Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư sau khi nghiệm thu bàn giao công trình

Thành viên đã xem (Total:6)

anhkktqb

Thành viên nhiều triển vọng
#1
Help! Em bên chủ đầu tư. Hiện em đang trình hồ sơ quyết toán tại Sở Tài chính. STC bảo hồ sơ em sai quy trình do Quyết định điều chỉnh cơ cấu TMĐT (điều chỉnh chi phi khác và dự phòng không liên quan đến xây lắp) sau khi nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng, vì vậy mà không thực hiện quyết toán mà không giai thích quy định luật nào. Các bác tư vấn giúp em vs!
 

anhkktqb

Thành viên nhiều triển vọng
#3
Điều 31 Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Giao quyền Quyết định điều chỉnh cơ cấu TMĐT cho Chủ đầu tư đây bạn nhé.

View attachment 51103
Em cám ơn anh! Sở Tài chính lấy lý do sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình thì không được điều chỉnh cơ cấu tổng mức. Bảo em điều chỉnh tổng mức (tháng9/2017) trong khi nghiệm thu hoàn thành công trình (tháng 7/2017) như vậy là sai trình tự thực hiện. Mà em đọc rất Nghị đinh 32/2015; Nghị định 46/2015/NĐ-CP; Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Thông tư 09/2016/TT-BTC mà không có chỗ nào quy đinh như vậy cả?
 

nguyentheanh

GĐ Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng
Thành viên BQT
#4
Đúng là em điều chỉnh tổng mức (9/2017) sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình (7/2017) thì chưa đúng trình tự đầu tư xây dựng lắm.

Nói ra thì hơi dài dòng, bởi phải xem hồ sơ của em. Em điều chỉnh cơ cấu TMĐT vì sao? là vì có thể 1 số hợp đồng phải điều chỉnh, mà nếu điều chỉnh hợp đồng thì theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD quy định: phải xác định khối lượng, đơn giá, giá trị, thỏa thuận trước, ký phụ lục hợp đồng xong mới thực hiện. Mà thực hiện xong thì mới quyết toán được hợp đồng. Từ đó thì mới có hồ sơ mà hoàn thành công trình...
 

anhkktqb

Thành viên nhiều triển vọng
#5
Đúng là em điều chỉnh tổng mức (9/2017) sau khi nghiệm thu hoàn thành công trình (7/2017) thì chưa đúng trình tự đầu tư xây dựng lắm.

Nói ra thì hơi dài dòng, bởi phải xem hồ sơ của em. Em điều chỉnh cơ cấu TMĐT vì sao? là vì có thể 1 số hợp đồng phải điều chỉnh, mà nếu điều chỉnh hợp đồng thì theo Thông tư số 07/2016/TT-BXD quy định: phải xác định khối lượng, đơn giá, giá trị, thỏa thuận trước, ký phụ lục hợp đồng xong mới thực hiện. Mà thực hiện xong thì mới quyết toán được hợp đồng. Từ đó thì mới có hồ sơ mà hoàn thành công trình...
Các hợp đồng đã được nghiệm thu rồi. Vì các gói thầu giá trị thực hiện ít hơn giá trị dự toán nên em điều chỉnh cơ cấu TMĐT theo giá trị nghiệm thu, để phần tiền dư ra đó bổ sung cho chi phí quyết toán tính thiếu trong dự toán.