Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mạng Internet, website

H
Trả lời
0
Đọc
1K
Hoi Tu
H
L
Trả lời
0
Đọc
2K
luubk
L
P
Trả lời
0
Đọc
2K
pmgiang
P
D
Trả lời
0
Đọc
5K
DuToanXL
D
D
Trả lời
0
Đọc
4K
DuToanXL
D
M
Trả lời
0
Đọc
2K
minhtuan
M
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom