Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê

  • Thread starter xman
  • Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
X

xman

Guest
#1
ĐỊNH MỨC VÀ ĐƠN GIÁ KHOAN PHỤT VỮA GIA CỐ CHẤT LƯỢNG THÂN ĐÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:13 /2001/QĐ/BNN-PCLB ngày 20
tháng 02 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT )
-----------------------------------------------------------------

to be continue....
 

File đính kèm

Status
Không mở trả lời sau này.
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên