Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chi phí tổ chức đấu thầu lần 2

taisao

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
3
Khi tổ chức đấu thầu lần 1 mà không tìm được nhà thầu trúng thầu (có phát hành HSMT, có báo cáo đánh giá HSDT), Chủ đầu tư tiến hành đấu thầu lần 2 (giả sử lần này đã tìm được đơn vị trúng thầu).

Vấn đề là Đơn vị tư vấn đấu thầu yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung chi phí đấu thầu lần 2. Có quy định nào cho phép Chủ đầu tư phải trả thêm khoản chi phí bổ sung này không? Lưu ý rằng, việc bổ sung thêm chi phí này có thể dẫn đến vượt giá gói thầu "Tư vấn đấu thầu" đã được duyệt trong Tổng dự toán.

Cảm ơn các bạn trước.
 

DLSS

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
193
Điểm thành tích
43
Nếu không còn lựa chọn nào khác thì mới đấu thầu lại. Giờ đấu thầu lại mà vẫn vượt dự toán thì sao? Ai sẽ chi trả cho chi phí đấu thầu lại? Ngoài ra đấu thầu lại sẽ làm chậm tiến độ dự án.

Trường hợp của bạn giá đấu thầu vượt không quá nhiều. Bạn có thể thương thảo với nhà thầu để cắt giảm chi phí cho nằm trong dự toán. Ví dụ yêu cầu nhà thầu giảm bớt lợi nhuận, tăng tạm ứng cho nhà thầu để nhà thầu giảm giá…. Đồng thời bạn làm việc với tư vấn thiết kế để tìm ra hạng mục nào cao vượt dự toán và nói tư vấn giải thích. Nếu dự án là vốn tư nhân không chịu sự chi phối của luật đấu thầu thì yêu cầu tư vấn thay đổi thiết kế, vật liệu để làm cơ sở cho nhà thầu trúng tuyển giảm giá. Vốn nhà nước thì tôi không rõ có áp dụng được không.
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom