BPTC bệnh viện sản nhi Bắc Giang

Thành viên đã xem (Total:0)

xuanhoa_tx

Thành viên có triển vọng
#1
Gói thầu số 8: Xây lắp nhà khoa nội trú – thuộc dự án: Mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Sản_Nhi Bắc Giang.
Địa điểm xây dựng: Xã Dĩnh Kế – Thành phố Bắc Giang – Tỉnh Bắc Giang
BG1.PNG


BG2.PNG


BG4.PNG


BG3.PNG


Link download: http://123link.pro/KHYtsz
Hướng dẫn download: http://mienphiaz.vn/huong-dan-download-file-getlink-123link-top.html
Nguồn: UDIC
Tổng hợp tài liệu ngành cầu đường: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/cau-uong.html
Tổng hợp tài liệu XDDD và CN: https://thuvienxaydung68.blogspot.com/p/xay-dung-dan-dung-va-cong-nghiep.html
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD