Hỏi về điều 35, điều 36 hợp đồng trọn gói trong NĐ48/2010/NĐ-CP?

Thành viên đã xem (Total:0)

danhnt58

Thành viên rất triển vọng
#1
[h=2]Điều 35. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng [/h][h=2]1. Khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau:
a) Đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo tỷ lệ (%): trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng là khối lượng nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn là khối lượng nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện). Trường hợp này, khi điều chỉnh khối lượng mà không làm thay đổi mục tiêu đầu tư hoặc không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì chủ đầu tư và nhà thầu tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; trường hợp làm vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định; trường hợp thỏa thuận không được thì khối lượng các công việc phát sinh đó sẽ hình thành gói thầu mới, việc lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu này theo quy định hiện hành;
b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: trường hợp khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu ít hơn hoặc nhiều hơn so với khối lượng trong hợp đồng đã ký đều thanh toán theo khối lượng hoàn thành thực tế được nghiệm thu;
c) Đối với hợp đồng theo thời gian: trường hợp thời gian thực tế ít hơn hoặc nhiều hơn so với thời gian theo hợp đồng đã ký mà bên nhận thầu đã thực hiện thì thanh toán theo thời gian thực tế bên nhận thầu đã thực hiện.
2. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp đồng, thì các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá để thực hiện khối lượng công việc này trước khi thực hiện.[/h][h=2]Điều 36. Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời gian. Trong hợp đồng xây dựng các bên phải thỏa thuận cụ thể các trường hợp được điều chỉnh giá hợp đồng, trình tự, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng; phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại giá hợp đồng, tính chất công việc trong hợp đồng xây dự[/h]Theo điều 35, hợp đồng trọn gói được điều chỉnh khối lượng phát sinh không có trong hợp đồng, và khối lượng phát sinh này ký phụ lục bổ sung hợp đồng, như vậy, như vậy giá hợp đồng sẽ thay đổi
Nhưng theo điều 36 thì giá hợp đồng trọn gói không được điều chỉnh.
a chị giúp e hiểu rõ về vấn đề này với ạ
 

danhnt58

Thành viên rất triển vọng
#2
a chị giiupư e hiểu về vấn đề này với ạ. đọc thấy khó hiểu quá
 

thanhbanquanlytravinh

Thành viên nhiệt tình
#3
Giá hợp đồng trọn gói không thay đổi trong quá trình thực hiện hợp đồng, được hiểu là: đối với nội dung công việc ban đầu khi ký kết hợp đồng thì không được thay đổi giá hợp đồng, mặc dù trong quá trình thực hiện có thể tăng hoặc giảm khối lượng, miễn sao nhà thầu cứ làm đúng bản vẽ thiết kế là được thanh toán hết số tiền theo hợp đồng đã ký kết, hình thức khoán gọn. Trường hợp bổ sung khối lượng ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng thì được điều chỉnh (chỉ được điều chỉnh khối lượng ngoài phạm vi hợp đồng).
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD