Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Các văn bản hướng dẫn: "đánh giá tác động môi trường" và "cam kết bảo vệ môi trường"

DutoanGXD

SmartSoftware
Bài viết
860
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn, Giáo viên, giảng viên
Chủ đề này pth911 chỉ tổng hợp một số văn bản đang còn hiệu lực liên quan đến việc "đánh giá tác động môi trường" và "cam kết bảo vệ môi trường" (các thành viên kích chuột vào tên văn bản để dẫn tới nơi tải tài liệu), cụ thể:

1. Luật số 52/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường.


2. Nghị định Số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.


3. Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ : Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

4. Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/04/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

5. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/7/2011 của Bộ Tài Nguyên môi trường hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP.

6. Thông tư liên tịch 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường Hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Qúa trình thống kê sẽ không tránh khỏi thiếu sót, rất mong các thành viên bổ sung thêm=D>
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công
  • 21.121
  • 4
Hướng dẫn ghi nhật ký và quản lý nhật ký thi công ứng dụng phần mềm Quản lý chất lượng GXD I. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG BÀI Tư duy và quy trình là quan trọng. Tôi sẽ trình bày với bạn các nội dung để lập nhật ký thi công, theo 1 tư duy và quy...
Top Bottom