Giáo trình, tài liệu dùng cho giáo viên giảng dạy Khóa học Lập hồ sơ chất lượng GXD

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Giáo trình, tài liệu, tư liệu dùng cho giáo viên giảng dạy Khóa học Lập hồ sơ chất lượng GXD

Các tài liệu này tôi đăng tải để các thầy/cô, giảng viên tham gi giảng dạy các môn, các khóa học sau đây tham khảo (có thể cùng 1 khóa học nhưng tên gọi khác):
- Khóa học Lập hồ sơ chất lượng GXD
- Khóa học Quản lý chất lượng GXD
- Khóa học Tư vấn giám sát GXD
- Khóa học Lập hồ sơ hoàn công GXD
- Khóa học Lập hồ sơ nghiệm thu GXD

Văn bản quy định liên quan đến Quản lý chất lượng công trình (kích để tải):
- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
- Thông tư số 26/2016/TT-BXD về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

Slide trình bày về nội dung khóa học, phần mềm QLCL GXD
Hướng dẫn sử dụng, các tính năng cập nhật của QLCL GXD 8.0
Các đề bài bài tập thực hành cũng như tình huống.

Tôi sẽ sớm đưa lên hoàn thiện để chia sẻ với các bạn quan tâm cơ hội giảng dạy rất hay này. Việt Nam ta vẫn thiếu cả thầy, lẫn thợ.
Xin đừng chỉ khai thác, hãy chung tay biên soạn, đóng góp và chia sẻ tư liệu để phát triển công cụ giảng dạy của anh/em nhé.
 

Attachments

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Tìm phần mềm tuyệt vời QLCL GXD GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD