Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố chỉ số giá tháng năm 2014 tỉnh Đắk Lắk

Thành viên đã xem (Total:0)

Đinh Tấn Linh

Quản trị cấp cao
#3
- Quyết định 79/QĐ-SXD ngày 19/6/2014 V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II/2014

- Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 22/7/2014 V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7/2014

- Quyết định số 132/QĐ-SXD ngày 19/8/2014 V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8/2014
 

Attachments