Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Bảng giá thép vuông đặc mác SS400 (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019.

thepthainguyen

Thành viên sắp được phong Thành viên Năng động
Bài viết
48
Điểm thành tích
6
Tag: Giá thép vuông 10 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá thép vuông 12 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá thép vuông 13 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá sắt vuông 13 đặc năm 2019. Giá thép vuông 14 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá thép vuông 15 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá sắt vuông 15 đặc năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá thép vuông đặc 18 tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá thép vuông 20 đặc tháng 6 năm 2019 tại Hà Nội. Giá thép vuông đặc mạ kẽm tháng 6 năm 2019.

CÔNG TY CỔ PHẦN TM THÉP VIỆT CƯỜNG
(Địa chỉ: P. Ba Hàng, TX Phổ Yên, Thái Nguyên)

BẢNG GIÁ THÉP VUÔNG ĐẶC TẠI HÀ NỘI THÁNG 6/2019.
BẢNG GIÁ THÉP TRÒN TRƠN TẠI HÀ NỘI THÁNG 6/2019.
BẢNG GIÁ THÉP DẸT, THÉP LA TẠI HÀ NỘI THÁNG 6/2019.

(Bảng giá Bán Buôn: Ngày 08/07/2019)
1/ Thép vuông đặc 10x10x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)
2/ Thép vuông đặc 12x12x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)
3/ Thép vuông đặc 14x14x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)
4/ Thép vuông đặc 16x16x6000 (Mác thép: SS400) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)
5/ Thép vuông đặc 18x18x6000 (Mác thép: SS400) = 13.850.000 (Đồng/ 1 tấn)
6/ Thép vuông đặc 20x20x6000 (Mác thép: SS400) = 13.850.000 (Đồng/ 1 tấn)
7/ Thép dẹt (Lập là) 30mm (dày từ 2 ly đến 10 ly) = 13.750.000 (Đồng/ 1 tấn)
8/ Thép dẹt (Lập là) 40mm (dày từ 2 ly đến 11 ly) = 13.850.000 (Đồng/ 1 tấn)
9/ Thép dẹt (Lập là) 50mm (dày từ 3 ly đến 15 ly) = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)
10/ Thép dẹt (Lập là) 60mm (dày từ 4ly đến 16 ly) = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)
11/ Thép dẹt cắt từ thép tấm từ 2 ly đến 5 ly (CT3+SS400) = 13.800.000 (Đồng/ 1 tấn)
12/ Thép dẹt cắt từ thép tấm từ 6 đến 20 ly (CT3+SS400) = 14.150.000 (Đồng/ 1 tấn)
13/ Thép tròn trơn d10; d12; d16; d18; d20 (CT3+SS400) = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)
14/ Thép tròn trơn d22; d25; d28; d32; d36 (CT3+SS400) = 13.650.000 (Đồng/ 1 tấn)
15/ Thép tròn trơn d19; d24; d27; d30; d35 (CT3+SS400) = 13.950.000 (Đồng/ 1 tấn)
16/ Thép tròn trơn d40; d50; d76; d90; d100 (C20, C30) = 14.190.000 (Đồng/ 1 tấn)
17/ Thép tròn trơn d50; d76; d110; d120; d150 (C45) = 14.980.000 (Đồng/ 1 tấn)
18/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm (độ dày từ 2 mm đến 10 mm) = 13.800.000 (Đồng/ 1 tấn)
19/ Thép dẹt cắt từ tôn tấm (dày từ 12 mm đến 20 lmm) = 14.150.000 (Đồng/ 1 tấn)
20/ Mạ kẽm nhúng nóng Thép tròn, Thép vuông, Lập là = 6.250.000 (Đồng/ 1 tấn)

*GHI CHÚ:
- Bảng giá bán Đại Lý, cung cấp cho các Dự Án, Công trình có hiệu lực
Từ ngày 08/06/2019. Hết hiệu lực khi có thông báo giá mới.
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (Có triết khấu cho từng đơn hàng).
- Có đầy dủ Chứng chỉ chất lượng khi bàn giao hàng hóa.
- Công ty có xe vận chuyển đến Kho hoặc chân công trình bên mua.
- Công ty nhận ‘Cắt theo quy cách” về chiều dài theo yêu cầu của bên mua.
- Công ty nhận gia công Uốn hoa văn; Sơn phủ bề mặt; Mạ kẽm nhúng nóng bề mặt.
- Liên hệ mua hàng: Mr. Việt (PGĐ Công ty); Email: jscvietcuong@gmail.com
Điện thoại/ Zalo/ Facebook: 0912.925.032 / 0904.099.863/ 038.454.6668


Tag: Giá thép vuông 10 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 14 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 18 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 20 đặc mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 10x10 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 12x12 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 14x14 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 16x16 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 18x18 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông đặc 20x20 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019.Giá thép vuông 10 đặc, vuông 12 đặc; vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 16 đặc; vuông 18 đặc;vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông (10; 12; 14; 16; 18; 20) có chứng chỉ chất lượng rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) có chứng chỉ chất lượng tháng 6 năm 2019. Bảng báo giá thép vuông 10 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuong 12 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 14 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 16 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 18 đặc cắt theo quy cach mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng báo giá thép vuông 20 đặc cắt theo quy cách mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông đặc 20x20 tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép vuông 18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Bảng báo giá thép lập là 30; 40; 50; 60 làm thanh dẫn điện mạ kẽm rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép dẹt 30; 40; 50; 60 mạ kẽm làm thanh dẫn điện rẻ nhất tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép lập là bản 30 (dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly) tháng 6 năm 2019. Bảng giá thép lập là bản 40 (dày 2 ly; 3 ly; 4 ly; 5 ly; 6 ly; 7 ly; 8 ly; 9 ly; 10 ly; 11 ly) tháng 6 năm 2019.Bảng giá sắt lập là (30; 40; 50; 60) có chứng chỉ chất lượng tại Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Danh bạ công ty bán sắt lập là (30; 40; 50; 60) có chứng chỉ chất lượng tháng 6 năm 2019. Bảng giá sắt vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Bảng giá sắt vuông đặc (10x10; 12x12; 14x14; 16x16; 18x18; 20x20) Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Đại lý bán thép vuông 10 đặc; vuông 12 đặc; vuông 14 đặc Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Đại lý bán thép vuông 16 đặc; vuông 18 đặc; 20 đặc Thái Nguyên tháng 6 năm 2019.Địa điểm bán thép vuông đặc (10; 12; 14; 16; 18; 20) tại Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Danh bạ công ty bán sắt vuông đặc 10; 12; 14; 16; 18; 20 (Có chứng chỉ chất lượng) tháng 6 năm 2019. Giá sắt tròn phi 10; phi 12; phi 14 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt tròn phi 16; phi 18; phi 20 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019.Giá sắt tròn trơn phi 19 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn phi 21 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn phi 24 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn phi 25 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn trơn phi 28 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Giá sắt tròn trơn phi 30 mạ kẽm nhúng nóng năm 2019. Địa điểm bán sắt Lập Là (30; 40; 50; 60) Thái Nguyên tháng 6 năm 2019. Giá thép dẹt 30x5; 40x5; 50x5 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép 20x3; 20x4; 20x5 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép 30x3; 40x4; 50x5 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá thép 60x5; 60x6; 100x5; 100x6; 100x10 mạ kẽm nhúng nóng tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 10 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc bán buôn tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc cắt theo quy cách tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10x10 tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 10*10 tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc bán đại lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc bán cho dự án Chung Cư tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 10 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 10 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 10 đặc rẻ nhất tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12x12 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông đặc 12*12 tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá săt vuông 12 đặc cắt theo quy cách tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 12 đặc cắt theo kích thước tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc bán đại lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 12 đặc bán buôn tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc cấp cho dự án Chung Cư tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc bán cho Đại Lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 12 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 12 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 12 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019.Giá sắt vuông 14 đặc tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14x14 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 14*14 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc bán buôn tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc cấp cho dự án Chung Cư tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá đại lý sắt vuông 14 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 14 đặc cắt theo quy cách tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá bán buôn sắt vuông 14 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc bán cho đại lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 14 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 14 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 14 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16x16 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 16*16 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá đại lý sắt vuông 16 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc cắt theo quy cách tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc bán buôn tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc bán cho dự án Chung Cư tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc bán cho công trình tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 16 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 16 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 16 đặc bán cho đại lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 16 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18x18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 18*18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc bán buôn tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá đại lý thép vuông 18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc bán cho đại lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc bán cho dự án Chung Cư tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 18 đặc cắt theo quy cách tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Đia chỉ bán sắt vuông đặc 18 tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 18 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019.Giá sắt vuông 18 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc (Có chứng chỉ chất lượng) tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 20x20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20*20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20x20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá thép vuông 20*20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá đại lý sắt vuông 20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá vuông 20 đặc bán cho Đại Lý tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá bán buôn sắt vuông 20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc cắt theo quy cách tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Giá sắt vuông 20 đặc bán cho dự án Chung Cư tại hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa chỉ bán sắt vuông 20 đặc tại Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán thép vuông 10 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán thép vuông 12 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 14 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Đia điểm bán sắt vuông 16 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019. Địa điểm bán sắt vuông 20 đặc rẻ nhất Hà Nội tháng 6 năm 2019.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom