Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm lập và phân tích hiệu quả, quản lý dự án

Comfar

Chủ đề
4
Bài viết
14
Chủ đề
4
Bài viết
14

Crystal Ball

Chủ đề
4
Bài viết
20
Chủ đề
4
Bài viết
20