Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM MỚI NHẤT

zerjjtitam

Thành viên rất triển vọng
Bài viết
22
Điểm thành tích
1

DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2016)
(CẬP NHẬT 01/03/2016)


THI CÔNG & NGHIỆM THU

Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012

Công trình xây dựng - Tổ chức thi công

TCVN 4056:2012

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

TCVN 4087:2012

Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung

TCVN 4091:1985

Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4252:2012

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

TCVN 4473:2012

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4517:1988

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung

TCVN 5593:2012

Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5638:1991

Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640:1991

Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

TCVN 9262-2:2012
(ISO 7976-2:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo

TCVN 9359:2012

Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công

TCXD 65:1989

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

TCXDVN 264:2002

Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

TCXDVN 265:2002

Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

TCXDVN 266:2002

Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Công tác trắc địa

TCVN 9360:2012

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

TCVN 9364:2012

Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

TCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung

TCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012

Nhà và công trình dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9401:2012

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Công tác đất, nền, móng, móng cọc

TCVN 4447:2012

Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

TCVN 7201:2015

Khoan hạ cọc bê tông ly tâm - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9355:2012

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9842:2013

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9844:2013

Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

TCVN 10379:2014

Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu

TCVN 10667:2014

Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCXD 190:1996

Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

TCXDVN 385:2006

Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

Bê tông cốt thép toàn khối

TCVN 4453:1995

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5718:1993

Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

TCVN 5724:1993

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

TCVN 5641:2012

Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8163:2009

Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 9334:2012

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCVN 9335:2012

Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

TCVN 9338:2012

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 9341:2012

Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9344:2012

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9348:2012

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCVN 9380:2012

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCVN 9382:2012

Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9384:2012

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

TCVN 9390:2012

Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

TCVN 9391:2012

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

TCVN 9489: 2012
(ASTM C 1383-04)

Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

TCXD 199:1997

Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.

TCXDVN 239:2006

Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước

TCVN 4452:1987

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9347:2012

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt

TCVN 9376:2012

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

TCVN 9114:2012

Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN 9115:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9116:2012

Cống hộp bê tông cốt thép

Kết cấu thép

TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại

TCVN 5017-2:2010
(ISO 857-2:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan

TCVN 8789:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8790:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

TCVN 9276:2012

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

TCVN 4085:1985

Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4459:1987

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

TCXDVN 336:2005

Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Công tác hoàn thiện

TCVN 4516:1988

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5674:1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

TCVN 7505:2005

Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

TCVN 7955:2008

Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 8264:2009

Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9377-1:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

TCVN 9377-2:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

TCVN 9377-3:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

Hệ thống cấp thoát nước

TCVN 4519:1988

Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5576:1991

Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật

TCVN 6250:1997

Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.

TCXD 76:1979

Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt

TCVN 3624:1981

Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

TCVN 7997:2009

Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCVN 9385:2012

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCXD 232:1999

Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.

TCXDVN 253:2001

Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung

TCXDVN 263:2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.

TCXDVN 387:2006

Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

TCVN 6305-1:2007
(ISO 06182-1:2004)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler

TCVN 6305-2:2007
(ISO 06182-2:2005)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

TCVN 6305-3:2007
(ISO 06182-3:2005)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô

TCVN 6305-4:1997
(ISO 6182-4:1993)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh

TCVN 6305-5:2009
(ISO 6182-5:2006)

Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.

TCVN 6305-6:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

TCVN 6305-8:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước

TCVN 6305-9:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

TCVN 6305-10:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà

TCVN 6305-12:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

TCVN 9311-1:2012
(ISO 834-1:1999)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung

TCVN 9311-3:2012
(ISO/TR 834-3:1994)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCVN 9311-4:2012
(ISO 834-4:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCVN 9311-5:2012
(ISO 834-5:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCVN 9311-6:2012
(ISO 834-6: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCVN 9311-7:2012
(ISO 834-7:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

TCVN 9311-8 : 2012
(ISO 834-8:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCVN 9383:2012

Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Lắp đặt thang máy & thang cuốn

TCVN 5866:1995

Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867:2009

Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn

TCVN 6395:2008

Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6396-2:2009
(EN 81-2:1998)

Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6396-3:2010
(EN 81-3:2000)

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực

TCVN 6396-28:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6396-58:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;

TCVN 6396-70:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật

TCVN 6396-71:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng

TCVN 6396-72:2010
(EN 81-72:2003)

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy

TCVN 6396-73:2010
(EN 81-73:2005)

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy

TCVN 6396-80:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6397:2010

Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6904:2001

Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6905:2001

Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6906:2001

Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 7168-1:2007
(ISO/TR 11071-1:2004)

So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện.

TCVN 7628-1:2007
(ISO 4190-1:1999)

Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI

TCVN 7628-2:2007
(ISO 4190-2:2001)

Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV

TCVN 7628-3:2007
(ISO 4190-3:1982)

Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V

TCVN 7628-5:2007
(ISO 4190-5:2006)

Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng.

TCVN 7628-6:2007
(ISO 4190-6:1984)

Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn.

TCVN 8040:2009
(ISO 7465:2007)

Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T

Phòng chống mối & bảo trì công trình

TCVN 7958:2008

Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.

TCVN 8268:2009

Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng

Công trình giao thông

TCVN 4528:1988

Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 8774:2012

An toàn thi công cầu

TCVN 8809:2011

Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8819:2011

Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 8857:2011

Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 8858:2011

Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

TCVN 8859:2011

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

TCVN 8861:2011

Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng

TCVN 8863:2011

Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8864:2011

Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét

TCVN 8865:2011

Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

TCVN 8866:2011

Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm

TCVN 8867:2011

Áo đường mềm – Xác định mođun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkeman

TCVN 8870:2011

Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải

TCVN 9436:2012

Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9504:2012

Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9505:2012

Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu

Công trình biển cố định

TCVN 6170-11: 2002

Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo

TCVN 6170-12: 2002

Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN 6171:2005

Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp

Chống ăn mòn kết cấu

TCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Đường ống dẫn dầu

TCVN 4606:1988

Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT

TCVN 5639:1991

Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp . Yêu cầu chung

TCXD 180:1996

Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt

TCXD 181:1996

Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt

TCXD 182:1996

Máy nén khí. Sai số lắp đặt

TCXD 183:1996

Máy bơm. Sai số lắp đặt

TCXD 184:1996

Máy quạt. Sai số lắp đặt

TCXD 185:1996

Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt

TCXD 186:1996

Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt

TCXD 187:1996

Khớp nối trục. Sai số lắp đặt

TCXD 207:1998

Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Quy định chung

TCVN 2288:1978

Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất

TCVN 2292:1978

Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 2293:1978

Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 3146:1986

Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 3147:1990

Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung

TCVN 3153:1979

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3254:1989

An toàn cháy. Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986

An toàn nổ. Yêu cầu chung.

TCVN 3288:1979

Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4431:1987

Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật

TCVN 4879:1989

Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

TCVN 5308:1991

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5587:2008

Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

TCVN 8084:2009

Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện

TCXD 66:1991

Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.

TCXDVN 296.2004

Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

Sử dụng thiết bị nâng chuyển

TCVN 4244:2005

Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

TCVN 3148:1979

Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4755:1989

Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.

TCVN 5179:1990

Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn

TCVN 5180:1990

Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5206:1990

Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng.

TCVN 5207:1990

Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn

TCVN 5209:1990

Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997)

Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005)

Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp

TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007)

Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần

Sử dụng dụng cụ điện cầm tay

TCVN 3152:1979

Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn

TCVN 7996-1:2009
(IEC 60745-1:2006)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-5:2009
(IEC 60745-2-14:2006)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa

TCVN 7996-2-6:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy

TCVN 7996-2-7:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy

TCVN 7996-2-11:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)

TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN 7996-2-13:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích

TCVN 7996-2-14: 2009 (IEC 60745-2-5:2006)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào

TCVN 7996-2-19:2011)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi

TCVN 7996-2-20:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng

TCVN 7996-2-21:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước

Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:

TCVN 2287:1978

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản

TCVN 2291:1978

Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại

TCVN 3259:1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn

TCVN 3620:1992

Máy điện quay. Yêu cầu an toàn

TCVN 4086:1985

An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung

TCVN 5556:1991

Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

TCVN 5586:1991

Găng cách điện

TCVN 5587:1991

Sào cách điện

TCVN 5588:1991

Ủng cách điện

TCVN 5589:1991

Thảm cách điện

TCVN 5744:1993

Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5862:1995

Thiết bị nâng. Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863:1995

Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864:1995

Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn

TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

TCXD 147:1986

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

TCXD 159:1986

Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm thu

TCXD 163:1987

Nhà nâng sàn - Thi công và nghiệm thu

TCXD 166 : 1989

Giàn giáo xây dựng

TCXD 193:1996

Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

TCXD 200:1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

TCXD 201:1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCXD 202:1997

Nhà cao tầng - Thi công phần thân

TCXD 203:1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCXD 206:1998

Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công

TCXD 210:1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - Vị trí các điểm đo

TCXD 211:1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCXD 227:1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

TCXD 230 : 1998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

TCXD 234:1999

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu

TCXD 245:2000

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCXD 247:2001

Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

TCXD 252:2001

Xây dựng công trình- Dung sai- Cách thể hiện chính xác kích thước- Nguyên tắc và thuật ngữ

TCXD 254:2001

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 46:2007

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCXDVN 162:2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCXDVN 263:2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCXDVN 267:2002

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCXDVN 271:2002

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

TCXDVN 273:2002

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

TCXDVN 286:2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 290:2002

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

TCXDVN 294:2003

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCXDVN 303:2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

TCXDVN 303:2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng; Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

TCXDVN 305:2004

Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 309:2004

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

TCXDVN 313:2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCXDVN 314:2005

Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa

TCXDVN 318:2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCXDVN 319:2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCXDVN 322:2004

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCXDVN 326:2004

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

TCXDVN 327:2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

TCXDVN 334:2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

TCXDVN 342:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 1 : Yêu cầu chung

TCXDVN 343:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCXDVN 344:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXDVN 345:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCXDVN 346:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCXDVN 347:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

TCXDVN 348:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCXDVN 351:2005

Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

TCXDVN 357:2005

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCXDVN 363:2006

Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCXDVN 364:2006

Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

TCXDVN 371:2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

TCXDVN 374:2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCXDVN 376:2006

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCXDVN 386:2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

TCXDVN 390:2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 391:2007

Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

TCXDVN 389:2007

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

TCXDVN 392:2007

Cống hộp BTCT đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 

nhan the

Thành viên mới
Bài viết
3
Điểm thành tích
1
Không biết TCVN 9341:2012 Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu đã được áp ụng hay chưa mà tìm hoài không thấy quyết định thay thế tiêu chuẩn 305:2004 cũng như nội dung tiêu chuẩn.
Mọi người có cho mình xin file TCVN 9341:2012
Cảm ơn.
 

nguyenquangthaixd

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
DANH MỤC TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH
VỀ THI CÔNG , NGHIỆM THU VÀ AN TOÀN
(TCVN,TCXD & TCXDVN : 1978 – 2016)
(CẬP NHẬT 01/03/2016)THI CÔNG & NGHIỆM THU

Các vấn đề chung

TCVN 4055:2012

Công trình xây dựng - Tổ chức thi công

TCVN 4056:2012

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Thuật ngữ - Định nghĩa

TCVN 4087:2012

Sử dụng máy xây dựng . Yêu cầu chung

TCVN 4091:1985

Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCVN 4252:2012

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công

TCVN 4473:2012

Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4517:1988

Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng. Quy phạm nhận và giao máy xây dựng trong sữa chữa lớn. Yêu cầu chung

TCVN 5593:2012

Công tác thi công tòa nhà - Sai số hình học cho phép

TCVN 5637:1991

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5638:1991

Đánh giá chất lượng xây lắp. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5640:1991

Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9259-1:2012
(ISO 3443-1:1979)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phần 1: Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật

TCVN 9259-8:2012
(ISO 3443-8:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phần 8: Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCVN 9261:2012
(ISO 1803:1997)

Xây dựng công trình - Dung sai - Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ

TCVN 9262-1:2012
(ISO 7976-1:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình – Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo

TCVN 9262-2:2012
(ISO 7976-2:1989)

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình - Phần 2: Vị trí các điểm đo

TCVN 9359:2012

Nền nhà chống nồm - Thiết kế và thi công

TCXD 65:1989

Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

TCXDVN 264:2002

Nhà và công trình – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

TCXDVN 265:2002

Đường và hè phố – Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

TCXDVN 266:2002

Nhà ở – Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

Công tác trắc địa

TCVN 9360:2012

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học

TCVN 9364:2012

Nhà cao tầng. Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công.

TCVN 9398:2012

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình . Yêu cầu chung

TCVN 9399:2012

Nhà và công trình xây dựng - Xác định chuyển dịch ngang bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9400:2012

Nhà và công trình dạng tháp - Xác định độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCVN 9401:2012

Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

Công tác đất, nền, móng, móng cọc

TCVN 4447:2012

Công tác đất. Thi công và nghiệm thu

TCVN 7201:2015

Khoan hạ cọc bê tông ly tâm - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9355:2012

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCVN 9361:2012

Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9394:2012

Đóng và ép cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9395:2012

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9842:2013

Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9844:2013

Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu

TCVN 10379:2014

Gia cố đất bằng chất kết dính vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu

TCVN 10667:2014

Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCXD 190:1996

Móng cọc tiết diện nhỏ. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu.

TCXDVN 385:2006

Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

Bê tông cốt thép toàn khối

TCVN 4453:1995

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5718:1993

Mái và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật chống thấm nước.

TCVN 5724:1993

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép. Điều kiện tối thiểu để thi công và nghiệm thu

TCVN 5641:2012

Bể chứa bằng bê tông cốt thép - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8163:2009

Thép cốt bê tông – Mối nối bằng ống ren

TCVN 8828:2011

Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

TCVN 9334:2012

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCVN 9335:2012

Bê tông nặng - Phương pháp thử không phá hủy - Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy

TCVN 9338:2012

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCVN 9340:2012

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCVN 9341:2012

Bê tông khối lớn - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9342:2012

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9343:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCVN 9344:2012

Kết cấu bê tông cốt thép - Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCVN 9345:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCVN 9348:2012

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCVN 9380:2012

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCVN 9382:2012

Chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCVN 9384:2012

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

TCVN 9390:2012

Thép cốt bê tông - Mối nối bằng dập ép ống - Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu

TCVN 9391:2012

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCVN 9392:2012

Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang

TCVN 9489: 2012
(ASTM C 1383-04)

Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập

TCXD 199:1997

Nhà cao tầng. Kỹ thuật chế tạo bê tông mác 400 – 600.

TCXDVN 239:2006

Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình

Bê tông cốt thép lắp ghép và ứng lực trước

TCVN 4452:1987

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9347:2012

Cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép đúc sẵn - Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh giá độ bền, độ cứng và khà năng chống nứt

TCVN 9376:2012

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Thi công và nghiệm thu công tác lắp ghép

TCVN 9114:2012

Sản phẩm bê tông ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra chấp nhận

TCVN 9115:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu

TCVN 9116:2012

Cống hộp bê tông cốt thép

Kết cấu thép

TCVN 5017-1:2010
(ISO 857-1:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại

TCVN 5017-2:2010
(ISO 857-2:1998)

Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan

TCVN 8789:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN 8790:2011

Sơn bảo vệ kết cấu thép - Quy trình thi công và nghiệm thu

TCVN 9276:2012

Sơn phủ bảo vệ kết cấu thép – Hướng dẫn kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

Kết cấu gạch đá, vữa xây dựng

TCVN 4085:1985

Kết cấu gạch đá. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4459:1987

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây dựng

TCXDVN 336:2005

Vữa dán gạch ốp lát – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Công tác hoàn thiện

TCVN 4516:1988

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5674:1992

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu.

TCVN 7505:2005

Quy phạm sử dụng kính trong xây dựng – Lựa chọn và lắp đặt

TCVN 7955:2008

Lắp đặt ván sàn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 8264:2009

Gạch ốp lát. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 9377-1:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

TCVN 9377-2:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 2: Công tác trát trong xây dựng

TCVN 9377-3:2012

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

Hệ thống cấp thoát nước

TCVN 4519:1988

Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

TCVN 5576:1991

Hệ thống cấp thoát nước. Quy phạm quản lý kỹ thuật

TCVN 6250:1997

Ống polyvinyl clorua cứng (PVC-U) dùng để cấp nước – Hướng dẫn thực hành lắp đặt.

TCXD 76:1979

Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành các hệ thống cung cấp nước

Hệ thống cấp điện, chiếu sáng, chống sét, điều hòa không khí, cấp khí đốt

TCVN 3624:1981

Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

TCVN 7997:2009

Cáp điện lực đi ngầm trong đất. Phương pháp lắp đặt

TCVN 9208:2012

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCVN 9385:2012

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCXD 232:1999

Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.

TCXDVN 253:2001

Lắp đặt thiết bị chiếu sáng cho các công trình công nghiệp. Yêu cầu chung

TCXDVN 263:2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp.

TCXDVN 387:2006

Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở- Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

TCVN 6305-1:2007
(ISO 06182-1:2004)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler

TCVN 6305-2:2007
(ISO 06182-2:2005)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 2: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động kiểu ướt, bình làm trễ và chuông nước

TCVN 6305-3:2007
(ISO 06182-3:2005)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 3: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van ống khô

TCVN 6305-4:1997
(ISO 6182-4:1993)

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 4: Yêu cầu và phương pháp thử đối với cơ cấu mở nhanh

TCVN 6305-5:2009
(ISO 6182-5:2006)

Phòng cháy và chữa cháy. Hệ thống sprinkler tự động. Phần 5: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van tràn.

TCVN 6305-6:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 6: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van một chiều

TCVN 6305-8:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 8: Yêu cầu và phương pháp thử đối với van báo động khô tác động trước

TCVN 6305-9:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 9: Yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương

TCVN 6305-10:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 10: Yêu cầu và phương pháp thử đối với Sprinkler trong nhà

TCVN 6305-12:2013

Phòng cháy chữa cháy. Hệ thống Sprinkler tự động. Phần 12: Yêu cầu và phương pháp thử đối với các chi tiết có rãnh ở đầu mút dùng cho hệ thống đường ống thép

TCVN 9311-1:2012
(ISO 834-1:1999)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 1 : Yêu cầu chung

TCVN 9311-3:2012
(ISO/TR 834-3:1994)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCVN 9311-4:2012
(ISO 834-4:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCVN 9311-5:2012
(ISO 834-5:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải

TCVN 9311-6:2012
(ISO 834-6: 2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm

TCVN 9311-7:2012
(ISO 834-7:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột

TCVN 9311-8 : 2012
(ISO 834-8:2000)

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận công trình xây dựng - Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCVN 9383:2012

Thử nghiệm khả năng chịu lửa - Cửa đi và cửa chắn ngăn cháy

Lắp đặt thang máy & thang cuốn

TCVN 5866:1995

Thang máy. Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 5867:2009

Thang máy. Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn

TCVN 6395:2008

Thang máy điện. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6396-2:2009
(EN 81-2:1998)

Thang máy thủy lực. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6396-3:2010
(EN 81-3:2000)

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực

TCVN 6396-28:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy chở người và hàng – Phần 28: Báo động từ xa trên thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6396-58:2010

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy. Kiểm tra và thử. Phần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng;

TCVN 6396-70:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người khuyết tật

TCVN 6396-71:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Áp dụng riêng cho thang máy chở người và hàng – Phần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng

TCVN 6396-72:2010
(EN 81-72:2003)

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 72: Thang máy chữa cháy

TCVN 6396-73:2010
(EN 81-73:2005)

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Áp dụng riêng cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng - Phần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy

TCVN 6396-80:2013

Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy – Thang máy đang sử dụng – Phần 80: Yêu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN 6397:2010

Thang cuốn và băng tải chở người. Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6904:2001

Thang máy điện. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6905:2001

Thang máy thuỷ lực. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

TCVN 6906:2001

Thang cuốn và băng chở người. Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 7168-1:2007
(ISO/TR 11071-1:2004)

So sánh các tiêu chuẩn an toàn thang máy quốc tế. Phần 1: Thang máy điện.

TCVN 7628-1:2007
(ISO 4190-1:1999)

Lắp đặt thang máy. Phần 1: Thang máy loại I, II, III và VI

TCVN 7628-2:2007
(ISO 4190-2:2001)

Lắp đặt thang máy. Phần 2: Thang máy loại IV

TCVN 7628-3:2007
(ISO 4190-3:1982)

Lắp đặt thang máy. Phần 3: Thang máy phục vụ loại V

TCVN 7628-5:2007
(ISO 4190-5:2006)

Lắp đặt thang máy. Phần 5: Thiết bị điều khiển, ký hiệu và phụ tùng.

TCVN 7628-6:2007
(ISO 4190-6:1984)

Lắp đặt thang máy. Phần 6: Lắp đặt thang máy chở người trong các khu chung cư. Bố trí và lựa chọn.

TCVN 8040:2009
(ISO 7465:2007)

Thang máy và thang dịch vụ. Ray dẫn hướng cho cabin và đối trọng. Kiểu chữ T

Phòng chống mối & bảo trì công trình

TCVN 7958:2008

Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới.

TCVN 8268:2009

Bảo vệ công trình xây dựng. Diệt và phòng chống mối công trình xây dựng đang sử dụng

Công trình giao thông

TCVN 4528:1988

Hầm đường sắt và hầm đường ô tô. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 8774:2012

An toàn thi công cầu

TCVN 8809:2011

Mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8819:2011

Mặt đường bê tông nhựa nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

TCVN 8857:2011

Lớp kết cấu áo đường ô tô bằng cấp phối thiên nhiên – Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 8858:2011

Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

TCVN 8859:2011

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu.

TCVN 8861:2011

Áo đường mềm - Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng

TCVN 8863:2011

Mặt đường láng nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu

TCVN 8864:2011

Mặt đường ô tô – Xác định độ bằng phẳng bằng thước dài 3,0 mét

TCVN 8865:2011

Mặt đường ô tô – Phương pháp đo và đánh giá xác định độ bằng phẳng theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI

TCVN 8866:2011

Mặt đường ô tô – Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát - Thử nghiệm

TCVN 8867:2011

Áo đường mềm – Xác định mođun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkeman

TCVN 8870:2011

Thi công và nghiệm thu neo trong đất dùng trong công trình giao thông vận tải

TCVN 9436:2012

Nền đường ô tô. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9504:2012

Lớp kết cấu áo đường đá dăm nước. Thi công và nghiệm thu

TCVN 9505:2012

Mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axit. Thi công và nghiệm thu

Công trình biển cố định

TCVN 6170-11: 2002

Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 11: Chế tạo

TCVN 6170-12: 2002

Công trình biển cố định. Kết cấu. Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp

TCVN 6171:2005

Công trình biển cố định. Giám sát kỹ thuật và phân cấp

Chống ăn mòn kết cấu

TCVN 9346:2012

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép . Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

Đường ống dẫn dầu

TCVN 4606:1988

Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu. Quy phạm thi công và nghiệm thu.

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT

TCVN 5639:1991

Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong. Nguyên tắc cơ bản

TCVN 9358:2012

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp . Yêu cầu chung

TCXD 180:1996

Máy nghiền nhiên liệu. Sai số lắp đặt

TCXD 181:1996

Băng tải, gầu tải, xích tải, vít tải. Sai số lắp đặt

TCXD 182:1996

Máy nén khí. Sai số lắp đặt

TCXD 183:1996

Máy bơm. Sai số lắp đặt

TCXD 184:1996

Máy quạt. Sai số lắp đặt

TCXD 185:1996

Máy nghiền bi. Sai số lắp đặt

TCXD 186:1996

Lò nung clanh ke kiểu quay. Sai số lắp đặt

TCXD 187:1996

Khớp nối trục. Sai số lắp đặt

TCXD 207:1998

Bộ lọc bụi tĩnh điện. Sai số lắp đặt

AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG

Quy định chung

TCVN 2288:1978

Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất

TCVN 2292:1978

Công việc sơn. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 2293:1978

Gia công gỗ. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 3146:1986

Công việc hàn điện. Yêu cầu chung về an toàn.

TCVN 3147:1990

Quy phạm an toàn trong Công tác xếp dỡ- Yêu cầu chung

TCVN 3153:1979

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động- Các khái niệm cơ bản- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 3254:1989

An toàn cháy. Yêu cầu chung

TCVN 3255:1986

An toàn nổ. Yêu cầu chung.

TCVN 3288:1979

Hệ thống thông gió. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4431:1987

Lan can an toàn. Điều kiện kỹ thuật

TCVN 4879:1989

Phòng cháy. Dấu hiệu an toàn

TCVN 5308:1991

Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

TCVN 5587:2008

Ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

TCVN 8084:2009

Làm việc có điện. Găng tay bằng vật liệu cách điện

TCXD 66:1991

Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước. Yêu cầu an toàn.

TCXDVN 296.2004

Dàn giáo- Các yêu cầu về an toàn

Sử dụng thiết bị nâng chuyển

TCVN 4244:2005

Thiết bị nâng. Thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật

TCVN 3148:1979

Băng tải. Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4755:1989

Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị thủy lực.

TCVN 5179:1990

Máy nâng hạ. Yêu cầu thử nghiệm thiết bị thủy lực về an toàn

TCVN 5180:1990

Palăng điện- Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5206:1990

Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ống trọng.

TCVN 5207:1990

Máy nâng hạ. Cầu contenơ. Yêu cầu an toàn

TCVN 5209:1990

Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện

TCVN 7549-1:2005 (ISO 12480-1:1997)

Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 1: Yêu cầu chung.

TCVN 7549-3:2007 (ISO 12480-3:2005)

Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 3: Cần trục tháp

TCVN 7549-4:2007 (ISO 12480-4:2007)

Cần trục. Sử dụng an toàn. Phần 4: Cần trục kiểu cần

Sử dụng dụng cụ điện cầm tay

TCVN 3152:1979

Dụng cụ mài. Yêu cầu an toàn

TCVN 7996-1:2009
(IEC 60745-1:2006)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 7996-2-1: 2009 (IEC 60745-2-1:2008)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với máy khoan và máy khoan có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-2: 2009 (IEC 60745-2-12:2008)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-2: Yêu cầu cụ thể đối với máy vặn ren và máy vặn ren có cơ cấu đập

TCVN 7996-2-5:2009
(IEC 60745-2-14:2006)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa đĩa

TCVN 7996-2-6:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-6: Yêu cầu cụ thể đối với búa máy

TCVN 7996-2-7:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn -Phần 2-7: Yêu cầu cụ thể đối với súng phun chất lỏng không cháy

TCVN 7996-2-11:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiêng được và máy cưa có lưỡi xoay được)

TCVN 7996-2-12: 2009 (IEC 60745-2-2:2008)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể đối với máy đầm rung bê tông

TCVN 7996-2-13:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa xích

TCVN 7996-2-14: 2009 (IEC 60745-2-5:2006)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ. An toàn. Phần 2-14: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào

TCVN 7996-2-19:2011)

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-19: Yêu cầu cụ thể đối với máy bào xoi

TCVN 7996-2-20:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-20: Yêu cầu cụ thể đối với máy cưa vòng

TCVN 7996-2-21:2011

Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-21: Yêu cầu cụ thể đối với máy thông ống thoát nước

Ghi chú: Các tiêu chuẩn sau đây đã hủy bỏ:

TCVN 2287:1978

Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản

TCVN 2291:1978

Phương tiện bảo vệ người lao động. Phân loại

TCVN 3259:1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lực. Yêu cầu về an toàn

TCVN 3620:1992

Máy điện quay. Yêu cầu an toàn

TCVN 4086:1985

An toàn điện trong xây dựng. Yêu cầu chung

TCVN 5556:1991

Thiết bị điện hạ áp. Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

TCVN 5586:1991

Găng cách điện

TCVN 5587:1991

Sào cách điện

TCVN 5588:1991

Ủng cách điện

TCVN 5589:1991

Thảm cách điện

TCVN 5744:1993

Thang máy. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5862:1995

Thiết bị nâng. Phân loại theo chế độ làm việc

TCVN 5863:1995

Thiết bị nâng. Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5864:1995

Thiết bị nâng. Cáp thép, tang, ròng rọc, xích và đĩa xích. Yêu cầu an toàn

TCXD 79:1980

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng

TCXD 147:1986

Nhà ở lắp ghép tấm lớn - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 149:1986

Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn

TCXD 159:1986

Trát đá trang trí. Thi công và nghiệm thu

TCXD 163:1987

Nhà nâng sàn - Thi công và nghiệm thu

TCXD 166 : 1989

Giàn giáo xây dựng

TCXD 193:1996

Dung sai trong xây dựng công trình - Các phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình

TCXD 200:1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bê tông bơm

TCXD 201:1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật sử dụng giáo treo

TCXD 202:1997

Nhà cao tầng - Thi công phần thân

TCXD 203:1997

Nhà cao tầng - Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công

TCXD 206:1998

Cọc khoan nhồi - Yêu cầu về chất lượng thi công

TCXD 210:1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Phương pháp đo kiểm công trình và các cấu kiện chế sẵn của công trình - Vị trí các điểm đo

TCXD 211:1998

Dung sai trong xây dựng công trình - Giám định về kích thước và kiểm tra công tác thi công

TCXD 227:1999

Cốt thép trong bê tông - Hàn hồ quang

TCXD 230 : 1998

Nền nhà chống nồm - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

TCXD 234:1999

Nối cốt thép có gờ bằng phương pháp dập ép ống nối - Hướng dẫn thiết kế thi công và nghiệm thu

TCXD 245:2000

Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm thoát nước

TCXD 247:2001

Dung sai trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu riêng

TCXD 252:2001

Xây dựng công trình- Dung sai- Cách thể hiện chính xác kích thước- Nguyên tắc và thuật ngữ

TCXD 254:2001

Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 46:2007

Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống

TCXDVN 162:2004

Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy

TCXDVN 263:2002

Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp

TCXDVN 267:2002

Lưới thép hàn dùng trong kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công lắp đặt và nghiệm thu

TCXDVN 271:2002

Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng Phương pháp đo cao hình học

TCXDVN 273:2002

Tiêu chuẩn cấp bậc công nhân kỹ thuật

TCXDVN 286:2003

Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN 290:2002

Băng chắn nước dùng trong mối nối công trình xây dựng - Yêu cầu sử dụng.

TCXDVN 294:2003

Bê tông cốt thép - Phương pháp điện thế kiểm tra khả năng cốt thép bị ăn mòn

TCXDVN 303:2004

Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu. Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng

TCXDVN 303:2006

Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Thi công và nghiệm thu. Phần 2: Công tác trát trong xây dựng; Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng

TCXDVN 305:2004

Bê tông khối lớn. Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 309:2004

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung

TCXDVN 313:2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm

TCXDVN 314:2005

Hàn kim loại – Thuật ngữ và định nghĩa

TCXDVN 318:2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì

TCXDVN 319:2004

Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCXDVN 322:2004

Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền

TCXDVN 326:2004

Cọc khoan nhồi - Thi công và nghiệm thu

TCXDVN 327:2004

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

TCXDVN 334:2005

Quy phạm sơn thiết bị và kết cấu thép trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

TCXDVN 342:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 1 : Yêu cầu chung


TCXDVN 343:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 3: Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm


TCXDVN 344:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải


TCXDVN 345:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 5 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách nằm ngang chịu tải


TCXDVN 346:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 6 : Các yêu cầu riêng đối với dầm


TCXDVN 347:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
- Phần 7 : Các yêu cầu riêng đối với cột


TCXDVN 348:2005

Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà
Phần 8 : Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải


TCXDVN 351:2005

Quy trình kỹ thuật quan trắc chuyển dịch ngang nhà và công trình

TCXDVN 357:2005

Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa

TCXDVN 363:2006

Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh

TCXDVN 364:2006

Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

TCXDVN 371:2006

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

TCXDVN 374:2006

Hỗn hợp bê tông trộn sẵn - Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCXDVN 376:2006

Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết

TCXDVN 386:2007

Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

TCXDVN 390:2007

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXDVN 391:2007

Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

TCXDVN 389:2007

Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu

TCXDVN 392:2007

Cống hộp BTCT đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 

nguyenquangthaixd

Thành viên có triển vọng
Bài viết
5
Điểm thành tích
1
Các anh chị cho em hỏi có quy định nào về chiều dày lớp vữa XM-C cán nền trên nền BTCT không ạ? Cụ thể là: thường thì lớp vữa XM-C cán nền chiều dày là 3cm, cán 1 lớp. Công trình của em do yêu cầu về kiến trúc thay đổi nên có vị trí em phải cán chiều dày vữ XM-C là 6cm. Vậy em có phải chia làm các lớp cán nền khác nhau không và mỗi lớp dày bao nhiêu? Quy định nào về vấn đề này ạ?
Em cảm ơn các anh chị!
 

hoangtatthang

Thành viên nhiều triển vọng
Bài viết
14
Điểm thành tích
13
Các anh chị cho em hỏi có quy định nào về chiều dày lớp vữa XM-C cán nền trên nền BTCT không ạ? Cụ thể là: thường thì lớp vữa XM-C cán nền chiều dày là 3cm, cán 1 lớp. Công trình của em do yêu cầu về kiến trúc thay đổi nên có vị trí em phải cán chiều dày vữ XM-C là 6cm. Vậy em có phải chia làm các lớp cán nền khác nhau không và mỗi lớp dày bao nhiêu? Quy định nào về vấn đề này ạ?
Em cảm ơn các anh chị!
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9377-2:2012

4.2.3
Chiều dầy lớp vữa trát phụ thuộc vào yêu cầu thẩm mỹ, độ phẳng của nền trát, loại kết cấu, loại vữa sử dụng và phương pháp thi công trát
 

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom