Lớp Quản lý chất lượng GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online
Lớp Đo bóc, lập Dự toán
LH: Ms.Thu An 0975.381.900
Kích để đăng kí qua mạng
Lớp Dự toán dự thầu, đấu thầu
LH: Ms.Thanh Mai: 0974.889.500
Kích vào đây đăng kí học
Lớp Thanh quyết toán GXD
LH: Ms.Huyền Thanh 0985.099.938
Kích để đăng kí học online

Mục lục link download Thông báo giá trên diễn đàn (đọc bài 1)

  • Thread starter 3077
  • Ngày gửi

Thành viên đã xem (Total:0)

Status
Không mở trả lời sau này.
3

3077

Guest
#43
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#47
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH PHÚ YÊN


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009
Ngày 24/02

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH PHÚ YÊN
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#48
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH QUẢNG BÌNH


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Ngày 19/03

Năm 2009
Ngày 10/03
Ngày 13/04

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH QUẢNG BÌNH
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#49
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH QUẢNG NAM


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009
Ngày 09/01
Tháng 04
Ngày 19/07


TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH QUẢNG NAM
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#53
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH SÓC TRĂNG


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009
Ngày 12/01
Ngày 11/02


TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH SÓC TRĂNG
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn


Năm 2008
Từ tháng 04 (Phần 1)
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#54
TỔNG HỢP TBG VẬT LIỆU TỈNH SƠN LA


Năm 2006

Năm 2007

Năm 2008
Quí 1

TỔNG HỢP GIÁ QUYẾT TOÁN VLXD TỈNH SƠN LA
Tài liệu do Giá xây dựng biên soạn
 
Last edited by a moderator:
3

3077

Guest
#56
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.