Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Phần mềm Quản lý dự án GXD quản lý tài liệu

L
Trả lời
15
Đọc
8K
I
Trả lời
2
Đọc
3K
info.cenditech
I
P
Trả lời
2
Đọc
2K
phungoanh
P
Phần mềm Quản lý chất lượng công trình GXD
Top Bottom