bị xây dựng công trình

   Đề tài thảo luận:
   86
   Bài viết:
   92
   RSS
  1. Quy định chung và Quản lý Nhà nước

   Đề tài thảo luận:
   645
   Bài viết:
   4.602
   RSS
  1. Legal documents, Codes, Standards and Specificatio

   Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
   Đề tài thảo luận:
   125
   Bài viết:
   440
   RSS
  2. Bidding, estimate and Contract Documents

   Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
   Đề tài thảo luận:
   101
   Bài viết:
   572
   Fidic 2008 Đến bài cuối bởi DLSS, 19/1/16
   RSS
  3. Project Management Ebooks

   Tài liệu Quản lý dự án
   Đề tài thảo luận:
   42
   Bài viết:
   183
   RSS
  4. Civil Engineering Ebooks, Articles and Magazines

   Sách, báo, tạp chí chuyên ngành
   Đề tài thảo luận:
   117
   Bài viết:
   602
   RSS
  5. QA - Glossary of Civil Engineering Terminologies

   Hỏi đáp về thuật ngữ chuyên ngành
   Đề tài thảo luận:
   93
   Bài viết:
   502
   RSS
  6. Conversation and Academic English

   Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật
   Đề tài thảo luận:
   162
   Bài viết:
   779
   RSS
  1. Bài học, kiến thức Marketing

   Đề tài thảo luận:
   138
   Bài viết:
   210
   RSS

Thống kê diễn đàn

Thành viên đang hoạt động
Tổng: 28 (Thành viên: 0, Khách: 15, Robots: 13)
Thống kê Đề tài thảo luận: 30.773 Bài viết:150.611 Thành viên: 300.177
Thành viên mới nhất: koko356