Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Danh mục công bố chỉ số giá do sở XD các tỉnh ban hành

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.

Chutmayman

Thành viên BQL Diễn đàn
#1
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.