Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

QA - Glossary of Civil Engineering Terminologies

Hỏi đáp về thuật ngữ chuyên ngành

Request for Civil Engineering Translation Service

Yêu cầu về dịch thuât chuyên ngành
Chủ đề
2
Bài viết
2
Chủ đề
2
Bài viết
2
C
Trả lời
6
Đọc
7.028
Trả lời
1
Đọc
2.188
doanquang.pham
C
Trả lời
3
Đọc
13.143
Trả lời
1
Đọc
2.901
doanquang.pham