Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Financial instrument pricing using C++ (công cụ định giá tài chính sử dụng ngôn ngữ lập trình C++)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
Bài viết
3.671
Điểm thành tích
113
Lĩnh vực
Chủ đầu tư, Công ty tư vấn, Doanh nghiệp phần mềm xây dựng, Giáo viên, giảng viên
Lĩnh vực Kinh tế xây dựng, định giá xây dựng còn cần rất nhiều các phần mềm ứng dụng - mang lại tiềm năng kinh tế lớn -> bạn có thể phải cần một công ty lớn với nhiều nhân lực để đáp ứng lượng CẦU này.

Đặc điểm của các phần mềm chuyên ngành Kinh tế xây dựng là cần tính toán, xử lý, hiệu chỉnh và lưu trữ số liệu.

Với kinh nghiệm từ việc nghiên cứu và phát triển thành công Dự toán GXD. TA thấy các bạn có thể lựa chọn cho mình công cụ là các ngôn ngữ C++, Macro4, VBA, VB và sự hiểu biết về Excel hoặc Open Office.

Sách tham khảo lập trình C++ cho lĩnh vực Kinh tế xây dựng chắc chưa có ở trên đời. TA giới thiệu với các bạn tài liệu về lĩnh vực Tài chính Financial instrument pricing using C++ (chắc cũng gần gần Kinh tế xây dựng để tham khảo).

Hãy nghiên cứu và chia sẻ với mọi người bằng các bài viết trên diễn đàn, đến lúc bạn sẽ nhận thấy mình tích lũy được thật nhiều nhờ mọi người cũng chia sẻ cho bạn rất nhiều.

Financial instrument pricing using C++
One of the best languages for the development of financial engineering and instrument pricing applications is C++. This book has several features that allow developers to write robust, flexible and extensible software systems. The book is an ANSI/ISO standard, fully object-oriented and interfaces with many third-party applications. It has support for templates and generic programming, massive reusability using templates (write once) and support for legacy C applications.

In this book, author Daniel J. Duffy brings C++ to the next level by applying it to the design and implementation of classes, libraries and applications for option and derivative pricing models. He employs modern software engineering techniques to produce industrial-strength applications:

* Using the Standard Template Library (STL) in finance
* Creating your own template classes and functions
* Reusable data structures for vectors, matrices and tensors
* Classes for numerical analysis (numerical linear algebra )
* Solving the Black Scholes equations, exact and approximate solutions
* Implementing the Finite Difference Method in C++
* Integration with the Gang of Four Design Patterns
* Interfacing with Excel (output and Add-Ins)
* Financial engineering and XML
* Cash flow and yield curves

Included with the book is a CD containing the source code in the Datasim Financial Toolkit. You can use this to get up to speed with your C++ applications by reusing existing classes and libraries.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản theo dõi lấy mẫu

  • 330
  • 0
Trình bày lấy mẫu nhiều loại vật liệu trong cùng 1 biên bản theo dõi lấy mẫu Trên công trường xây dựng sử dụng rất nhiều loại vật liệu, để đảm bảo chất lượng phải lấy mẫu. 1 loại vật liệu lấy nhiều mẫu, lấy mẫu nhiều lần và để theo dõi người ta...
Top Bottom