Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Thành viên đã xem (Total:0)

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#1
Công bố giá VLXD tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2013, kèm theo công bố số 233/CBLS-TC-XD ngày 07/02/2013 của liên sở Tài Chính, Xây dựng
 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#2
Công bố giá VLXD tháng 2/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 2/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 377/CBLS-XD-TC ngày 15/3/2013.

 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#3
Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 624/CBLS-XD-TC ngày 18/4/2013.

 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#4
Công bố giá VLXD tháng 4/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 4/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 819/CBLS-XD-TC ngày 14/5/2013.

 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#5
Công bố giá VLXD tháng 5/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 5/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1115/CBLS-XD-TC ngày 14/6/2013.

 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#6
Công bố giá VLXD tháng 6/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 6/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1327/CBLS-XD-TC ngày 05/7/2013.

 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#7
Công bố giá VLXD tháng 7/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 7/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1573/CBLS-XD-TC ngày 1/8/2013.

 

Attachments

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#8
Công bố giá VLXD tháng 8/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 8/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1886/CBLS-XD-TC, ngày 03/9/2013 của Liên Sở XD và TC)
 

Attachments

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#9
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 9/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 2136/CBLS-XD-TC ngày 04/10/2013.
 

Attachments

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
842
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#10
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 10/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 2593/CBLS-XD-TC ngày 14/11/2013.
 

Attachments

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#11
Công bố giá VLXD tháng 11/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 11/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 2820/CBLS-XD-TC ngày 10/12/2013.​
paperclip.png
Tập tin đính kèm
 

Attachments

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#12
Công bố giá VLXD tháng 12/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 12/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 22/CBLS-XD-TC ngày 06/01/2014.
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD