Project 2013 của em bị lỗi hiển thị đường task như thế này thì làm sao sửa ạ? (chỗ ... ấy ạ, công việc 1,4,7)