Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chỉ định nhà đầu tư

Thành viên đã xem (Total:0)

Bergkamp

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Các bác cho em hỏi: Cơ quan em là chủ đầu tư 1 dự án BT. Chính phủ đã chấp thuận cho chỉ định Nhà đầu tư. Vậy bước tiếp theo sẽ phải làm gì ạ? Các bác giúp em với.
 

nguuvang

Thành viên mới
#2
bạn tham khảo điều 55 đến điều 59 trong luật đấu thầu số 43/2013/QH13 để có cái nhìn tổng thể nhé
 

haydoidaygt

Thành viên năng động
#3
Các bác cho em hỏi: Cơ quan em là chủ đầu tư 1 dự án BT. Chính phủ đã chấp thuận cho chỉ định Nhà đầu tư. Vậy bước tiếp theo sẽ phải làm gì ạ? Các bác giúp em với.
Bạn nói chưa cụ thể nhưng theo Tôi hiểu thì Chính phủ đã chấp thuận chủ trương cho chỉ định Nhà đầu tư (tức là không phải đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư). Bây giờ bạn phải thực hiện theo các bước cơ bản sau:
1. Lập Hồ sơ đề xuất chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh hoặc các Bộ) ra Quyết định chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
3. Thực hiện lập Quy hoạch (tỷ lệ 1/2000, chi tiết 1/500-nếu chưa có): Văn bản của UBND tỉnh cho phép Nhà đầu tư tổ chức lập QH, NĐT lập nhiệm vụ QH trình UBND tỉnh phê duyệt, NĐT lập QH theo nhiệm vụ đã được phê duyệt (ký HĐ với viện QH...) trình UBND tỉnh phê duyệt QH;
4. Lập Thiết kế cơ sở (tuân thủ QH chi tiết 1/500 được duyệt), xin thỏa thuận đấu nối HTKT của các cơ quan quản lý; Lập Dự án đầu tư. Trình Dự án đầu tư cho Sở KHĐT thẩm định (trong đó, Sở KHĐT chủ trì sẽ có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến đến các Bộ, Sở, Ngành có liên quan về Dự án và Thiết kế cơ sở);
5. UBND cấp tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư (kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư);
6. UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành đàm phán Hợp đồng BT với Nhà đầu tư. Kết thúc quá trình đàm phán bằng Biên bản giữa Tổ công tác liên ngành và Nhà đầu tư;
7. Ký kết Hợp đồng BT (bản ký tắt);
8. Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nộp hồ sơ lên Sở KHĐT, thủ tục bạn xem trên website của Sở KHĐT từng tỉnh/thành);
9. Ký kết hợp đồng BT bản chính thức;
10. Triển khai thực hiện (Thiết kế kỹ thuật/TK Bản vẽ TC; Tổ chức thi công xây dựng công trình....);
11. Nghiệm thu, bàn giao công trình BT cho Nhà nước (và đương nhiện nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc Dự án đối ứng).
Trên đây là các bước cơ bản để thực hiện thôi, nó là một quá trình rất dài.
Để thực hiện được các việc nêu trên tất nhiên bạn sẽ phải tổ chức lựa chọn nhà thầu (mình không nêu chi tiết);
Phần đền bù GPMB bạn có thể tách ra thành tiểu dự án riêng, Do cơ quan Nhà nước thực hiện (thường là cơ quan Nhà nước tổ chức đền bù GPMB còn Nhà đầu tư ứng tiền để GPMB) và có thể thực hiện ngay khi Hợp đồng BT ký tắt được ký kết.
Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thực hiện dự án BT, BOT, BTO: Nghị định 108/2009/NĐ-CP; TT03/2011/TT-BKHĐT; TT166/2011/TT-BTC, các Quy định riêng của từng tỉnh/thành.
Tôi có mấy ý kiến như vậy không biết có đúng không, mong các bạn cùng thảo luận để hiểu rõ hơn vấn đề.
Chận thành cảm ơn!
 

hlong_ct

Thành viên mới
#4
Bạn nói chưa cụ thể nhưng theo Tôi hiểu thì Chính phủ đã chấp thuận chủ trương cho chỉ định Nhà đầu tư (tức là không phải đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư). Bây giờ bạn phải thực hiện theo các bước cơ bản sau:
1. Lập Hồ sơ đề xuất chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
2. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp tỉnh hoặc các Bộ) ra Quyết định chỉ định Nhà đầu tư thực hiện dự án;
3. Thực hiện lập Quy hoạch (tỷ lệ 1/2000, chi tiết 1/500-nếu chưa có): Văn bản của UBND tỉnh cho phép Nhà đầu tư tổ chức lập QH, NĐT lập nhiệm vụ QH trình UBND tỉnh phê duyệt, NĐT lập QH theo nhiệm vụ đã được phê duyệt (ký HĐ với viện QH...) trình UBND tỉnh phê duyệt QH;
4. Lập Thiết kế cơ sở (tuân thủ QH chi tiết 1/500 được duyệt), xin thỏa thuận đấu nối HTKT của các cơ quan quản lý; Lập Dự án đầu tư. Trình Dự án đầu tư cho Sở KHĐT thẩm định (trong đó, Sở KHĐT chủ trì sẽ có trách nhiệm gửi văn bản xin ý kiến đến các Bộ, Sở, Ngành có liên quan về Dự án và Thiết kế cơ sở);
5. UBND cấp tỉnh phê duyệt Dự án đầu tư (kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư);
6. UBND cấp tỉnh ra quyết định thành lập tổ công tác liên ngành đàm phán Hợp đồng BT với Nhà đầu tư. Kết thúc quá trình đàm phán bằng Biên bản giữa Tổ công tác liên ngành và Nhà đầu tư;
7. Ký kết Hợp đồng BT (bản ký tắt);
8. Nhà đầu tư xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Nộp hồ sơ lên Sở KHĐT, thủ tục bạn xem trên website của Sở KHĐT từng tỉnh/thành);
9. Ký kết hợp đồng BT bản chính thức;
10. Triển khai thực hiện (Thiết kế kỹ thuật/TK Bản vẽ TC; Tổ chức thi công xây dựng công trình....);
11. Nghiệm thu, bàn giao công trình BT cho Nhà nước (và đương nhiện nhận thanh toán bằng tiền mặt hoặc Dự án đối ứng).
Trên đây là các bước cơ bản để thực hiện thôi, nó là một quá trình rất dài.
Để thực hiện được các việc nêu trên tất nhiên bạn sẽ phải tổ chức lựa chọn nhà thầu (mình không nêu chi tiết);
Phần đền bù GPMB bạn có thể tách ra thành tiểu dự án riêng, Do cơ quan Nhà nước thực hiện (thường là cơ quan Nhà nước tổ chức đền bù GPMB còn Nhà đầu tư ứng tiền để GPMB) và có thể thực hiện ngay khi Hợp đồng BT ký tắt được ký kết.
Các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh việc thực hiện dự án BT, BOT, BTO: Nghị định 108/2009/NĐ-CP; TT03/2011/TT-BKHĐT; TT166/2011/TT-BTC, các Quy định riêng của từng tỉnh/thành.
Tôi có mấy ý kiến như vậy không biết có đúng không, mong các bạn cùng thảo luận để hiểu rõ hơn vấn đề.
Chận thành cảm ơn!
Cảm ơn trả lời của bác haydoidaygt!
Theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thì phải lập Hồ sơ mời sơ tuyển -> kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư -> Lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định nếu chỉ có 1 Nhà đầu tư đáp ứng sơ tuyển.
1. Cho e hỏi nếu dự án ko cấp bách và ko thuộc phạm vi của Luật Đấu thầu và Nghị định được chỉ định nhà đầu tư, thì cấp thẩm quyền tại địa phương có dự án xin Thủ tướng chấp thuận chủ trương chỉ định nhà đầu tư và ko cần bước sơ tuyển có đúng quy định không?
2. Hoặc nếu Nhà đầu tư đáp ứng Khoản 4, Điều 22, Luật Đấu thầu 43/2013 được chỉ định nhà đầu tư thì cần các văn bản nào của cấp thẩm quyền để được chỉ định nhà đầu tư đúng quy định?
Xin đa tạ các tiền bối!