Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Cho e hỏi về cách tính chi phí chung

Thành viên đã xem (Total:0)

haismile

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Theo thông tư 06/2016 hướng dẫn chi phí chung được xác định theo tỷ lệ theo định mức tỷ lệ % chi phí chung nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Vậy cho em hỏi cái tỷ lệ % tính theo cách chi ạ.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#2
Tỷ lệ % chi phí chung em tra tại bảng 3.7 hoặc 3.8 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Để tra được em cần biết 3 yếu tố:
- Phân loại công trình: Xem video bài giảng nhé
- Chi phí xây dựng trong Tổng mức đầu tư được duyệt
- Tính toán nội suy định mức tỷ lệ: công thức nội suy ở ngay dưới bảng 3.7 hoặc 3.8