Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014 2015-06-30

No permission to download

caravan

Thành viên rất nhiệt tình
Bài viết
262
Điểm thành tích
43
caravan đăng tải 1 tài nguyên mới trên Thư viện GXD:

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014 - Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày ngày 18 tháng 06 năm 2014

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13. Luật này quy định việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý nhà nước về đầu tư công; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công. Luật có hiệu lực từ ngày 01/1/2015.
Tuy nhiên, đến nay 21/4/2015, chưa có nghị định hướng dẫn "sử dụng". Đã có anh em nào gặp vướng mắc bởi luật này chưa?
Bạn hãy kích vào đây để tìm hiểu thêm về tài nguyên này...
 
Last edited by a moderator:

Tải bộ cài phần mềm Dự toán GXD, Đấu thầu GXD, Thanh Quyết toán GXD, Quản lý chất lượng GXD. Dành cho người mua bản quyền
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Kích để xem khóa học Dự toán công trình
Hãy kích để tới bài giới thiệu Khóa học Đọc bản vẽ và đo bóc khối lượng
Phần mềm quản lý chất lượng công trình QLCL GXD
Tìm hiểu khóa học Thanh Quyết toán GXD
Top Bottom