Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Công bố giá VLXD năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#1
Công bố giá VLXD tỉnh Vĩnh Phúc tháng 01 năm 2013, kèm theo công bố số 233/CBLS-TC-XD ngày 07/02/2013 của liên sở Tài Chính, Xây dựng
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#2
Công bố giá VLXD tháng 2/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 2/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 377/CBLS-XD-TC ngày 15/3/2013.

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#3
Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 3/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 624/CBLS-XD-TC ngày 18/4/2013.

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#4
Công bố giá VLXD tháng 4/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 4/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 819/CBLS-XD-TC ngày 14/5/2013.

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#5
Công bố giá VLXD tháng 5/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 5/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1115/CBLS-XD-TC ngày 14/6/2013.

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#6
Công bố giá VLXD tháng 6/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 6/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1327/CBLS-XD-TC ngày 05/7/2013.

 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#7
Công bố giá VLXD tháng 7/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 7/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1573/CBLS-XD-TC ngày 1/8/2013.

 

File đính kèm

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#8
Công bố giá VLXD tháng 8/2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 8/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 1886/CBLS-XD-TC, ngày 03/9/2013 của Liên Sở XD và TC)
 

File đính kèm

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#9
Công bố giá VLXD tháng 9 năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 9/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 2136/CBLS-XD-TC ngày 04/10/2013.
 

File đính kèm

DauthauGXD

Phần mềm tốt nhất để đấu thầu, thắng thầu
Tham gia
7/7/07
Bài viết
840
Thích
1.121
Điểm thành tích
93
Nơi ở
Công ty CP Giá Xây Dựng số 18, Nguyễn Ngọc Nại
Website
giaxaydung.vn
#10
Công bố giá VLXD tháng 10 năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 10/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 2593/CBLS-XD-TC ngày 14/11/2013.
 

File đính kèm

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#11
Công bố giá VLXD tháng 11/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 11/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 2820/CBLS-XD-TC ngày 10/12/2013.​
paperclip.png
Tập tin đính kèm
 

File đính kèm

tunghd

Thành viên nhiều triển vọng
Tham gia
16/10/09
Bài viết
17
Thích
23
Điểm thành tích
3
#12
Công bố giá VLXD tháng 12/2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD tháng 12/2013 tỉnh Vĩnh Phúc kèm theo công văn số 22/CBLS-XD-TC ngày 06/01/2014.
 

File đính kèm

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên