Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Chiết tính đơn giá với các loại cấp phối vữa bê tông Mác cao 350, 400, 500, 600 Dự toán GXD

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Chiết tính đơn giá với các loại cấp phối vữa bê tông Mác cao 350, 400, 500, 600 Dự toán GXD

Em làm bên giao thông, công tác bê tông hầu như là mác cao không có trong định mức 1776/BXD-VP hoặc không có trong cơ sở dữ liệu của phần mềm hoặc không có đơn giá được công bố. Video này của thầy giúp em giảm khối lượng công việc rất nhiều.