Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mục lục link download Thông báo giá trên diễn đàn (đọc bài 1)

  • Thread starter 3077
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.
3

3077

Guest
#21
Tổng hợp TBG vật liệu tỉnh Bình Dương

TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH BÌNH DƯƠNG


Năm 2006
Ngày 08/09


Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8

Ngày 10/07

Năm 2008
Ngày 30/01
Ngày 10/03
Ngày 01/04
Ngày 09/05
Ngày 06/06
Ngày 10/09
Ngày 10/10

Ngày 07/11

Năm 2009
Ngày 11/02
Ngày 12/03
Ngày 08/05
Ngày 08/06

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH BÌNH DƯƠNG
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn


Năm 2007
Giá quyết toán tháng 10


Năm 2008
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#23
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH GIA LAI


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 15/05

Năm 2009
Ngày 05/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH GIA LAI
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#27
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH HÀ TĨNH


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 28/03

Năm 2009
Ngày 02/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH HÀ TĨNH
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#36
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH KON TUM

Năm 2005
Ngày 26/05

Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH KON TUM
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#38
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH LẠNG SƠN


Năm 2006
Ngày 12/09

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 28/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH LẠNG SƠN
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn

Năm 2007
Quí 1
Quí 4Năm 2008
Quí 1
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.