Làm công tác tạm tính, công tác vận dụng với Dự toán GXD như thế nào?

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Làm công tác tạm tính, công tác vận dụng với Dự toán GXD như thế nào?
Bạn hãy ứng dụng hướng dẫn trong video để:
1. Xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ của doanh nghiệp Tư vấn thiết kế
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Nhà thầu xây dựng
3. Xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp Nhà thầu cơ điện M&E MEP
Thời đại thông tin, số liệu. Ai nhiều thông tin, nhiều số liệu lưu trữ, tích lũy được thì người đó giành chiến thắng... Điều này thể hiện bạn càng làm nhiều công trình, thì sưu tầm, tích lũy được càng nhiều số liệu. Và các số liệu đó cần được lưu trữ và tái sử dụng ở những công trình sau, gói thầu sau và cho cả những người đi sau.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên

Dự thầu GXD