Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bài trên tạp chí về kết cấu thép hiện đại MODERN of STEEL CONSTRUCTIONS

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.712
Điểm thành tích
113
Kenneth J. Wright and Matthew A. Bunner .(1997). “High Strength Steel Reduces Truss Costs: A new bridge across the Chelyan River in West Virginia utilized Gr.36, 50 and 70 steels”, Modern Steel Construction / October 1997
http://www.box.net/public/h4294od0tv
===================================================================================
Steven A. Weinhold, P.E. .(1997). “Erection Engineering For Steel Bridge Superstructures”, Modern Steel Construction / October 1997
http://www.box.net/public/m3036qate1
===================================================================================
Michael E. Trunko .(1997). “Galvanizing Eliminates Repainting On Bridges : A turn-key operation specializes in designing, fabricating and erecting galvanized truss bridges, Modern Steel Construction / October 1997
http://www.box.net/public/3oai51ybfg
===================================================================================
Lawrence G. Griffis .(2006). A Culture of Discipline: Structural engineers must approach their work with diligence and a great sense of responsibility to themselves, their firms, and society”, Modern Steel Construction / December 2006
http://www.box.net/public/dmf1vitcoa
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom