Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Dự toán KSXD và phương án khảo sát cái nào có trước?

41kt7

Thành viên rất năng động
Bài viết
114
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
Sinh viên
Tại điều 12 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 nêu rõ về trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng như sau:
1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

2. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng;
3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;
.....

Nếu theo quy định trên thì có thể hiểu: Sau khi dự toán được lập và phê duyệt --> tiến hành lựa chọn xong nhà thầu khảo sát xây dựng (nghĩa là sau khi các bên hai bên ký kết hợp đồng) thì nhà thầu KS mới lập phương án khảo sát --> Nghĩa là phương án khảo sát sẽ được lập sau khi dự toán được duyệt?

Nhưng theo quy định tại Điều 3 thông tư 17/2013/TT-BXD thì: Chi phí khảo sát xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết để hoàn thành các loại công tác khảo sát xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát được phê duyệt theo quy định hiện hành -> nghĩa là dự toán khảo sát được lập sau khi phương án khảo sát được phê duyệt.

Như vậy nghị định 15/2013/NĐ-CP và 17/2013/TT-BXD có sự mâu thuẫn với nhau?
Rất mong diễn đàn giúp em hiểu thêm về vấn đề này với (em thắc mắc là dự toán chỉ căn cứ vào nhiệm vụ được phê duyệt thôi là đủ bởi phương án là bước đi sau mà, tức là phương án như là thuyết minh biện pháp thi công vậy).


 

Sakura2k7

" Where Knowledge Becomes Value!"
Bài viết
226
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Tại điều 12 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 nêu rõ về trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng như sau:
1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

2. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng;
3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

Ý trên có thể hiểu là:
1. Lập và Phê duyệt ĐỀ CƯƠNG khảo sát xây dựng công trình chứ KHÔNG PHẢI
lập và Phê duyệt DỰ TOÁN khảo sát => QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG
2. Lựa chọn nhà thầu và phương pháp khảo sát => QUYẾT ĐỊNH NHÀ THẦU TƯ VẤN
3. Lập Hồ sơ khảo sát kỹ thuật và Dự toán khảo sát chi tiết => nằm trong QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TKKT
 

41kt7

Thành viên rất năng động
Bài viết
114
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
Sinh viên
Tại điều 12 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 nêu rõ về trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng như sau:
1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

2. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng;
3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng;

Ý trên có thể hiểu là:
1. Lập và Phê duyệt
ĐỀ CƯƠNG khảo sát xây dựng công trình chứ KHÔNG PHẢI lập và Phê duyệt DỰ TOÁN khảo sát => QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG
2. Lựa chọn nhà thầu và phương pháp khảo sát => QUYẾT ĐỊNH NHÀ THẦU TƯ VẤN
3. Lập Hồ sơ khảo sát kỹ thuật và Dự toán khảo sát chi tiết => nằm trong QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TKKT
Đề cương khảo sát như bác nói chính là nhiệm vụ khảo sát có phải không ah?
Căn cứ vào đề cương khảo sát lập dự toán khảo sát ---> tiếp đó phê duyệt dự toán này (phải có dự toán mới lựa chọn được nhà thầu chứ) --> lựa chọn nhà thầu khảo sát --> lập phương pháp khảo sát?

----
Nhờ bác Sakura và mọi người chỉ dùm em thêm chút nữa để em có thể hiểu ra vấn đề.
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.732
Điểm thành tích
113
Đề cương khảo sát như bác nói chính là nhiệm vụ khảo sát có phải không ah?
Căn cứ vào đề cương khảo sát lập dự toán khảo sát ---> tiếp đó phê duyệt dự toán này (phải có dự toán mới lựa chọn được nhà thầu chứ) --> lựa chọn nhà thầu khảo sát --> lập phương pháp khảo sát?

----
Nhờ bác Sakura và mọi người chỉ dùm em thêm chút nữa để em có thể hiểu ra vấn đề.
Có vấn đề gì đâu, trước đây, chúng tôi cũng từng tranh luận vấn đề này. Giải pháp đưa ra:
nhà thầu lập DA ĐT hoặc nhà thầu TVTK phải đưa ra nhiệm vụ và dự toán KS để CĐT phê duyệt. Vừa đúng quy định, vừa hợp lý
 

597335

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
447
Điểm thành tích
63
Lĩnh vực
Sinh viên
Các bác tham khảo Bộ xây dựng trả lời theo nội dung sau là rõ vấn đề:

Câu hỏi của bạn Trịnh Xuân Lâm tại hòm thư lamtr5689@gmail.com hỏi:
Điều 12. Trình tự thực hiện và quản lý chất lượng khảo sát xây dựng
1. Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
2. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.
3. Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.

Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng đủ điều kiện năng lực theo quy định.
2. Tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng và bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng (nếu có).
Vậy nhiệm vụ khảo sát sẽ phải lập trước khi chọn nhà thầu hay sau khi có nhà thầu, vì trước đây thông thường chủ nhiệm khảo sát của nhà thầu sẽ lập nhiệm vụ khảo sát và chủ nhiệm khảo sát làm việc này là đúng nhất vì họ có chuyên môn và chức năng. Đề nghị làm rõ trong trường hợp chủ đầu tư chỉ có kỹ sư kinh tế hoặc xây dựng thì có đủ khả năng lập nhiệm vụ khảo sát không

Sau khi xem xét, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:
1. Chủ đầu tư sau khi đã lựa chọn được nhà thầu thiết kế sẽ giao nhà thầu thiết kế lập nhiệm vụ khảo sát theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 15) dựa trên thiết kế cơ sở đã lập. Nhiệm vụ khảo sát này sẽ được đưa vào hồ sơ mời thầu để lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.

Trường hợp chủ đầu tư giao nhà thầu khảo sát lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 15 thì được hiểu là khảo sát tìm kiếm địa điểm xây dựng công trình hoặc khảo sát sơ bộ phục vụ lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Để được lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng thì chủ đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện năng lực đối với chủ nhiệm và tổ chức tư vấn thiết kế hoặc khảo sát theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Bạn xem lại tình huống http://www.giaxaydung.vn/diendan/f182/truoc-khi-chi-dinh-don-vi-lap-du-co-can-chi-dinh-don-vi-ks-truoc-khong-42892.html trên diễn đàn.
 

41kt7

Thành viên rất năng động
Bài viết
114
Điểm thành tích
28
Lĩnh vực
Sinh viên
Phiền các bác chỉ dùm cho em các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát như thế nào và các nội dung chủ yếu của phương án kỹ thuật khảo sát bao gồm những gì? Em vẫn chưa hoàn toàn phân biệt nội dung của 2 khái niệm này.
---
Xin chỉ giúp em quy định tại văn bản hoặc tiêu chuẩn nào thì tốt quá ah?
 

cuongden37

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
416
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Có vấn đề gì đâu, trước đây, chúng tôi cũng từng tranh luận vấn đề này. Giải pháp đưa ra:
nhà thầu lập DA ĐT hoặc nhà thầu TVTK phải đưa ra nhiệm vụ và dự toán KS để CĐT phê duyệt. Vừa đúng quy định, vừa hợp lý
Xin hỏi bác Naat: Trường hợp nhà em lựa chọn Nhà thầu khảo sát trước Nhà thầu thiết kế hoặc Nhà thầu lập DADT, trong khi CĐT không đủ năng lực thì Nhiệm vụ khảo sát đó ai lập?

Ý trên có thể hiểu là:
1. Lập và Phê duyệt ĐỀ CƯƠNG khảo sát xây dựng công trình chứ KHÔNG PHẢI
lập và Phê duyệt DỰ TOÁN khảo sát => QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG
2. Lựa chọn nhà thầu và phương pháp khảo sát => QUYẾT ĐỊNH NHÀ THẦU TƯ VẤN
3. Lập Hồ sơ khảo sát kỹ thuật và Dự toán khảo sát chi tiết => nằm trong QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TKKT
Xin hỏi bác: Đến bước 2, Nhà thầu đã đề xuất giá...ký hợp đồng (trọn gói), thực hiện kháo sat, biên bản nghiệm thu thì bước 3 bác duyệt dự toán kháo sát có ý nghĩa gì bác.

Phiền các bác chỉ dùm cho em các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát như thế nào và các nội dung chủ yếu của phương án kỹ thuật khảo sát bao gồm những gì? Em vẫn chưa hoàn toàn phân biệt nội dung của 2 khái niệm này.
---
Xin chỉ giúp em quy định tại văn bản hoặc tiêu chuẩn nào thì tốt quá ah?
Thông tư 10/2013/BXD đã quy định rõ.
 

597335

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
447
Điểm thành tích
63
Lĩnh vực
Sinh viên
Xin hỏi bác Naat: Trường hợp nhà em lựa chọn Nhà thầu khảo sát trước Nhà thầu thiết kế hoặc Nhà thầu lập DADT, trong khi CĐT không đủ năng lực thì Nhiệm vụ khảo sát đó ai lập?


Xin hỏi bác: Đến bước 2, Nhà thầu đã đề xuất giá...ký hợp đồng (trọn gói), thực hiện kháo sat, biên bản nghiệm thu thì bước 3 bác duyệt dự toán kháo sát có ý nghĩa gì bác.


Thông tư 10/2013/BXD đã quy định rõ.
Mình có đôi chút ý kiến thảo luận như sau, bạn tham khảo nhé.
Trình tự triển khai thực hiện 1 gói thầu khảo sát mà mình vẫn đang tổ chức thực hiện như sau:
1. Căn cứ mục tiêu, quy mô dự án cần phải khảo sát, Chủ đầu tư tổ chức lập, phê duyệt Hồ sơ Nhiệm vụ khảo sát.
2. Căn cứ khối lượng công tác khảo sát trong Hồ sơ nhiệm vụ khảo sát được duyệt, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát.
(Bước 1 và 2 có thể thực hiện đồng thời).
3. Căn cứ Hồ sơ nhiệm vụ, dự toán chi phí tư vấn khảo sát, Chủ đầu tư tiến hành các thủ tục để lựa chọn nhà thầu khảo sát.
4. Nhà thầu khảo sát được lựa chọn, sau khi ký kết hợp đồng sẽ thực hiện lập Hồ sơ Phương án kỹ thuật khảo sát để triển khai thực hiện công việc của HĐ phù hợp với Hồ sơ Nhiệm vụ khảo sát đã được Chủ đầu tư phê duyệt. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra và phê duyệt Phương án kỹ thuật khảo sát để Nhà thầu thực hiện công việc khảo sát.

Theo mình nhận thấy thì bạn đang hiểu nhầm giữa 2 hồ sơ: Nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát.
2 hồ sơ này về cơ bản nội dung có thể giống nhau nhưng thời điểm phát hành hoàn toàn khác nhau.
- "Nhiệm vụ khảo sát" là nội dung yêu cầu của CHủ đầu tư, đề bài do chủ đầu tư đưa ra để làm cơ sở lựa chọn ra 1 nhà thầu khảo sát thực hiện nhiệm vụ đó. Kèm theo nhiệm vụ khảo sát, sẽ là dự toán chi phí khảo sát được lập để chủ đầu tư làm căn cứ xác định giá trị gói thầu tư vấn để lựa chọn, chỉ định ký kết hợp đồng khảo sát.
- Còn "Phương án kỹ thuật khảo sát" là phương án do nhà thầu khảo sát lập lên. Căn cứ đề bài, nhiệm vụ do chủ đầu tư đưa ra, Nhà thầu khảo sát sẽ lên kế hoạch triển khai thực hiện để đảm bảo đáp ứng thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ do Chủ đầu tư đã đề ra. Kèm theo đó là đề xuất về giá hợp đồng do Nhà thầu đưa ra. Phương án kỹ thuật khảo sát phải phù hợp với Nhiệm vụ khảo sát đã được duyệt.
Các bạn cùng thảo luận, trao đổi bổ sung thêm :)
 

Sakura2k7

" Where Knowledge Becomes Value!"
Bài viết
226
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Đề cương khảo sát như bác nói chính là nhiệm vụ khảo sát có phải không ah?
Căn cứ vào đề cương khảo sát lập dự toán khảo sát ---> tiếp đó phê duyệt dự toán này (phải có dự toán mới lựa chọn được nhà thầu chứ) --> lựa chọn nhà thầu khảo sát --> lập phương pháp khảo sát?

----
Nhờ bác Sakura và mọi người chỉ dùm em thêm chút nữa để em có thể hiểu ra vấn đề.
- Đề cương khảo sát cũng chính là nhiệm vụ khảo sát.
- Căn cứ vào đề cương này:
+ Để lên kế hoạch và phương pháp khảo sát chi tiết.
+ Để lập KHÁI TOÁN khảo sát vì khối lượng công việc KS chỉ ước lượng tương đối (trong trường hợp phải đấu thầu tư vấn).
- Sau khi có nhà thầu tư vấn thì:
+ Triển khai công tác khảo sát trên thực địa theo đề cương đã được phê duyệt (ngoại nghiệp)
+ Triển khai các bước hoàn thiện hồ sơ KS trong phòng (nội nghiệp) => Sau bước này mới có KHỐI LƯỢNG chính xác của công tác KS => Tiến hành lập DỰ TOÁN KHẢO SÁT chi tiết được.
 

Sakura2k7

" Where Knowledge Becomes Value!"
Bài viết
226
Điểm thành tích
43
Lĩnh vực
Xin hỏi bác: Đến bước 2, Nhà thầu đã đề xuất giá...ký hợp đồng (trọn gói), thực hiện kháo sat, biên bản nghiệm thu thì bước 3 bác duyệt dự toán kháo sát có ý nghĩa gì bác.
Tôi đang giải thích ba ý tại điều 12 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/2/2013 bạn cuongden37 ạ. Còn trong thực tiễn công việc thì có những điều phải vận dụng một cách linh hoạt mới có thể hoàn thành được?!
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.732
Điểm thành tích
113
Phiền các bác chỉ dùm cho em các nội dung chủ yếu của nhiệm vụ khảo sát như thế nào và các nội dung chủ yếu của phương án kỹ thuật khảo sát bao gồm những gì? Em vẫn chưa hoàn toàn phân biệt nội dung của 2 khái niệm này.
---
Xin chỉ giúp em quy định tại văn bản hoặc tiêu chuẩn nào thì tốt quá ah?
Nhiệm vụ khảo sát thì đưa ra các yêu cầu của công tác khảo sát: tập trung vào vấn đề cần số liệu khảo sát nào, vd: khoan bao mũi, sâu bao nhiêu, khi nào thì dừng khoan, tiêu chuẩn áp dụng
phương án khảo sát thì là biện pháp để đạt yêu cầu nhiệm vụ khảo sát đề ra, VD: tiêu chuẩn khoan, phương pháp khoan, phương pháp định vị hố khoán, phương pháp lấy mẫu, thí nghiệm,...
tóm lại, nhiệm vụ là đề bài, phương án là phương pháp giải bài, báo cáo khảo sát là kết quả lời giải
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.732
Điểm thành tích
113
Xin hỏi bác Naat: Trường hợp nhà em lựa chọn Nhà thầu khảo sát trước Nhà thầu thiết kế hoặc Nhà thầu lập DADT, trong khi CĐT không đủ năng lực thì Nhiệm vụ khảo sát đó ai lập?
không làm được thì thuê, bạn có thể thuê tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, để thuê tư vấn thì phải có dự toán, CĐT không lập được dự toán lại thuê, thuê xong phải có ông thẩm tra, lại thuê tư vấn thẩm tra dự toán, lại không lập được dự toán thẩm tra, lại thuê tư vấn lập,...bla, bla, ...
đến khi nào hết tiền thì thôi.
Tóm lại, bộ tiêu chuẩn khảo sát và đơn giá khảo sát mà Bộ XD ban hành không có ý nghĩa gì khi mà CĐT không có năng lực hoặc con người của CĐT không có năng lực
 

cuongden37

Thành viên quan trọng (VIP)
Bài viết
416
Điểm thành tích
93
Lĩnh vực
Công ty tư vấn
Nhiệm vụ khảo sát thì đưa ra các yêu cầu của công tác khảo sát: tập trung vào vấn đề cần số liệu khảo sát nào, vd: khoan bao mũi, sâu bao nhiêu, khi nào thì dừng khoan, tiêu chuẩn áp dụng
phương án khảo sát thì là biện pháp để đạt yêu cầu nhiệm vụ khảo sát đề ra, VD: tiêu chuẩn khoan, phương pháp khoan, phương pháp định vị hố khoán, phương pháp lấy mẫu, thí nghiệm,...
tóm lại, nhiệm vụ là đề bài, phương án là phương pháp giải bài, báo cáo khảo sát là kết quả lời giải
Xin hỏi anh:
- Như quy trình trên thì lựa chọn nhà thầu khảo sát (tức đã có giá đề xuất, đề xuất biện pháp thi công, phương pháp luận....). Thì đến bước sau, Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát trong đó có nội dung: Dự toán khảo sát. Như vậy Dự toán khảo sát bước này có tác dụng như thế nào? Và cái quy định: Chủ đầu tư phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát có đúng hay không?
Như lập luận ở trên của bác: Phương án kỹ thuật khảo sát là biện pháp thi công...Nhưng nếu hiểu và chiếu theo NĐ 15 thì phải là Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát và tự phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát đó.
Còn Chủ đầu tư phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát, thì hoá ra biện pháp nhà thầu đưa ra, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về biện pháp của Nhà thầu?
 

naat

Thành viên nhiều triển vọng đạt danh hiệu rất quý và hiếm
Bài viết
1.732
Điểm thành tích
113
Xin hỏi anh:
- Như quy trình trên thì lựa chọn nhà thầu khảo sát (tức đã có giá đề xuất, đề xuất biện pháp thi công, phương pháp luận....). Thì đến bước sau, Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát trong đó có nội dung: Dự toán khảo sát. Như vậy Dự toán khảo sát bước này có tác dụng như thế nào? Và cái quy định: Chủ đầu tư phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát có đúng hay không?
Như lập luận ở trên của bác: Phương án kỹ thuật khảo sát là biện pháp thi công...Nhưng nếu hiểu và chiếu theo NĐ 15 thì phải là Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát và tự phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát đó.
Còn Chủ đầu tư phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát, thì hoá ra biện pháp nhà thầu đưa ra, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về biện pháp của Nhà thầu?
Đến BPTC của nhà thầu thi công còn do chủ đầu tư phê duyệt, chết người còn phải chịu trách nhiệm nữa là khảo sát.
bạn đọc Luật XD 2014 mới đi, giờ CĐT phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án kỹ thuật khảo sát do nhà thầu tư vấn hoặc nhà thầu khảo sát lập. (Điểm c khoản 1 điều 77 của Luật XD )
 

Chủ đề tương tự


Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải...
  • 96
  • 0
Đủ dữ liệu Xây dựng, Lắp đặt, Khảo sát, Đường dây, Trạm biến áp, thủy lợi, thủy điện, bưu chính viễn thông, cây xanh, chiếu sáng, rác thải, cọc khoan nhồi, giếng cát, trạm BTS... các kiểu. Gọi tên, tra mã, định mức các công việc để đưa vào làm...
Top Bottom