Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Lai Châu

Thành viên đã xem (Total:0)

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#1
Báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 1+2 năm 2009, ban hành kèm theo Thông báo liên sở số 82/TBLS/TC-XD ngày 13/3/2009 của liên sở Tài chính và Xây dựng tỉnh Lai Châu.

Nguồn : SXD Lai Châu
 

Attachments

malsoni810

<b>A.dmin Thanh tra Diễn đàn</b>
#2
Báo giá vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 3 năm 2009, ban hành kèm theo Thông báo liên sở số 102/TBLS/TC-XD ngày 07/4/2009 của liên sở Tài chính - Xây dựng

Nguồn : SXD Lai Châu
 

Attachments