Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

lỗi tính diện tích trong HS

  • Thread starter tiensinhbom
  • Ngày gửi
T

tiensinhbom

Guest
#1
Cho mình hỏi với!
Mình tính san nền bằng HS
Tính theo 2 cách là tạo mô hình địa hình từ các đối tượng của Autocad , và gán cao độ nút từ tệp ngoài (có cách nào khác bạn chỉ hộ mình với)
Tất cả các ô lưới đều có CDTK và CDTN
Nh ng khi tính khối lượng đào đắp HS lại không tính hết tất cả các ô l ới (tức là chỉ tính một số ô thôi)
Một trường hợp nữa là vẫn dùng cách làm ấy với 1 số máy khác,thì lúc đầu cũng tính đc diện tích đầy đủ trong một vài lần, và sau lại vẫn mắc lỗi như vậy. à tớ quên mất là vẫn chạy ra ranh giới đào đắp (đường 0 – 0) đầy đủ cả. Mình chạy thử HS trên cad R14 và 2005. vẫn mắc lỗi như vậy
Mong các bạn giúp
 
Last edited by a moderator:

caobangdpv

Thành viên mới
Tham gia
8/3/08
Bài viết
3
Thích
0
Điểm thành tích
1
#2
[FONT=.VnTime]Cho m×nh hái víi![/FONT]
[FONT=.VnTime]M×nh tÝnh san nÒn b»ng HS[/FONT]
[FONT=.VnTime]TÝnh theo 2 c¸ch lµ t¹o m« h×nh ®Þa h×nh tõ c¸c ®èi t­îng cña Autocad , vµ g¸n cao ®é nót tõ tÖp ngoµi (cã c¸ch nµo kh¸c b¹n chØ hé m×nh víi)[/FONT]
[FONT=.VnTime]TÊt c¶ c¸c « l­íi ®Òu cã CDTK vµ CDTN[/FONT]
[FONT=.VnTime]Nh­ng khi tÝnh khèi l­îng ®µo ®¾p HS l¹i kh«ng tÝnh hÕt tÊt c¶ c¸c « l­íi (tøc lµ chØ tÝnh mét sè « th«i) [/FONT]
[FONT=.VnTime]Mét tr­êng hîp n÷a lµ vÉn dïng c¸ch lµm Êy víi 1 sè m¸y kh¸c,th× lóc ®Çu còng tÝnh ®c diÖn tÝch ®Çy ®ñ trong mét vµi lÇn, vµ sau l¹i vÉn m¾c lçi nh­ vËy. µ tí quªn mÊt lµ vÉn ch¹y ra ranh giíi ®µo ®¾p (®­êng 0 – 0) ®Çy ®ñ c¶. M×nh ch¹y thö HS trªn cad R14 vµ 2005. vÉn m¾c lçi nh­ vËy[/FONT]
[FONT=.VnTime]Mong c¸c b¹n gióp[/FONT]
Vấn đề Bạn nêu đã có nhiều người gặp phải. Nguyên nhân là nếu Bạn chỉ có CDTK và CDTN chỉ cho ô lưới thôi thì chưa đủ mà Bạn phải thêm một số cao độ ngoài ô lưới nữa thì HS mới nội suy cho các cao độ của vùng biên lưới. Tốt nhất Bạn nên tạo mô hình Tự nhiên trên TOPO hay nhất là TOPO 05 chạy trên CAD 2005 sau đó tạo MHTN trên TOPO (Lớp TIN) để có được mô hình tam giác, khi có mô hình lưới tam giác rồi Bạn chạy HS và tạo MHTK bằng lệnh Polyline là OK ngay. Chúc bạn thành công./.
 
T

tiensinhbom

Guest
#3
nhưng em nghĩ lỗi đấy ko phải do vậy
vì em đã làm CDTK và CDTN tràn ra ngoài ô lưới rất nhiều
chắc em phải cài lại win
cám ơn bác đã chỉ về topo, em cũng vừa mới tìm hiểu.đa tạ
 
T

tiensinhbom

Guest
#4
tớ đã tạo mô hình tự nhiên trong topo 2005 nhưng tính diện tích trong HS vẫn lỗi như vậy. có bác nào gặp lỗi này rồi chỉ hộ tớ với
 

sonkaka07

Thành viên mới
Tham gia
20/12/08
Bài viết
2
Thích
1
Điểm thành tích
3
#5
Vấn đề Bạn nêu đã có nhiều người gặp phải. Nguyên nhân là nếu Bạn chỉ có CDTK và CDTN chỉ cho ô lưới thôi thì chưa đủ mà Bạn phải thêm một số cao độ ngoài ô lưới nữa thì HS mới nội suy cho các cao độ của vùng biên lưới. Tốt nhất Bạn nên tạo mô hình Tự nhiên trên TOPO hay nhất là TOPO 05 chạy trên CAD 2005 sau đó tạo MHTN trên TOPO (Lớp TIN) để có được mô hình tam giác, khi có mô hình lưới tam giác rồi Bạn chạy HS và tạo MHTK bằng lệnh Polyline là OK ngay. Chúc bạn thành công./.
Các bác cho em hỏi: phiên bản HS 3.0 mình có thể sử dụng acad 2005 chứ. Chứ em thấy sài trên R14 thì bất tiện lắm!
 

kieubre_rocket

Thành viên mới
Tham gia
5/7/13
Bài viết
1
Thích
0
Điểm thành tích
1
#6
Mình mới làm HS nhưng chưa rành lắm co pro nao giúp mình với. mình chạy HS sao cứ báo lỗi không nội suy cao độ một số ô lưới được vậy? khi vào tính toán. mình có cao độ tự nhiên đo ngoài thực tế còn cao độ thiết kế cũng có nhưng ko sao tính được, cứ báo lỗi không nội suy được cao độ. Xin mọi người giúp với, mình khai báo MHCDTN không lập lưới tam giác mà chỉ có cao độ thôi.
 
Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Phần mềm Dự thầu GXD
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Phần mềm Giải phóng mặt bằng GPMB GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD

Tìm thành viên