Chỉ số trượt giá để tính dự phòng <1.

Thành viên đã xem (Total:0)

ngocthy815

Thành viên có triển vọng
#1
Chào mọi người.

Có ai gặp trường hợp này chưa ạ.
Chi phí dự phòng trượt giá tính ntn nếu chỉ số giá bình liên hoàn bình quân <1. Tức là khi đó chi phí dự phòng do trượt giá là "âm".?
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD