Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình Song Ngữ Anh - Việt

Thành viên đã xem (Total:0)

nguyentheanh

Tác giả Dự toán GXD
Thành viên BQT
#1
Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình Song Ngữ Anh - Việt

- Mẫu này tôi đã đưa toàn bộ về font Unicode
- Trình bày sẵn các Style trong file
- Bạn có thể tham khảo nhiều thuật ngữ Anh-Việt phục vụ công việc lập hồ sơ chất lượng
- Sử dụng để học luôn tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Đề nghị bạn: Khi sử dụng, trình bày đẹp và hoàn thiện thêm hãy up lên chia sẻ với mọi người cùng phát triển nhé. Mỗi người hoàn thiện thêm 1 chút và kế thừa nhau.
 

Attachments