Cho e hỏi về cách tính chi phí chung

Thành viên đã xem (Total:0)

haismile

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Theo thông tư 06/2016 hướng dẫn chi phí chung được xác định theo tỷ lệ theo định mức tỷ lệ % chi phí chung nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Vậy cho em hỏi cái tỷ lệ % tính theo cách chi ạ.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#2
Tỷ lệ % chi phí chung em tra tại bảng 3.7 hoặc 3.8 của Thông tư số 06/2016/TT-BXD. Để tra được em cần biết 3 yếu tố:
- Phân loại công trình: Xem video bài giảng nhé
- Chi phí xây dựng trong Tổng mức đầu tư được duyệt
- Tính toán nội suy định mức tỷ lệ: công thức nội suy ở ngay dưới bảng 3.7 hoặc 3.8
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD