Đang tải...

Định giá xây dựng, đọc bản vẽ, bóc khối lượng, lập dự toán, lập giá thầu, đấu thầu, hợp đồng, tư vấn giám sát, thanh quyết toán, quản lý dự án

  1. Lịch các khóa học của GXD

   Công ty Giá Xây Dựng chuyên nghiệp: Đào tạo nghiệp vụ trong hoạt động xây dựng, Tư vấn đầu tư xây dựng, tư vấn lập và quản lý chi phí, Cung cấp phần mềm dự toán, dự thầu, quyết toán...
   Đề tài thảo luận:
   242
   Bài viết:
   484
   RSS
  1. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư

   Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   1.408
   Bài viết:
   9.084
   các bước thiết kế Đến bài cuối bởi knktxd, 24/5/16 lúc 22:12
   RSS
  2. Các vấn đề khác

   Đề tài thảo luận:
   353
   Bài viết:
   1.178
   RSS
  1. Định giá xây dựng

   Nghiệp vụ định giá xây dựng, kỹ sư định giá
   Đề tài thảo luận:
   265
   Bài viết:
   1.101
   RSS
  2. Định mức, giá XD, chỉ số giá

   Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình
   Đề tài thảo luận:
   1.702
   Bài viết:
   8.421
   RSS
  3. Dự toán xây dựng

   Dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu
   Đề tài thảo luận:
   1.846
   Bài viết:
   10.263
   RSS
  4. Thanh quyết toán hợp đồng

   Thanh toán hợp đồng; Quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng
   Đề tài thảo luận:
   880
   Bài viết:
   5.798
   RSS
  5. Quyết toán vốn đầu tư

   Đề tài thảo luận:
   212
   Bài viết:
   1.639
   Quyết toán dự án Đến bài cuối bởi VanToanGXD, 23/5/16 lúc 15:25
   RSS
 1. PHẦN MỀM KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

  Các phần mềm do Công ty Giá Xây Dựng sản xuất hoặc đào tạo
  1. Phần mềm DỰ TOÁN GXD

   Phần mềm DỰ TOÁN GXD dùng cho Chủ đầu tư và Tư vấn
   Đề tài thảo luận:
   473
   Bài viết:
   3.672
   RSS
  2. Phần mềm Đấu thầu GXD

   Phần mềm Đấu thầu GXD dành cho nhà thầu chuyên nghiệp
   Đề tài thảo luận:
   157
   Bài viết:
   630
   RSS
  3. Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD

   Phần mềm QUYẾT TOÁN GXD thanh toán khối lượng hoàn thành
   Đề tài thảo luận:
   40
   Bài viết:
   294
   RSS
  4. Excel chuyên ngành định giá xây dựng

   Đăng các bài ứng dụng Excel kết hợp với phần mềm Dự toán GXD để lập dự toán.
   Đề tài thảo luận:
   50
   Bài viết:
   244
   RSS
  1. Đánh giá hồ sơ thầu

   Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu
   Đề tài thảo luận:
   2.153
   Bài viết:
   12.964
   RSS
  1. Chuẩn bị xây dựng công trình

   Đề tài thảo luận:
   82
   Bài viết:
   86
   RSS
  1. Legal documents, Codes, Standards and Specificatio

   Văn bản pháp quy, quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ dẫn kỹ thuật
   Đề tài thảo luận:
   125
   Bài viết:
   439
   RSS
  2. Bidding, estimate and Contract Documents

   Hồ sơ thầu, dự toán và Hợp đồng
   Đề tài thảo luận:
   101
   Bài viết:
   572
   Fidic 2008 Đến bài cuối bởi DLSS, 19/1/16
   RSS
  3. Project Management Ebooks

   Tài liệu Quản lý dự án
   Đề tài thảo luận:
   41
   Bài viết:
   180
   RSS
  4. Civil Engineering Ebooks, Articles and Magazines

   Sách, báo, tạp chí chuyên ngành
   Đề tài thảo luận:
   117
   Bài viết:
   602
   RSS
  5. Conversation and Academic English

   Tiếng Anh giao tiếp, tiếng anh học thuật
   Đề tài thảo luận:
   159
   Bài viết:
   763
   RSS

Thống kê diễn đàn

Thành viên đang hoạt động
Tổng: 34 (Thành viên: 1, Khách: 21, Robots: 12)
 1. landxmkab
Thống kê Đề tài thảo luận: 30.381 Bài viết:149.563 Thành viên: 298.806
Thành viên mới nhất: Traodoi