Có quy định bắt buộc phải phê duyệt lại giá gói thầu trước khi đấu thầu không?

Thành viên đã xem (Total:6)

đỗ sơn tùng

Thành viên mới
#1
E làm quản lý dự án, có công trình gồm nhiều gói thầu được phê duyệt kế hoạch đấu thầu gần một năm về trước, đến nay mới tổ chức đấu thầu. Muốn tìm hiểu xem có quy định nào bắt buộc sau 1 thời gian nhất định (ví dụ như 6th, 9th hay 1 năm,.....) phải phê duyệt lại giá gói thầu trước khi mời thầu không. Cao nhân nào nắm rõ xin chỉ giáo giúp e với !