Đề cương quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#1
Qua việc kiểm tra các công trình tôi phát hiện cả ĐOÀN KIỂM TRA và NHÀ THẦU PMC, NHÀ THẦU GIÁM SÁT Thi công xây dựng đều không hiểu ĐỀ CƯƠNG là gì? Người chê dày, người chê mỏng, người chê sơ sài và người chê quá chi tiết.

Để có câu trả lời thì cần phải hiểu ĐỀ CƯƠNG là gì?

ĐỀ CƯƠNG là bản ghi những điểm chính, điểm cốt yếu để từ đó phát triển thành một bài viết hay một công trình nghiên cứu.
Chính vì vậy đề cương QLDA / Giám sát thi công xây dựng chỉ đưa ra các đầu mục về hệ thống quản lý, yêu càu, mục đích và các đầu việc phải làm mà thôi. Nếu thế thì với đề cương không thể thực hiện được. Để có thể làm được thì nhà thầu tư vấn phải lập SỔ TAY QUẢN LÝ DỰ ÁN/ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG.

Rất mong cơ quan QLNN về xây dựng, CĐT và các Nhà thầu tư vấn điều chỉnh lại quan niệm này.
Trên đây là ý kiến của: Ông Lê Văn Thịnh nguyên Trưởng phòng Giám định 1, Cục Giám định, Bộ Xây dựng.

Đề cương giám sát của Kỹ sư Tạ Kỷ xin được up lên sau để anh/em tham khảo.