Đang tải...

Định giá xây dựng, đọc bản vẽ, bóc khối lượng, lập dự toán, lập giá thầu, đấu thầu, hợp đồng, tư vấn giám sát, thanh quyết toán, quản lý dự án

  1. Lịch các khóa học của GXD

   Công ty Giá Xây Dựng chuyên nghiệp: Đào tạo nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn lập và quản lý chi phí, Cung cấp phần mềm dự toán, dự thầu, quyết toán...
   Đề tài thảo luận:
   242
   Bài viết:
   487
   RSS
  1. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư

   Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   1.389
   Bài viết:
   9.028
   RSS
  2. Các vấn đề khác

   Đề tài thảo luận:
   368
   Bài viết:
   1.193
   RSS
  1. Công bố giá vật liệu địa phương

   Thông báo, công bố giá vật liệu liên Sở Xây dựng - Tài chính các địa phương xếp theo năm
   Đề tài thảo luận:
   773
   Bài viết:
   4.880
   RSS
  1. Giấy phép xây dựng

   Đề tài thảo luận:
   95
   Bài viết:
   597
   RSS
  1. TMĐT - hiệu quả dự án

   Tổng mức đầu tư và hiệu quả dự án
   Đề tài thảo luận:
   709
   Bài viết:
   4.951
   RSS
  2. Định mức, giá XD, chỉ số giá

   Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
   Đề tài thảo luận:
   1.697
   Bài viết:
   8.408
   RSS
  3. Dự toán xây dựng

   Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu
   Đề tài thảo luận:
   1.828
   Bài viết:
   10.181
   RSS
  4. Thanh quyết toán hợp đồng

   Thanh toán hợp đồng; Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   870
   Bài viết:
   5.750
   RSS
 1. PHẦN MỀM KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  Các phần mềm do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất hoặc đào tạo
  1. Phần mềm DỰ TOÁN GXD

   Phần mềm DỰ TOÁN GXD dùng cho Chủ đầu tư và Tư vấn
   Đề tài thảo luận:
   470
   Bài viết:
   3.626
   RSS
  2. Phần mềm Đấu thầu GXD

   Phần mềm Đấu thầu GXD dành cho nhà thầu chuyên nghiệp
   Đề tài thảo luận:
   156
   Bài viết:
   625
   RSS
  3. Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD

   Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD thanh toán khối lượng hoàn thành
   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   294
   RSS
  4. Excel chuyên ngành định giá xây dựng

   Đăng các bài ứng dụng Excel kết hợp với phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán.
   Đề tài thảo luận:
   50
   Bài viết:
   242
   RSS
  1. Đánh giá hồ sơ thầu

   Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu
   Đề tài thảo luận:
   2.143
   Bài viết:
   12.927
   RSS
  1. Quy định chung và Quản lý Nhà nước

   Đề tài thảo luận:
   642
   Bài viết:
   4.588
   RSS
  1. Legal documents, Codes, Standards and Specificatio

   Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
   Đề tài thảo luận:
   125
   Bài viết:
   439
   RSS
  2. Bidding, estimate and Contract Documents

   Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
   Đề tài thảo luận:
   101
   Bài viết:
   572
   Fidic 2008 Đến bài cuối bởi DLSS, 19/1/16
   RSS
  3. Project Management Ebooks

   Tài liệu Quản lý dự án
   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   178
   RSS
  4. Civil Engineering Ebooks, Articles and Magazines

   Sách, báo, tạp chí chuyên ngành
   Đề tài thảo luận:
   117
   Bài viết:
   601
   RSS
  5. Conversation and Academic English

   Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật
   Đề tài thảo luận:
   156
   Bài viết:
   760
   RSS

Thống kê diễn đàn

Thành viên đang hoạt động
Tổng: 51 (Thành viên: 1, Khách: 13, Robots: 37)
 1. Jetli
Thống kê Đề tài thảo luận: 30.014 Bài viết:148.343 Thành viên: 315.005
Thành viên mới nhất: luudoan199