Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục các luận văn cao học khoa Kinh tế xây dựng từ năm 1996 đến nay

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
Khi làm luận văn, cần phải biết những người đi trước đã làm gì, làm đến đâu - từ đó chọn đề tài không bị trùng, không lặp lại những gì người khác đã làm, tiếp tục kế thừa nghiên cứu... TA sưu tầm và chia sẻ cùng các bạn danh mục các luận văn cao học, khoa Kinh tế xây dựng - trường ĐHXD từ năm 1996 đến nay. Các bạn có thể tham khảo các luận văn này tại thư viện trường ĐHXD.
Do diễn đàn chưa hỗ trợ bảng biểu, nên TA sắp xếp theo trình tự thông tin như sau: STT, họ và tên, năm sinh, giới tính, cơ quan công tác, tên đề tài tốt nghiệp, cán bộ hướng dẫn.

I. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 1996
:

1. Nguyễn Văn Cảnh, 1959 – Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Hoàn thành công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ trong nền kinh tế thị trường, PGS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

2, Chu Văn Cảnh, 1956 – Nam, Bộ xây dựng, Một số vấn đề quản lý và sử dụng công nhân nâng lắp trong các doanh nghiệp xây dựng Nhà nước hiện nay, Ts TRẦN VĂN TÂM

3, Lê Văn Châu, 1963 - Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý kinh doanh ở công ty năng lượng Sông Đà II thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Đà trong nền kinh tế thị trường, Ts NGUYỄN HUY THỤC

4, Hoàng Dương, 1962 – Nam, Công ty xây dựng số 16 – Bộ xây dựng, Xây dựng chiến lược phát triển của Công ty xây dựng số 16 Hải Phòng trong nền kinh tế thị trường giai đoạn 1996 – 2000, PGS.Ts NGUYỄN HUY THANH

5, Nguyễn Anh Dũng, 1961 – Nam, Trường ĐH Kiến trúc, Một số vấn đề lập dự án đầu tư trong ngành công nghiệp xây dựng, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

6, Lê Chí Dũng, 1965 – Nam, Trường ĐH Kiến trúc, Nghiên cứu một số giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam, Ts ĐINH ĐĂNG QUANG

7, Phạm Trung Kiên, 1963 – Nam, Bộ xây dựng, Vận dụng những quy định hiện hành xác định đặc điểm của việc lập và thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, Ts NGUYỄN VĂN THẤT

8, Nguyễn Công Khối, 1958 – Nam, Bộ xây dựng, Nghiên cứu phương pháp lập và quản lý giá xây dựng phù hợp với cơ chế thị trường, Ts NGUYỄN VĂN THẤT

9, Trần Văn Khuynh, 1966 – Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Phương hướng đầu tư trang bị lại thiết bị máy móc cho Công ty xây dựng số 24 thuộc Tổng công ty xây dựng sông Hồng, Ts NGUYỄN VĂN THẤT

10, Giang Văn Nam, 1961 – Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Hoàn thiện phương pháp lập dự án thầu xây dựng, PGS.Ts BÙI VĂN YÊM

11, Nguyễn Thị Mên, 1955 – Nữ, Trường ĐH Kiến trúc, Một số vấn đề hoàn thành tổ chức quản lý các doanh nghiệp xây lắp của Sở xây dựng Hà Nội, Ts NGUYỄN VĂN THẤT

12, Phùng Minh, 1960 – Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Hồng, Phương hướng và biện pháp cổ phần hóa doanh nghiệp xây dựng nhà nước ở Việt Nam, Ts NGUYỄN VĂN THẮNG

13, Vũ Đức Phượng, 1959 – Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Hoàn thiện hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty VLXD Sông Đà, PGS.Ts NGUYỄN ĐĂNG HẠC

14, Nguyễn Văn Sinh, 1959 - Nam, Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Hoàn thành công tác lập dự toán đầu tư cho quá trình thi công xây dựng cơ giới hóa kéo dài nhiều năm, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

15, Cao Văn Tường, 1958 – Nam, Bộ xây dựng, Phương pháp phân tích rủi ro và khả năng ứng dụng trong doanh nghiệp xây dựng, Ts ĐINH ĐĂNG QUANG

16, Lê Văn Thông, 1958 – Nam, Bộ xây dựng, Một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong xây dựng, Ts LÊ TỰ TIẾN

17, Nguyễn Tất Thắng, Công ty xây dựng 16 – Bộ xây dựng, Một số vấn đề lý luận về chuyển đổi sở hữu các doanh nghiệp nhà nước sang hình thức công ty cổ phần. Những điều kiện và biện pháp chủ yếu để cổ phần hóa nhà máy bê tông đúc sẵn Hải Phòng, Ts NGUYỄN THẾ THẮNG

18, Trần Quốc Thắng, 1955 – Nam, Trường ĐH Kiến trúc, Hoàn thiện phân tích kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng, PGS.Ts NGUYỄN ĐĂNG HẠC

19, Khuất Đình Thủy, 1956 – Nam, Bộ Xây dựng, Vận dụng lý thuyết điểm hòa vốn vào nhà máy sản xuất bê tông, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

20, Đỗ Công Trực, 1957 – Nam, Trường ĐH Thủy lợi, Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thủy lợi nông nghiệp, PGS.TS TRẦN ĐỨC DỤC

21, Vũ Văn Thiết, 1944 – Nam, Trường ĐH Kiến trúc, Hoàn thiện phương pháp phân tích tài chính và đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư ngành công nghiệp may Việt Nam, PGS. Ts TRẦN ĐỨC DỤC

22, Nguyễn Thị Kim Chi, 1953 – Nữ, Viện Tiêu chuẩn - Bộ Xây dựng, Một số cơ sở thiết kế tổ chức thi công với các công trình có nhiều hạng mục, PGS.Ts NGUYỄN HUY THANH

23, Nguyễn Trọng Ninh, 1960 – Nam, Bộ Xây dựng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp giao nhận thầu và nội dung hợp đồng xây lắp các công trình có vốn đầu tư nước ngoài, PGS.Ts TRẦN TRỊNH TƯỜNG

24, Vũ Mạnh Cường, Công ty sửa chữa nhà Hà Nội, Phương pháp xác định suất thu lợi tối thiểu chấp nhận được trong việc đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư, Ts PHÙNG VĂN MINH
Nguồn: Khoa Sau đại học - trường ĐHXD
Xin cảm ơn nhân viên công ty cổ phần Giá Xây Dựng đã giúp số hóa dữ liệu.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
II. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 1997:

25, Trần Hồng Mai, 1957 – Nam, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Nâng cao chất lượng việc xác định giá trị dự toán xây lắp công trình xây dựng dự án sử dụng vốn nhà nước, PGS.TS ĐẶNG NGHIÊM CHÍNH

26, Nguyễn Thị Nguyên, 1952 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Một số vấn đề khấu hao tài sản cố định có liên quan đến việc phân tích, đánh giá dự án, TS LÊ TỰ TIẾN

27, Lê Thị Cách, 1951 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Góp phần hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp xây dựng, TS LÊ TỰ TIẾN

28, Đỗ Hồng Kỳ, Nam, Viện kinh tế xây dựng - Bộ xây dựng, Lập danh mục gói công tác chủ yếu và giá trọn gói cho các công trình XDDD có vốn đầu tư trực tiếp của nứơc ngoài tại Việt Nam, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

29, Lê Văn Cường, 1956 – Nam, Công ty kinh doanh nhà số 2, Một số vấn đề về quản lý nhà đất và quản lý kinh doanh nhà ở Hà Nội, PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

30, Nguyễn Thị Huệ, 1952 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Đổi mới quản lý dự án đầu tư cấp nước trên địa bàn Hà Nội, TS PHÙNG VĂN MINH

31, Nguyễn Văn Các, 1947 – Nam, Trường THXD số 1 - Bộ xây dựng, Hoàn thiện một số vấn đề năng lực sản xuất của doanh nghiệp xây dựng trong nền kinh tế thị trường, TS NGUYỄN VĂN THẤT

32, Trần Hữu Quang, 1954 – Nam, Bộ Xây dựng, Hoàn thiện phương pháp đánh giá các dự án đầu tư cho khoa học công nghệ trong xây dựng, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

33, Nguyễn Văn Tươi, 1955 – Nam, Trường THXD số 1 - Bộ Xây dựng, Một số chi phí cần bổ sung vào nội dung tổng dự toán công trình sản xuất, PGS. TS TRẦN ĐỨC DỤC

34, Nguyễn Liên Hương, 1969 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Nghiên cứu phương pháp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng hoàn thành, PGS.TS BÙI VĂN YÊM, TS THÁI BÁ CẨN

35, Lò Quang Hợp, 1958 – Nam, UBND tỉnh Sơn La, Phương hướng đổi mới tổ chức quản lý các doanh nghiệp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La, TS NGUYỄN VĂN THẤT

36, Nguyễn Thị Bích Hậu, 1971 – Nữ, Viện Quy hoạch - Bộ xây dựng, Một số vấn đề về lập dự án đầu tư quy hoạch cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho các khu công nghiệp tập trung, PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

37, Vũ Kim Yến, 1969 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Phân tích hoàn thiện cách tính một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính kinh tế - xã hội khi lập dự án đầu tư, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

38, Nguyễn Minh Đức, 1971 – Nam, Trường ĐH Xây dựng, Một số vấn đề huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện kinh tế thị trường, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

39, Lê Thanh Lan, 1965 – Nữ, Trường ĐH GTVT, Một số hoàn thiện công tác phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp xây dựng, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
III. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2000:

44, Phạm Xuân Anh, 1972 – Nam, Trường ĐH Xây dựng, Hoàn thiện phương pháp đánh giá dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện, PGS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

45, Phimma Son Bualyvăn, CHDC ND Lào, Hoàn thiện quản lý đầu tư xây dựng cơ bản góp phần phát triển kinh tế - xã hội của CHDC ND Lào, PGS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

46, Bùi Văn Loát, 1962 – Nam, Tổng công ty xi măng Việt Nam, Hoàn thiện một số vấn đề về phương pháp lựa chọn vốn vay ròng các dự án đầu tư, PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

47, Dương Thị Nhàn, 1957 – Nữ, Sở thương mại Hà Nội, Vận dụng lý luận quản trị chiến lược kinh doanh vào công tác kế hoạch của Công ty đầu tư xây lắp – Sở Thương mại Hà Nội, PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

48, Lê Thị Kết, 1957 – Nữ, Công ty bê tông xây dựng Hà Nội, Hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu giao khoán của các doanh nghiệp sản xuất bê tông đúc sẵn tại Hà Nội trong cơ chế thị trường, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

49, Lý Hoàng Kiên, 1973 – Nam, Công ty kinh doanh nhà số 2, Hoạch định chiến lược bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê của Công ty kinh doanh nhà số 2 Hà Nội, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

50, Nguyễn Danh Quân, 1974- Nam, Công ty xây dựng hạ tầng, Nghiên cứu, phân tích một số mô hình quản trị kinh doanh và khả năng ứng dụng vào doanh nghiệp xây dựng, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

51, Nguyễn Văn Trung, 1966 – Nam, Trường ĐH Xây dựng, Tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động xây dựng trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, PGS.TS NGUYỄN HUY THANH

52, Lương Thị An Hưng, 1959 – Nữ, Bộ Xây dựng, Nghiên cứu một số điều kiện sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ODA trong dự án đầu tư, TS CAO VĂN BẢN

53, Dương Lý Nhâm, 1959 – Nam, Sở Thương mại Hà Nội, Hoàn thiện một số vấn đề về quản lý nhân lực ở các doanh nghiệp xây dựng Nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, TS TRẦN VĂN TÂM

54, Nguyễn Thanh Phương, 1974 – Nữ, Tổng công ty XDCNVN, Một số vấn đề nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam, TS LÊ TỰ TIẾN

55, Phạm Việt Anh, 1973 – Nam, Công ty kinh doanh nhà, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lựa chọn nhà thầu trong đấu thầu mua sắm thiết bị xây lắp, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

56, Nguyễn Hải Anh, 1974 – Nam, Tổng công ty bưu chính Việt Nam, Hoàn thiện quản lý đầu tư và xây dựng của Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

57, Nguyễn Văn Cự, 1974 – Nam, Trường ĐH Xây dựng, Một số vấn đề trong lập kế hoạch tiến độ thi công theo sơ đồ mạng, PGS.TS NGUYỄN HUY THANH

58, Ứng Thị Lan Hương, 1975 – Nữ, Công ty thoát nước Hà Nội, Nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề về phân tích dự án đầu tư kinh doanh bất động sản - nhà, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

59, Phạm Thanh Hương, 1975 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề về bảo toàn vốn cố định sản xuất của doanh nghiệp xây dựng, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

60, Trần Thị Minh, 1974 – Nữ, Tông công ty XDCN Việt Nam, Một số giải pháp nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp ở Thanh Hóa, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

61, Nguyễn Thế Quân, 1974 – Nam, Trường ĐH Xây dựng, Nghiên cứu áp dụng ISO 9000 vào công tác quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp thi công xây lắp Việt Nam, TS TRẦN VĂN TÂM
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
III. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2001:

62, Nguyễn Anh Thư, 1968 – Nữ, Viện Quy hoạch - Bộ Xây dựng, Một số vấn đề hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông thôn, PGS.TS NGUYỄN MẬU BÀNH

63, Nguyễn Anh Tuấn, 1975 – Nam, Ủy ban thể dục thể thao, Một số vấn đề về chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng và vận dụng vào việc lập chiến lược kinh doanh cho công ty xây lắp điện II thời kì 2001 – 2010, TS TRẦN VĂN TÂM

64, Hà Văn Thùy, 1972 – Nam, Học viện hành chính - Bộ Quốc phòng, Nghiên cứu hoàn thiện quản lý tài chính doanh nghiệp Nhà nước về xây dựng, PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

65, Bun Thomxixu măng, CHDCND Lào, Hoàn thiện một số vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng đường bộ ở CHDC ND Lào, PGS.TS NGUYỄN MẬU BÀNH

66, Xixuvănbua La Ha, CHDCND Lào, Nghiên cứu hoàn thiện quy chế đấu thầu xây lắp phù hợp với điều kiện của CHDC ND Lào, TS ĐINH ĐĂNG QUANG

67, Nguyễn Mai Lan, 1970 – Nữ, Công ty Xây dựng số 4, Nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề về cơ chế huy động vốn xây dựng khu đô thị mới tại Việt Nam, TS TRẦN VĂN MÙI

68, Nguyễn Quang Khải , 1969 – Nam, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Phương pháp lập quản lý công trình xây dựng theo thông lệ quốc tế và hướng vận dụng vào Việt Nam, TS VŨ DUY HƯNG

69, Cao Sơn, 1973 – Nam, Công ty Xây dựng số 4, Một số giải pháp huy động vốn đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại Hà Nội, TS LÊ TỰ TIẾN

70, Bùi Minh Quang, 1972 – Nam, Ban quản lý dự án 1, Hoàn thiện một số phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp công trình giao thông trong đấu thầu quốc tế tổ chức tại Việt Nam, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

71, Pel Sophannarry, 1975 – Nữ, Công dân Campuchia, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Campuchia, TS NGUYỄN VĂN THẤT
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
III. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2003:

72, Nguyễn Thúy Phượng, 1970 – Nữ, Công ty tư vấn XDCN và ĐT Việt Nam, Một số vấn đề huy động vốn của doanh nghiệp thông qua thị trường chứng khoán, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

73, Khămphăn Svanara, 1960 – Nam, CHDC ND Lào, Hoàn thiện một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng dự án cấp nước sạch tại CHDC ND Lào, GS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH, TS HOÀNG NGHĨA TÝ

74, Đỗ Thục Anh, 1971 – Nữ, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ dự toán trong giai đoạn thiết kế chi tiết phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN, TS ĐỖ TẤT LƯỢNG

75, Trần Phạm Phương Anh, 1977 – Nữ, Công ty cơ giới và Xây lắp số 13, Nghiên cứu vận dụng một số vấn đề về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vào ngành xây dựng, TS LÊ TỰ TIẾN

76, Nguyễn Văn Dương, 1967 – Nam, Văn phòng Bộ xây dựng, Phương pháp lập đơn giá xây dựng tổng hợp cho các công trình sử dụng vốn nhà nước, PGS.TS BÙI VĂN YÊM, TS NGUYỄN VĂN NGHIỄM

77, Lê Thị Bích Hà, 1962 – Nữ, Viện kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, Nghiên cứu, vận dụng phương pháp chuẩn đo bóc tiên lượng công trình xây dựng của nước ngoài vào Việt Nam, TS TRẦN VĂN TÂM, TS NGUYỄN BÁ VỴ
78, Nguyễn Thị Thu Hải, 1976 – Nữ, Công ty tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư dệt may, Nghiên cứu vận đụng mô hình quản lý theo dự án vào các dự án xây dựng, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

79, Nguyễn Thị Lê Hoa, 1976 – Nữ, Công ty TNHH Phát triển khu đô thị Nam Thăng Long, Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng phá giá trong đấu thầu xây lắp, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG, TS TRỊNH HỒNG MAI (Viện kinh tế XD – Bộ xây dựng)

80, Nguyễn Quang Huấn, 1977 – Nam, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu xây lắp sử dụng vốn nhà nước, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC, TS ĐẶNG VĂN DỰA

81, Nguyễn Mai Hương, 1976 – Nữ, Công ty xây dựng và lắp máy điện nước số 3, Nghiên cứu tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng nhà nước theo mô hình công ty mẹ - công ty con và công ty TNHH một thành viên, TS TRẦN VĂN TÂM

82, Nguyễn Thị Mai Lan, 1976 – Nữ, Viện khoa học công nghệ GTVT, Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống định mức và đơn giá cho công tác kiểm định vật liệu và cấu kiện xây dựng, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

83, Lê Hoài Nam, 1969 – Nam, Ban quản lý dự án XD hạ tầng kỹ thuật, Nghiên cứu một số vấn đề nhằm nâng cao chất lượng công trình trong công tác giám sát quá trình thi công dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ven Hồ Tây dưới góc độ chủ đầu tư, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

84, Nguyễn Hoài Thu, 1970 – Nữ, Công ty tư vấn đầu tư thương mại, Nghiên cứu hoàn chỉnh cơ cấu, nội dung và phương pháp đánh giá hiệu quả đầu tư của một số loại công trình cảng thủy chuyên dụng tại Việt Nam, TS ĐINH VĂN KHIÊN

85, Đỗ Thị Bích Thủy, 1972 – Nữ, Công ty tư vấn XD Vinacosult, Nghiên cứu vận dụng một số vấn đề của Nghị quyết TW 3 khóa 9 về đổi mới hoạt động doanh nghiệp Nhà nước vào lĩnh vực xây dựng, GS.TSKH NGUYỄN VĂN CHỌN

86, Dương Minh Tuấn, 1972 – Nam, Viện KHCN GTVT, Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư sử dụng vốn ODA cho công trình GTVT, TS VŨ THỊ HÒA, GS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

87, Hoàng Xuân Tùng, 1970 – Nam, Công ty xây dựng và thiết bị DELTA, Nghiên cứu góp phần hoàn thiện hoạt động của các đơn vị chuyên nghiệp về quản lý dự án đầu tư xây dựng trong giai đoạn thực hiện đầu tư, TS LÊ HỒNG THÁI, TS TRẦN VĂN TÂM

88, Trần Thị Thanh Vân, 1972 – Nữ, Công ty TVTK và DVĐT dệt may, Nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư của Tổng công ty dệt may Việt Nam giai đoạn 2000 – 2010, TS TRẦN VĂN MÙI

89, Trương Thị Hồng Vân, 1969 – Nữ, Công ty XD và Thiết bị DELTA, Một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu xây lắp, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC, TS DƯƠNG VĂN CẬN (Viện kinh tế XD – Bộ xây dựng)
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
III. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2006:

116, Nguyễn Lê Phong, 1975 – Nam, Công ty Viễn thông liên tỉnh – TCT Bưu chính viễn thông Việt Nam, Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp trong các gói thầu công trình tuyến cáp sợi quang tại công ty Viễn thông liên tỉnh, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam, TS ĐẶNG VĂN DỰA

117, Vũ Ngọc Hà, Phòng GTCCC – TP Nam Định, Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp An Xá – Thành phố Nam Định, TS TRẦN VĂN MÙI

118, Trần Yến Ngọc, 1976 – Nữ, Tổng công ty XNK xây dựng Việt Nam Vinaconex – BXD, Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu các gói thầu xây lắp tại trung tâm đấu thầu và quản lý dự án – Tổng công ty Vinaconex, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

119, Hà Mỹ Hạnh, 1974 – Nữ, Công ty TV và TNCN 491 – Tổng công ty Thành An, Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh tại Tổng công ty Thành An, TS TRẦN VĂN ẤT

120, Phạm Thị Ánh Nguyệt, 1979 – Nữ, Công ty xây lắp và XNK số 7 – Công ty đầu tư xây dựng và XNK Việt Nam, Nghiên cứu một số giải pháp quản lý dự án xây dựng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nhằm giảm lãng phí trong quá trình đầu tư và xây dựng công trình, TS ĐINH VĂN KHIÊN

121, Phạm Trung Trực, 1970 – Nam, Công ty cổ phần đầu tư ĐT XDTM và công nghệ Hà Nội, Một số giải pháp quản lý nhắm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình trong giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

122, Trần Ngọc Phú, 1978 – Nam, Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng, Nghiên cứu hoàn thiện việc áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con trong Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

123, Trần Khánh Tùng, 1978 – Nam, Công ty TVXDDD Việt Nam- Bộ xây dựng, Hoàn thiện và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng ISO tại công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

124, Nguyễn Lương Hải, Xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 710-Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 6 (CIENCO6).

125, Nguyễn Quốc Thịnh, Giải pháp hoàn thiện chỉ số giá xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
V. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2004-2005:

90, Nguyễn Thị Tuyết Dung, 1977 – Nữ , Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích định lượng trong quản trị doanh nghiệp xây dựng, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

91, Vương Thúy Hòa, 1977 – Nữ, Công ty TV ĐH Xây dựng, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo sát xây dựng, thiết kế công trình trong giai đoạn thực hiện đầu tư, TS TRẦN VĂN TÂM

92, Đinh Xuân Hoàng, 1976 – Nam, Công ty Sông Đà 8 – Tổng công ty Sông Đà, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả cơ giới hóa xây dựng tại Tổng công ty Sông Đà, TS TRẦN VĂN MÙI

93, Nguyễn Thị Thu Hương, 1976 – Nữ, Công ty xây dựng số 9 – Tổng công ty Vinaconex, So sánh hiệu quả kinh tế xây dựng nhà ở cao tầng kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp truyền thống và một số phương pháp hiện đại khác, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

94, Thiều Thị Thanh Thúy, 1977 – Nữ, Trường ĐH Xây dựng, Nghiên cứu áp dụng tổng thầu trong quản lý dự án, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

95, Bùi Thanh Hà, 1972 – Nữ, Công ty cổ phần TVXD Petrolimex, Thực trạng đầu tư và biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của các dự án thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, TS ĐINH VĂN KHIÊN

96, Ngô Văn Chung, 1973 – Nam, Công ty TV CN thiết bị và kiểm định - Bộ Xây dựng, Quản lý chất lượng các công trình có quy mô lớn thông qua quản lý chất lượng sân vận động trung tâm khu liên hợp thể thao quốc gia, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

97, Phạm Thu Hằng, 1976 – Nữ, Công ty cơ giới xây lắp máy XD – Tổng công ty Vinaconex, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của Tổng công ty Vinaconex, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

98, Tạ Thúy Hồng, 1977 – Nữ, Công ty tu tạo và phát triển nhà, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng thuộc khu liên hợp thể thao quốc gia, GS.TS
NGUYỄN ĐĂNG HẠC

99, Đoàn Dương Thúy, 1972 – Nữ, Công ty xây dựng số 4 – Bộ Xây dựng, Nghiên cứu một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn của công ty xây dựng số 4 – Tổng công ty xây dựng Hà Nội, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

100, Ngô Thục Uyên, 1976 – Nữ, Công ty đầu tư phát triển nhà và XD Tây Hồ, Một số giải pháp đẩy mạnh xây dựng nhà ở cao tầng tại thành phố lớn ở Việt Nam, TS TRẦN VĂN TÂM

101, Trần Ngọc Huân, 1972 – Nam, Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội, Nghiên cứu một số giải pháp hạn chế chi phí phát sinh trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, GS.TSKH, NGUYỄN MẬU BÀNH

102, Trần Minh Trường, 1974 – Nam, Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng, Nghiên cứu một số biện pháp hoàn thiện công tác đấu thầu xây dựng đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, GS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

103, Lại Huy Quân, 1972 – Nam , Công ty xây dựng và Phát triển nông thôn, Phương pháp xác định giá trị Công ty xây dựng công nghiệp nhẹ số 1 – Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam – Bộ công nghiệp trong quá trình cổ phần hóa, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

104, Vũ Long, 1977 – Nam, Công ty xây dựng công nghiệp số 1, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, phân tích đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, TS ĐINH VĂN KHIÊN

105, Nguyễn Thị Tuyết Nga, 1978 – Nữ, TT KHCN xây dựng công nghiệp và đô thị, Đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án thủy lợi, vận dụng đánh giá dự án Quản Lộ - Phụng Hiệp đồng bằng Sông Cửu Long, TS KÊ HỒNG THÁI

106, Đinh Thị Thanh Thủy, 1972 – Nữ, Công ty TVXD CN và Đô thị VN – Bộ xây dựng, Một số giải pháp đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thủ đô Hà Nội, TS ĐINH VĂN KHIÊN

107, Phạm Ngọc Hòa, Nam, Hoàn thiện phương pháp lập giá gói thầu để chọn tổng thầu xây lắp đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước quản lý, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

108, Nguyễn Thị Ngọc Thu, 1975 – Nữ, Công ty TVCN thiết bị và kiểm định XD - Bộ Xây dựng, Nghiên cứu các phương pháp định lượng các yếu tố sản xuất và lập đơn giá thí nghiệm kiểm định chất lượng công trình xây dựng, TS NGUYỄN BÁ VỴ

109, Phạm Thị Hoài Linh, 1969 – Nữ, Công ty tư vấn XDDD Việt Nam – BXD, Một số giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tuyển chọn nhà thầu tư vấn trong xây dựng, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

110, Phạm Huy Cường, 1977 – Nam, Viện Kinh tế xây dựng, Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức tổng thầu EPC, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

111, Phùng Thị Hồng Thái, 1972 – Nữ, Công ty TVXD CN và Đô thị Việt Nam – Bộ Xây dựng, Nghiên cứu giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh Bắc Giang, TS TRẦN VĂN MÙI

112, Trịnh Minh Hồng, 1978 – Nữ, Công ty đầu tư XD và XNK Việt Nam – BXD, Nghiên cứu phương pháp đánh giá mức độ lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

113, Nguyễn Hoàng Trinh, 1976 – Nữ, Công ty Dịch vụ TV TCKT – Bộ tài chính, Nghiên cứu một số giải pháp nhằm hạn chế thất thoát lãng phí liên quan đến thanh quyết toán đầu tư xây dựng công trình, TS TRẦN VĂN ẤT

114, Trương Thị Thu Thanh, 1971 – Nữ, Vụ kinh tế tài chính - Bộ Xây dựng, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thuộc nguồn vốn nhà nước, TS ĐẶNG VĂN DỰA

115, Nguyễn Mai Anh, 1977 – Nữ, Viện kinh tế xây dựng, Hoàn thiện một số vấn đề quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở Việt Nam, TS TRẦN VĂN TÂM
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
IV. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2007:

124, Phạm Thị Dương Thủy, 1980 – Nữ, Công ty KSTK và TVXD – Bộ quốc phòng, Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty khảo sát thiết kế và tư vấn xây dựng – Bộ quốc phòng, TS TRẦN VĂN ẤT

125, Bùi Quang Phúc, 1971 – Nam, Công ty Tây Hồ - Tổng cục CNQP – Bộ quốc phòng, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển của Công ty Tây Hồ - Bộ quốc phòng, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

126, Đào Thị Ánh Tuyết, 1977 – Nữ, Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Traminco, Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về chi phí xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

127, Nguyễn Tuấn Long, 1976 – Nam, Báo KH & PT – Bộ KH&CN, Nghiên cứu các công cụ giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình nhằm nâng cao chất lượng quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

128, Nguyễn Mạnh Du, 1978 – Nam, Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội, Nghiên cứu hoàn thiện nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án hạ tầng đô thị thông qua giải pháp quy hoạch, giải phóng mặt bằng và tái phát ttriển đô thị, PGS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

129, Lê Tiến Dũng, 1975 – Nam, Cục đường bộ Việt Nam, Nghiên cứu biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng vốn ODA…, TS LÊ HỒNG THÁI

130, Nguyễn Văn Đông, 1972 – Nam, Công ty CP Hà Đô - Bộ quốc phòng, Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần Hà Đô, TS TRẦN VĂN MÙI

131, Hoàng Xuân Hiệp, 1978 – Nam, Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng, Nghiên cứu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi phí công tác sản xuất nước sạch tại một số đô thị Việt Nam theo hướng xã hội hóa, TS ĐẶNG VĂN DỰA

132, Đinh Thị Công Nương, 1979 – Nữ, Công ty CP ĐT & XD số 34, Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty CP đầu tư và xây dựng số 34, TS TRẦN VĂN TÂM

133, Trần Vũ Thanh, 1977 – Nam, TT tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng GTVT, Nghiên cứu về một số vấn đề đổi mới về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng ở Việt Nam, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

134, Nguyễn Thế Tân, 1977 – Nam, Công ty cổ phần tư vấn XD Loa Thành, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình ngành xi măng, TS ĐINH VĂN KHIÊN

135, Nguyễn Thị Ngọc Lan, 1980 – Nữ, Trường ĐTB cán bộ ngành xây dựng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp lập định mức dự toán tổng hợp trong xây dựng, TS NGUYỄN BÁ VỴ

136, Phạm Mạnh Hải, 1977 – Nam, Trường CĐ Công nghệ Thành Đô, Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trung,

137, Đỗ Thị Tú Chi, 1980 – Nữ, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, Một số giải pháp nâng cao chất lượng xác lập tổng mức đầu tư các dự án đầu tư XDCT, TS TRẦN HỒNG MAI

138, Trần Vân Anh, 1978 – Nữ, Bộ kế hoạch và đầu tư, Nghiên cứu phương pháp giám sát và đánh giá dự án đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn dựa vào cộng đồng sử dụng vốn vay của ngân hang thế giới tại Việt Nam, TS TRẦN VĂN TẤN

139, Phạm Quỳnh Trang, 1982 – Nữ, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Đề xuất một số biện pháp tăng khả năng huy động vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần Sông Hồng, TS TRẦN VĂN ẤT

140, Hoàng Thị Khánh Vân, 1981- Nữ, Công ty cổ phần Vinashin tư vấn đầu tư, Một số giải pháp nâng cao cạnh tranh của “ Công ty cổ phần Vinashin – Tư vấn đầu tư xây dựng” trong thời kì hội nhập kinh tế quốc tế, TS TRẦN HỒNG MAI
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
141, Vũ Thị Thu Trang, 1981 – Nữ, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Constrexim, Nâng cao khả năng thắng thầu của Tổng công ty xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam đối với các gói thầu xây lắp theo luật chọn thầu khác luật đấu thầu hiện hành ở Việt Nam, TS ĐẶNG VĂN DỰA

142, Vũ Quyết Thắng, 1980 – Nam, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Nghiên cứu hoạt động, tiêu chuẩn năng lực của kỹ sư định giá xây dựng trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, TS NGUYỄN BÁ Vỵ

143, Nguyễn Quốc Toản, 1978 – Nam, Trường ĐH Xây dựng, Nâng cao chất lượng công tác thẩm định về kỹ thuật của dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

144, Nguyễn Văn Sơn, 1981 – Nam, Ban QLDA Tòa nhà hỗn hợp HH4 – Mỹ Đình, Giải pháp nâng cao hiệu quả Dự án kinh doanh BĐS ở công ty Sông Đà, GS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

145, Nguyễn Thị Phương Thảo, 1982 – Nữ, Viện khoa học công nghệ xây dựng, Chuyển đổi Viện khoa học công nghệ xây dựng từ tổ chức khoa học công nghệ sự nghiệp có thu thành Tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí, TS NGUYỄN VĂN BẢO

146, Nguyễn Thị Liên Nga, 1982 – Nữ, Công ty TNHH XDDD và CN DELTA, Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thâu xây lắp của Công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

147, Vũ Kim Trang, 1980 – Nữ, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam, Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) trong quá trình hội nhập, GS.TS NGUYỄN HUY THANH

148, Nguyễn Ngọc Hiền, 1982 – Nữ, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng, Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tái khai thác khu B chung cư Kim Liên – Hà Nội, TS ĐẶNG VĂN DỰA

149, Đinh Khánh Công, 1981 – Nam, Viện khoa học công nghệ xây dựng, Nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng thực hiện trình tự, thủ tục hoàn thiện một dự toán đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, TS TRẦN VĂN TẤN

150, Tạ Thị Thu Thủy, 1977 – Nữ, Công ty tư vấn đầu tư và thương mại Vinashin, Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tính toán để lập kế hoạch tiến độ cho dự án đầu tư xây dựng công trình (Ứng dụng cho nhà máy đóng tàu Sông Chanh), GS.TSKH NGUYỄN MẬU BÀNH

151, Bạch Thị Tuyết Mai, 1982 – Nữ, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hợp Phú, Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập và phân tích tài chính dự án đầu tư xây dựng tại Tổng công ty HUD, TS TRẦN VĂN MÙI

152, Cao Thị Hải Lý, 1982 - Nữ, Sở Xây dựng Hà Nội, Một số biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, PGS.TS
ĐINH ĐĂNG QUANG

153, Đinh Thị Thu Trang, 1980 – Nữ, Tự do, Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Nhà nước về xây dựng, GS.TS NGUYỄN ĐĂNG HẠC

154, Nguyễn Thị Thu Hương, 1979 – Nữ, Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dự toán xây dựng công trình của các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn Nhà nước, PGS.TS BÙI VĂN YÊM

155, Nguyễn Thị Thanh Hằng, 1972 – Nữ, Viện kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng, Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước, PGS.TS ĐINH ĐĂNG QUANG

156, Vũ Đức Thắng, 1979 – Nam, Học viện cán bộ Quản lý XD và đô thị, Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, PGS.TS THÁI BÁ CẨN

157, Nguyễn Huy Công, 1979 – Nam, Công ty CP TVXD Vinashin, Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh BĐS của Công ty cổ phần Vincom, TS TRẦN VĂN MÙI

158, Phạm Thị Thu Thủy, 1981 – Nữ, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng lập, thực hiện và khai thác hiệu quả dự án đầu tư bất động sản tại Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà Nội, TS ĐINH VĂN KHIÊN
 

huynhkhacqui

Thành viên sắp lên hạng Rất năng động
Bài viết
81
Điểm thành tích
8
Anh TA oi, em đang học thạc sỹ ngành Kinh tế xây dựng trường ĐHGTVT năm 1, nhân tiện trong chủ đề này anh có thể post lên một số luận văn thạc sỹ các năm trước để anh em khóa sau tham khảo được ko anh.
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
IV. Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2010 (Đợt 1)

Các đề tài dự kiến (đã thông qua đề cương):

159, Nguyễn Lê Anh, Cty CP ĐTXD và lắp máy TMC, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu thầu của Công ty CP ĐTXD Bạch Đằng TMC, TS Đỗ Tất Lượng

160, Phạm Lệ Chi, Cty CP tư vấn & ĐTXD Đông Dương, Biện pháp quản lý chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao cạnh tranh tại công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng Đông Dương, PGS. TS. Lê Hồng Thái

161, Nguyễn Tiến Dũng, Cty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 – Bộ Quốc phòng, Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án kinh doanh bất động sản của Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 – Bộ Quốc phòng, TS Trần Văn Tâm

162, Trần Vĩnh Hà, Cty THIKECO-411 Kim Mã, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng sản phẩm tư vấn tại công ty THIKECO, GS.TS Nguyễn Huy Thanh

163, Vũ Văn Hải, Vụ kế hoạch – Tài chính (Bộ LĐTBXH), Nghiên cứu các chỉ tiêu lượng, chỉ tiêu giá và một số nhân tố khác để xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình, TS. Nguyễn Bá Vỵ

164, Nguyễn Đức Hòa, Cty CP XD Công nghiệp, Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án đầu tư xây dựng của Cty CP XD Công nghiệp – TCT Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị (UDIC)

165, Trần Trung Kiên, Trường CĐ GTVT, Đầu tư theo hình thức BOT trong ngành GTVT ở VN hiện nay, TS. Vũ Kim Yến

166, Vũ Đức Quyền, SXD Bắc Ninh, Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, GS TSKH Nguyễn Mậu Bành

167, Nguyễn Quyết Thắng Trường CĐXD số 1, Giải pháp quản lý chi phí dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư, TS. Nguyễn Liên Hương

168, Đoàn Bích Thảo, Tổng Cục TDTT, Giải pháp hạn chế phát sinh chi phí của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam (Vận dụng vào dự án Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Lào), TS Trần Văn Tâm

169, Cao Thị Lan Anh, SGD – Kho bạc nhà nước Việt Nam, Hoàn thiện quy chế quản lý thanh toán cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của hệ thống kho bạc Nhà nước, PGS. TS. Đinh Đăng Quang

170, Nguyễn Tuấn Dũng, Trường ĐHXD, Giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội, TS. Trần Văn Tấn
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2010 (Đợt 1) - tiếp

171, Nguyễn Lê Đông, Cty CP đầu tư BĐS Hà Nội, Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất của Công ty CP đầu tư BĐS Hà Nội, GS. TS Nguyễn Đăng Hạc

172, Nguyễn Anh Đức, Tổng Cty TVTK GTVT, Các yếu tố cần thiết để phát huy hiệu quả mô hình hợp tác đối tác nhà nước – tư nhân (PPP), trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông ở Việt Nam, TS. Cao Văn Bản

173, Nguyễn Văn Hòa, Cty CP TV Đầu tư Mỏ và Công nghiệp, Xây dựng tập suất vốn đầu tư các dự án khai thác than thuộc tập đoàn than khoáng sản Việt Nam – TKV, TS. Đinh Văn Khiên

174, Vũ Huy Hùng, Ban QLDA các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội, Hoàn thiện phương pháp quy đổi chi phí đầu tư của DA ĐTXD công trình về thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, TS. Trần Hồng Mai

175, Trần Thị Hương, Cty CP ĐTXD Hạ tầng & Giao thông, Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư dự án tại Cty CP đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông, TS. Trần Văn Mùi

176, Nguyễn Thị Thanh Hường, Cty CP Đầu tư BĐS Viettel, Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý DA ĐTXD của Tập đoàn Viễn thông Quân đội, TS Trần Văn Tấn

177, Vũ Thị Thu Hương, Cty CP tư vấn & thiết kế XD Hà Nội, Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Nam Định, TS Trần Văn Ất

178, Bùi Thị Tuyết Nhung, Cty CP ĐTXDPT Nhà số 7 Hà Nội, Giải pháp hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước, TS Đinh Đăng Quang

179, Phạm Quốc Tuấn, TT PT quỹ đất quận Hoàng Mai, Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GPMB trên địa bàn quận Hoàng Mai, TS Đinh Văn Khiên

180, Nguyễn Bình Minh, Tổng Cty Đầu tư và phát triển Hà Nội, Giải pháp nâng cao năng lực quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng của chủ đầu tư dự án, TS. Đặng Văn Dựa

Anh TA oi, em đang học thạc sỹ ngành Kinh tế xây dựng trường ĐHGTVT năm 1, nhân tiện trong chủ đề này anh có thể post lên một số luận văn thạc sỹ các năm trước để anh em khóa sau tham khảo được ko anh.
- Các tài liệu trên mà được lưu lại thành file để thế hệ đi sau tham khảo thì tốt. Nhưng rất tiếc, TA không có bản mềm, bạn cần tham khảo luận văn nào, xin gửi kinh phí chế bản. TA chỉ có thể giúp bạn công sức, thời gian và tận dụng mối quan hệ để tìm các tài liệu đó từ thư viện, tác giả. Còn kinh phí chế bản tài liệu để bạn tham khảo thì đề nghị các bạn đóng góp.
- Hoặc bạn cũng có thể tự liên hệ với tác giả (đã có tên cơ quan, hỏi 1080 để lần tìm thông tin).
- Khoa Sau đại học cũng dự kiến số hóa và đưa lên website của trường, nhưng chắc cũng còn phải có một lộ trình dài.

 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
Danh mục các đề tài bảo vệ năm 2010 (Đợt 2)

DANH SÁCH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ
LỚP T2 NĂM 2009 BẢO VỆ THÁNG 12 NĂM 2010

1. Nguyễn Thế Anh, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Giải pháp sử dụng hiệu quả dịch vụ tư vấn nước ngoài trong các dự án đầu tư xây dựng công trình ở Việt Nam, TS. Nguyễn Bá Vỵ
2. Lê Quyết Thắng, Tự do, Xây dựng mô hình quản lý hiệu quả DAĐTXD đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách áp dụng cho tập đoàn T&M Trans tại Việt Nam, TS. Lê Văn Long Viện - Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng
3. Nguyễn Thị Thu Hiền, Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng, Nghiên cứu hoàn thiện chính sách phát triển về thị trường nhà ở tại Việt Nam, GS. TS. Nguyễn Đăng Hạc
4. Vũ Nam Ngọc, Khoa Kinh tế xây dựng – Trường Đại học xây dựng, Giải pháp nâng cao chất lượng đấu thầu các gói thầu xây lắp thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước, PGS. TS.Đinh Đăng Quang
5. Tạ Hằng Nga. Viện Quy hoạch Xây dựng - Sở Xây dựng Ninh Bình, Nghiên cứu phương pháp xác định giá trị tài sản của dự án đầu tư xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao, đưa vào khai thác sử dụng, TS. Đặng Văn Dựa
6. Trần Tuyết Ngân, Công ty cổ phần Đông Á Việt, Xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty cổ phần Đông Á Việt, PGS. TS. Lê Hồng Thái
7. Nguyễn Hữu Tú Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Nghiên cứu các giải pháp về quản lý nhằm tăng cường vai trò giám sát cộng đồng đối với các dự án đầy tư xây dựng, TS. Nguyễn Đức Chung
Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư – Bộ KH&ĐT
8. Trần Bùi Học, Công ty CP Sông Đà 10, Xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty CP Sông Đà 10 thuộc Tập đoàn Sông Đà đến năm 2020, GS. TSKH. Nguyễn Mậu Bành, TS. Nguyễn Thế Quân
9. Tô Thị Hương Quỳnh, Nghiên cứu hoàn thiện công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, TS. Trần Hồng Mai - Viện KTXD - BXD
10. Đỗ Thuý Lan, Tự do, Giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản tại Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng, GS. TS. Nguyễn Đăng Hạc
11. Nguyễn Thị Thuỳ Dung, Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS, Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây lắp CDS, GS. TS. Nguyễn Huy Thanh
12. Nguyễn Thị Thanh, UBND huyện Sóc Sơn, Giải pháp ngân cao chất lượng quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Sóc Sơn, TS. Đinh Văn Khiên
13. Đỗ Hữu Khoa, Công ty Liên doanh xây dựng VIC, Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản Công ty VIC, TS. Trần Văn Ất
14. Bùi Bích Diệp, Tự do, Các giải pháp đẩy mạnh việc áp dụng hình thức lựa chọn tổng thầu thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị và thi công xây dựng (EPC), TS. Trần Văn Tấn
 

huong37

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
27
Điểm thành tích
3
- Các tài liệu trên mà được lưu lại thành file để thế hệ đi sau tham khảo thì tốt. Nhưng rất tiếc, TA không có bản mềm, bạn cần tham khảo luận văn nào, xin gửi kinh phí chế bản. TA chỉ có thể giúp bạn công sức, thời gian và tận dụng mối quan hệ để tìm các tài liệu đó từ thư viện, tác giả. Còn kinh phí chế bản tài liệu để bạn tham khảo thì đề nghị các bạn đóng góp.
- Hoặc bạn cũng có thể tự liên hệ với tác giả (đã có tên cơ quan, hỏi 1080 để lần tìm thông tin).
- Khoa Sau đại học cũng dự kiến số hóa và đưa lên website của trường, nhưng chắc cũng còn phải có một lộ trình dài.
Anh Thế Anh ơi, em muốn tham khảo một vài luận văn ở đây,em muốn hỏi là những tài liệu này có lưu tại thư viện trường Đại học Xây dựng không? Em có thể nhờ anh chế bản tài liệu được không? kinh phí chế bản em xin được gửi lại. Cảm ơn anh!
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
Anh Thế Anh ơi, em muốn tham khảo một vài luận văn ở đây,em muốn hỏi là những tài liệu này có lưu tại thư viện trường Đại học Xây dựng không? Em có thể nhờ anh chế bản tài liệu được không? kinh phí chế bản em xin được gửi lại. Cảm ơn anh!
Chắc chắn là có lưu lại ở thư viện trường ĐHXD rồi (nếu không thì bạn hỏi khoa Sau đại học). Xin bạn cho biết bạn muốn tham khảo luận văn nào? Tôi không thể chế bản giúp bạn được, nhưng có thể lặn lội đi mượn và gửi ra hiệu in đầu cổng chế bản rồi gửi file giúp bạn. Bạn cứ liệt kê tên các luận văn cần tham khảo ra nhé.
 

beck

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
197
Điểm thành tích
28
Mình có sưu tập được 1 vài luận văn cao học, mình xin chia sẻ cùng mọi người nhé.
1.Đinh Thị Thu Trang-2008 : Tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp nhà nước về xây dựng (GS.TS Nguyễn Đăng Hạc)
2. Vũ Đức Thắng - 2008 : Thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước
3. Nguyễn Huy Công -2008 : Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh Bất động sản của công ty cổ phần VINCOM (TS. Trần Văn Mùi)
4. Đinh Khánh Công - 2008 :nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện trình tự, thủ tục để hoàn thành một dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (TS.Trần Văn Tấn)
5. Hoàng Thị Khánh Vân -2008 : Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của "Công ty cổ phần VINASHIN- tư vấn đầu tư xây dựng" trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. (TS.Trần Hồng Mai)
 

File đính kèm

beck

Thành viên nhiều triển vọng lên hạng rất nhiệt tình
Bài viết
197
Điểm thành tích
28
Luận văn cao học (Tiếp)
6.Vũ Thị Kim Trang -2008 : Giải pháp nâng cao năng lực tư vấn của Công ty CP tư vấn xây dựng Công nghiệp và đô thị Việt Nam (VCC) trong quá trình hội nhập (GS.TS Nguyễn Huy Thanh)
7....Liên Nga - 2008 : nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty TNHH xây dựng dân dụng và công nghiệp Delta
8.Giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư của dự án tái khai thác Khu B chung cư Kim Liên - Hà Nội
9.Phạm Thị Thu Thủy - 2008 : Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng lập, thực hiện, khai thác có hiệu quả dự án đầu tư bất động sản tại công ty cổ phần đầu tư bất động sản Hà nội (TS. Đinh Văn Khiên)
10. Nguyễn Phương Thảo - 2008 : Chuyển đổi viện khoa học công nghệ xây dựng từ tổ chức khoa học công nghệ sự nghiệp có thu thành tổ chức khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí (TS.Nguyễn Văn Bảo).
 

File đính kèm

Last edited by a moderator:

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.723
Điểm thành tích
113
đã xong

báo cáo cả nhà ngày 13/11/2010 tại trường ĐH XD đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ năm 2010 đợt 1 thành công tốt đẹp.
Danh sách của bác thế anh đưa ra gần chính xác. có 1 chiến sỹ là Nguyễn Lê Anh đã xin bảo vệ sang đợt 2.
Rất cảm ơn bác Thế Anh đã đến cổ vũ cho anh em rất nhiệt tình!=D>
Mình là người có số thứ tự 171 theo danh sách của bác Thế Anh, ca nhà cho tràng pháo tay nào:))
 

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.708
Điểm thành tích
113
Chúc mừng - chúc mừng

báo cáo cả nhà ngày 13/11/2010 tại trường ĐH XD đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ năm 2010 đợt 1 thành công tốt đẹp.
Danh sách của bác thế anh đưa ra gần chính xác. có 1 chiến sỹ là Nguyễn Lê Anh đã xin bảo vệ sang đợt 2.
Rất cảm ơn bác Thế Anh đã đến cổ vũ cho anh em rất nhiệt tình!=D>
Mình là người có số thứ tự 171 theo danh sách của bác Thế Anh, ca nhà cho tràng pháo tay nào:))
Chúc mừng tân thạc sĩ kinh tế Nguyễn Duy Đông (nick name naat), điểm bảo vệ luận văn là 9 quá tuyệt nhỉ.=D>=D>=D>
Khi còn là kỹ sư naat đã có các bài viết chuyên môn thể hiện trình độ cao và sự am hiểu sâu. Rất mong khi "lên cấp" tiếp tục trao đổi chia sẻ kiến thức cùng anh em nhé. Mà đồng chí phải chuẩn bị cho việc tham gia giảng dạy cùng anh em đấy, nghiên cứu khoa học nữa :). TA đang cố gắng đuổi theo naat, lịch ấn định là ngày 11/12/2010, đang chạy nước rút.

Một lần nữa chúc mừng Đông và các tân thạc sĩ ngành Kinh tế xây dựng, khoa Sau đai học - trường ĐH Xây dựng.
 

hinichi

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
10
Điểm thành tích
3
Dear mọi người

Mình đang ở ĐN, muốn học thêm cao học ngành KTXD, nhưng chẳng biết ở đâu đào tạo cả.
ai biết chỉ giúp nhá

Tks
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Chat tawk GXD

Top Bottom