Cho e hỏi về cách tính chi phí chung

Thành viên đã xem (Total:0)

haismile

Thành viên có triển vọng
#1
Theo thông tư 06/2016 hướng dẫn chi phí chung được xác định theo tỷ lệ theo định mức tỷ lệ % chi phí chung nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Vậy cho em hỏi cái tỷ lệ % tính theo cách chi ạ.